AB COMENİUS PROJESİ KRONOLOJİK TAKVİMİ (01.08.2012 - 15.08.2014 )
Tarih
Konu
Katılımcılar-Uygulayıcılar
01
Ağustos
2012
Okulumuzun Projeye kabulü gerçekleşti
21
Ağustos
2012
Proje hakkında öğretmenler Kuruluna bilgi verildi
Harun SÜĞÜN
15 Eylül
2012
Proje Web sayfası yapıldı
Harun SÜĞÜN
Harun SÜĞÜN (Ana Sorumlu)
Selda PAZARBAŞI (Koordinatör)
17-26
Çek Cumhuriyeti hareketliliğine katılacak öğretmen ve öğrenciler
Eylül 2012 belirlendi
Harun SÜĞÜN
20 Eylül
2012
Ankara'da yapılan Proje Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlandı
24 Eylül
2012
Çek Cumhuriyeti'ne katılacak grup, ziyaretle ilgili yapılacak işlemler
konusunda bilgilendirildi
27 Eylül
2012
Çek Cumhuriyeti'ne katılacak öğrencilerin CV leri hazırlanarak
Koordinatör okula gönderildi
Selda PAZARBAŞI
Harun SÜĞÜN:Web sayfamızın
düzenlenmesi
Selda PAZARBAŞI:İrtibat sağlama
02 Ekim
2012
Projede yer alan öğretmen ve öğrencilerin görev ve sorumluluk
paylaşımlar yapıldı
D.Deniz DALGIÇ:Müziksel
Organizasyon
Şakir YILDIRIM:Duvar Gazetesi
Mustafa YÜCE:Pasaport ve diğer evrak
işlemlerinin koordinasyonu
22 Ekim
2012
Mehmet ATEŞ -Mustafa YÜCE
İngilizce Öğretmeni ve öğrencileri, AB Projesine katkı Projesi
geliştirdiler(Dünya Resim ve Müzik sanat adamlarının özdeyişlerinin Zeynep ŞAHİN GÜR
ve portrelerinin okul bölümlerine yazılması ve resmedilmesi)
Duygu ORUÇOĞLU
Meltem ALBAYRAK
Tülin DOĞRUER
23 Ekim
2012
Pasaport ön işlemleri tamamlanarak ,velilere ulaştırılmak üzere
öğrencilere teslim edildi
23 Ekim
2012
Projeye hazırlanmak,okulumuzu ziyaret sırasında kullanılmak üzere
Zümre Başkanları
araç-gereç alımı yapıldı
Mustafa YÜCE
Harun SÜĞÜN
Selda PAZARBAŞI
26-30
Çek Cumhuriyeti ziyareti gerçekleşti
Kasım2012
Mustafa YÜCE
Deniz DALGIÇ
Şakir YILDIRIM
03 Aralık
2012
Öğrenciler tarafından İzmir'in fotoğrafları ve resimleri yapılarak
projeye katmaları konusunda planlamalara başlandı
03 Aralık
2012
Ziyarete gelecek Çek Grupla ağaç dikimi - uçurtma yapımı ve piknik Mehmet ATEŞ
düzenleme konusunda planlamalara başlandı
Zeynep Şahin GÜR
Mehmet ATEŞ
Harun SÜĞÜN
05 Aralık
2012
04-09 Mart 2013 tarihlerindeki İngiltere'ye ziyaretine katılacaklar
belirlendi (ingiltere'nin isteği üzerine bu ziyarete öğrenci talebi
olmadı)
Selda PAZARBAŞI
H.Cihangir KOZ
Müge ÖZTÜRK
06 Aralık
Harun SÜĞÜN
Çek Cumhuriyeti Ziyareti Raporu gönderildi
2012
17 Aralık
2012
Selda PAZARBAŞI
İngiltere Ziyaret Daveti ve Programı geldi
Harun SÜĞÜN
30 Ocak
İngiltere Vizelerimiz onaylandı
2013
Selda PAZARBAŞI
H.Cihangir KOZ
Müge ALTINOK
Harun SÜĞÜN
27 Şubat
2013
İngiltere’ye gidecek kafilemiz toplandı; gezi öncesi değerlendirme
ve planlama yapıldı
Selda PAZARBAŞI
H.Cihangir KOZ
Müge ALTINOK
Harun SÜĞÜN
04 -09
Selda PAZARBAŞI
Mart
İngiltere Londra ve Kolin ziyareti gerçekleşti
H.Cihangir KOZ
2013
Müge ALTINOK
Harun SÜĞÜN
14 Mart
2013
İngiltere 1.Ziyaretine katılan kişilerden Gezi Raporları alındı;
Selda PAZARBAŞI
H.Cihangir KOZ
Müge ALTINOK
15-29
Mart
Öğretmen, öğrenci ve velilerle grup paylaşımları yapıldı
Tüm katılımcılar
2013
20 Mart
Harun SÜĞÜN
İngiltere 1.Ziyaret Raporu gönderildi
2013
Selda PAZARBAŞI
04 Nisan
2013
Türkiye 1.Ziyareti yapacak olan İngiltere ve Çek Cumhuriyeti
katılımcılarına Ziyaret Daveti ve Programı gönderildi.
Harun SÜĞÜN
Selda PAZARBAŞI
Harun SÜĞÜN-Selda PAZARBAŞI
Mustafa YÜCE-H.Cihangir KOZ
08-19
Nisan
Türkiye 1.Ziyaret Programının ayrıntıları görüşüldü; ayrıntılarda
görev ve sorumluluk almak isteyenler detayları paylaştılar
Müge ALTINOK-Şakir YILDIRIM
Mehmet ATEŞ-Deniz D. Dalgıç
2013
Leyla SARIAVCI-Bülent ÖZTÜRK
Anıl KARA-Zeynep ŞAHİN GÜR
Nail GARVEY-Eva CROBAKOVA
21-27
Sue ERASMİ-Stuart PYWELL
Nisan
Çek Cumhuriyeti ve İngiltere ekipleri konuk edildi
Bhumil HERCİK-Lada DUTKOVA
2013
Renata NEMECKOVA
01 Mayıs
2013
03 Mayıs
2013
İngiltere 2.Ziyaret (16-22 Haziran 2013) için Davet ve Program talep Harun SÜĞÜN
edildi.
Selda PAZARBAŞI
İngiltere 2.Ziyarete katılmak isteyen öğretmen ve öğrencilerin
belirlenmesi
Harun SÜĞÜN
Selda PAZARBAŞI
Harun SÜĞÜN-Selda PAZARBAŞI
Mustafa YÜCE
Öğrenciler:
13 Mayıs
2013
İngiltere 2.Ziyaretine (16-22 Haziran 2013) katılmak isteyen
Eda SÜMER-Elif.E.PEHLİVANOĞLU
öğretmen ve öğrencilerin değerlendirmesi yapıldı ve sonuçlandırıldı
Doruk YUVA-Sinem BOZKURT
Bengİ Su TUNAŞAR-Bartu ÖZÖKTEM
14 Mayıs
Valilik Olur işlemleri başlatıldı.
Mustafa YÜCE
2013
31 Mayıs
2013
Harun SÜĞÜN
Proje 1.İlerleme Raporu gönderildi
Selda PAZARBAŞI
20 Mayıs
Pasaport İşlemleri başlatıldı
Mustafa YÜCE
Vize işlemleri için İngiltere Konsolosluğu randevu vermeyi
geciktiriyor
Selda PAZARBAŞI
2013
27 Mayıs
2013
Mustafa YÜCE
07 Haziran Vize randevu işlemlerinin hızlandırılması için TC.Dış işleri
Bakanlığından (Ankara) NOTA alındı ve aynı gün İngiltere
2013
Konsolosluğu İzmir Birimine ulaştırıldı
Harun SÜĞÜN
14 Haziran Word Bridge’den mail adresime bir mail geldi: Nota ve benzeri
müdahalelerin süreci daha da geciktirebileceği belirtildi
2013
Harun SÜĞÜN
17 Haziran Vizelerin yetişmeyeceği anlaşıldığından İngiltere Canterbury ‘den
tarihlerin ertelenmesi talebimiz iletildi.
2013
Harun SÜĞÜN
Selda PAZARBAŞI
Canterbury’den Ziyaret tarihlerinin 09-16 Temmuz 2013 tarihlerine
19 Haziran kaydırıldığı yolunda yeni Davet ve Program yazıları gönderildi
2013
20 Haziran İngiltere 2.Ziyaret (09-16 Temmuz 2013) ikinci kez Valilik oluruna
sunuldu
2013
Mustafa YÜCE
24 Haziran
09-16 Temmuz 2013 tarihli Valilik Oluru çıktı. Hazırlıklara başlandı.
2013
Harun SÜĞÜN
09-16
Temmuz
İngiltere –Canterbury St.Staphane’s Junıor School ziyareti
gerçekleşti.
Selda PAZARBAŞI
Mustafa YÜCE
Öğrenciler:
Eda SÜMER-Elif.E.PEHLİVANOĞLU
Doruk YUVA-Sinem BOZKURT
Bengİ Su TUNAŞAR-Bartu ÖZÖKTEM
24-30
Temmuz
2013
İngiltere –Canterbury St.Staphane’s Junıor School ziyaret Raporu
Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Ulusal Ajansa gönderildi.
Harun SÜĞÜN
25 Mart
2014
Çek Cumhuriyeti Zakladni Skola Kolin III okulunun talebi üzerine ,
12-17 Mayıs 2014 tarihlerini kapsayan bir Program oluşturuldu ve
Konuk Davetiyemiz kendilerine gönderildi.
Harun SÜĞÜN
12-17
Mayıs
2014
Çek Cumhuriyeti ekibi konuk edildi
Selda PAZARBAŞI
Selda PAZARBAŞI
Mrs.Michaela Kubíčková
-Teacher
Mrs.Petra Sikáčková
-Teacher
Mrs.Hana Schifflerová
-
Mrs.Marcela Jírovcová
Adéla Hančilová
Veronika Pošíková
Adéla Svobodová
Leona Šupíková
28 Mayıs
2014
Çek Cumhuriyeti Konuklarımızın 12-17 Mayıs 2014 tarihlerindeki
ziyaret Raporu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulusal Ajansa
gönderildi.
04-05
Haziran
2014
Ankara İçkale Otelde Nihai Rapor Çalışma Toplantısına katılım oldu
08-13
Ağustos
2014
Projemizin Nihai Raporu’nun 08-13 Ağustos 2014 tarihlerinde
hazırlanması
Harun SÜĞÜN
15Ağustos Projemizin Nihai Raporu’nun Avrupa Birliği Eğitim ve Projeler
2014
Başkanlığına gönderilmesi
Harun SÜĞÜN
Harun SÜĞÜN
Selda PAZARBAŞI
Harun SÜĞÜN
Selda PAZARBAŞI
Selda PAZARBAŞI
Download

Chronological Time Schedule/Kronolojik Takvim