KABUL EDİLEN POSTERLER
• Prof.Dr.GÜROL CANTÜRK - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
• Dr.SERBÜLENT KILIÇ – Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
• Dr.AYNUR İNAN - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
• Uzm.Dr.MEHMET CAVLAK - Adli Tıp Kurumu
” Mesane Tümörü Tedavisi Nedeniyle Tıbbi Malpraktis: Olgu Sunumu ”
• Prof.Dr.GÜROL CANTÜRK - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
• Dr.SÜNDÜZ ADIYAMAN - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
• Dr.EMRAH EMİRAL - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
” Hipoplastik Sol Kalp Sendromu; Tıbbi Malpraktis İddası Olgu Sunumu ”
• Prof.Dr.GÜROL CANTÜRK - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
• Dr.SERBÜLENT KILIÇ - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
• Dr.AYNUR İNAN - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
• Uzm.Dr.MEHMET CAVLAK - Adli Tıp Kurumu
” INH Proflaksisine Bağlı Hizmet Kusuru : Olgu Sunumu ”
• Prof.Dr.GÜROL CANTÜRK – Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
• Dr.SÜNDÜZ ADIYAMAN – Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
• Dr.EMRAH EMİRAL – Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
” Fenilketonüri – Tıbbi Malpraktis İddiası : Olgu Sunumu ”
• Av.CAHİD DOĞAN
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Müşaviri
Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü
” Kısırlaştırma ( Sterilizasyon ) ”
• Doç.Dr.EMİNE EFE – Akdeniz Üniv. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
• MÜNEVVER ERKUL - Akdeniz Üniv. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Md. Yard.
• Hem.FERDA ÜLKER – Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
• SEVİLAY GÜREL GÜLDÜK - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
” Hemşirelerin Gece Nöbetlerinde Yaşadıkları Problemler 2010 – 2014 Yılları
Karşılaştırılması ”
• Hem.TÜRKAN ŞANLI – Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
• Av.TAYFUN ŞANLI – Antalya Barosu
” Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme Suçunun Değerlendirilmesi ”
• Hem.TÜRKAN ŞANLI - Türk Sağlık -Sen Antalya Şubesi
” Sağlık Çalışanlarının Şiddet Karşısındaki Tutum Ve Davranışlarının
Değerlendirilmesi ”
• Hem.TÜRKAN ŞANLI - Türk Sağlık -Sen Antalya Şubesi
” Sağlık Çalışanları Ve İşverenler Arasındaki Şiddet İlişkisi ”
Hem.EMEL DÜDENER - Akdeniz Üniv. Hastanesi
” Sağlık Çalışanlarının Şiddete Maruziyet Sıklığı ”
• Dr.FATİH SEZER • Dr.GÖKHAN GİTMİŞ ” Katarakt Ameliyatı Sonrası Lenste Aks Sapması.Olgu Sunumu ”
Dr.BİLGE GEÇİOĞLU
T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kurum Tabibi
” Akupunktur ve Malpraktis ”
Download

kabul ed len posterler - Adli Bilimler Enstitüsü