YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
Uluslararası, Ulusal ve Yerel
Sivil Toplum Örgütleri ile Buluşuyor!
5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü Konferansı’na
Bekliyoruz!
Üniversite yıllarında uluslararası gönüllü çalışma kamplarına
katıldı ve dünyası değişti. 1976 yılında Gönüllü Hizmetler
Derneği’nde başlayan sivil hayatı, kurucularından biri olduğu
GENÇTUR ile 2000 yılına kadar devam etti. Avrupa Gönüllü
Kuruluşlar Birliği’nin 4 yıl başkan yardımcısı olarak görev aldı.
TEGV’de (Eğitim Gönüllüleri Vakfı www.tegv.org) deprem sonrası
Gönüllü Koordinasyon Merkezi’ni kurdu. ASHOKA - Uluslararası
Sosyal Girişimciler Ağı ile tanışması yine bir dönüm noktasını
oluşturdu. 2002’de Ashoka Türkiye’yi resmen kurdu ve
direktörlüğünü üstlendi. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar, Bilgi
Üniversitesi Genç Sosyal Girişimciler Yarışması jüri üyeliği, SOGLA
ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal Değişim Laboratuarının mentorluğunu
yapmaktadır. 30 ülkeden 49 üyesi bulunan Avrupa Gönüllü
Kuruluşlar Birliği’nin eğitimcilerinden birisidir ve Türkiye’de
Sosyal Girişimcilik alanındaki ilk eğitmendir. 2011 yılında Kadir Has
Üniversitesi’nde Sosyal Girişimcilik Sertifika Programının
Koordinatörlüğünü üstlenmiş ve 2012 Bahar Döneminde Işık
Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik dersleri vermeye başlamıştır.
Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin yaygınlaştırılmasında önemli
çalışmalara imza atmıştır. STGM yayınları arasında çıkan
“Toplumsal Dönüşümde SOSYAL GİRİŞİMCİLİK” rehberi 2009
Kasım ayında güncellenmiş 2. baskısı yapılmıştır. UNDP yönderliğinde
kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin de kurucularından birisidir.
Ayrıca 2002’den beri Açık Radyo’da “Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk”
programı yapan Denizalp, 2010 yılından beri de “Sosyal Girişimcilik”
konusunu işlemektedir.
F. Hülya DENİZALP
Sosyal Girişimcilik
ATÖLYE
Sosyal girişimciler, yaşadığı toplumda ortaya çıkan sosyal aksaklıkları
fark ederek o güne kadar akla gelmeyen ya da cesaret edilmeyen bir
yaklaşımla sorunların üzerine giden; yaratıcı, ısrarcı, duyarlı, gerçekçi
tavırları ile fark yaratan ve toplumun güvenini kazanan kişilerdir. 1980
yılında William Drayton tarafından tanımlanan sosyal girişimcilik son
yıllarda sivil toplum alanında üzerinde çalışma yapılan önemli
konulardan birini oluşturuyor.
Fundraising Okulu’nun kurucusu olan Güneş Yıldırım, uzun yıllar
Uluslararası Çevre kuruluşu Greenpeace, BM Çocuklara Yardım
Fonu UNICEF’te ve TEMA Vakfı’nda kaynak geliştirme alanında
yöneticilik yapmış, kuruluşların yerel, bölgesel ve uluslararası
gelişimine, sürdürülebilir kaynak sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
Sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirme stratejisi oluşturma ve
bağışçı bağlılığı sağlamaya yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmeti
vermektedir. Daha fazla bilgi için www.fundraisingokulu.org
Güneş YILDIRIM
STK’lar için Kaynak Geliştirme
ATÖLYE
Kaynak yaratma stratejileri, internet ve sosyal medyanın kaynak
yaratma amaçlı kullanımı, bağışçılar ile sürdürülebilir ilişkiler
kullanmak, kampanyalarınızı duyurabileceğiniz alanlar ve daha fazlası.
5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ BULUŞMASI PROGRAMI
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45-12:45
13:30-14:30
14:30-16:00
14:30-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
17:00-18:00
Atölye Kayıtları (Rektörlük Fuaye Alanı)
Hoş Geldiniz
Müzik Dinletisi (Rektörlük Konferans Salonu)
Prof. Dr. Murat BARKAN - Açılış Konuşması
Doç. Dr. Sabah BALTA - YÜSEM SSP (Sosyal Sorumluluk Projeleri)
Bilgilendirme
F. Hülya DENİZALP - Birleşmiş Milletler Ulusal Gönüllülük Komitesi
“5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Önemi”
Çay - Kahve Molası
İbrahim BETİL - SenDeGeL Derneği “Sürdürülebilirlik ve Sosyal
Sorumluluk”
Öğlen Yemeği
Atölyeler
ATÖLYE 1: Sosyal Girişimcilik / F. Hülya DENİZALP / GENÇTUR
ATÖLYE 2: İyilik Peşinde Koş / İ. Renay ONUR / Adım Adım
ATÖLYE 3: STK’lar için Kaynak Geliştirme / Güneş YILDIRIM /
Fundraising Okulu
İbrahim BETİL - Gençlerle Buluşuyor
Çay - Kahve Molası
Atölye Sonuçları Sunumu
Kapanış
Kokteyl
İ. Renay ONUR
İyilik Peşinde Koş
ATÖLYE
18 yıl Türkiye ve Doğu Avrupa’da, kurumsal finansman ve iş
geliştirme görevlerinde bulunmuştur. Profesyonel hayatının son 7
yılında MV Holding’de her yıl çeşitli sektörlerde 100'den fazla
projenin değerlendirmesini yapan bir birimi yönetmiş, yatırım
yapılan telekomünikasyon, yenilenebilir enerji, otel ve eğlence
sektörlerindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmıştır. Profesyonel kariyerinin yanı sıra, spor aracılığıyla sivil
toplum kuruluşlarına kaynak yaratmayı hedefleyen yardımseverlik
koşusunu Türkiye’de ilk defa gerçekleştirmiştir. Yardımseverlik
koşusunu tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı sağlayan bir sivil toplum
kuruluşunun kurucularından ve aktif yöneticilerindendir (ADIM
ADIM - www.adimadim.org). TEGV, TOG, AÇEV, TEMA, TOFD,
Buğday, Koruncuk ve AKUT ile beraber çalışan ADIM ADIM, 7 sene
içerisinde bu dernek ve vakıflara 6.1 milyon TL (Bu derneklerin
bireysel bağışlarının %30’u) kaynak yaratılmasını sağlamıştır. Aynı
zamanda dünyada 80 ülkede satış ve kişisel gelişim konusunda
eğitim veren Dale Carnegie’nin sertifikalı eğitimcileri arasındadır.
Sivil Toplum Kuruluşları Açılımları
TOG
TEGV
YDH
STGM
UNDP
AÇEV
TEMA
TOFD
UNICEF
SenDeGel Derneği
: Toplum Gönüllüleri Vakfı
: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
: Yeni Demokrasi Hareketi
: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
: Anne Çocuk Eğitim vakfı
: Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
: Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve
Gelişime Destek Derneği
YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
Ana Konuşmacı
İbrahim BETİL
İbrahim BETİL
1944 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Kolej Yüksek Okulu mezunu.
Sınai ve mali piyasalarda uzun yıllar yöneticilik yaptı. Bankacılık
mesleği sırasında çeşitli bankaların genel müdürlük, yönetim
kurulu üyeliği ve başkanlığını yaptı. Türkiye ve yurtdışında bazı
bankaların kurucusu oldu. Çeşitli leasing, faktöring ve sınai
şirketlerin yönetiminde bulundu. YDH Kurucusu, Genel Başkan
Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı oldu.
Halen proje bazında danışmanlık işleri yapmakta.
Sivil toplum çalışmaları gülümsemeyen bir çocuğun fotoğrafı ile
başladı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı,
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Öğretmen Akademisi Vakfı, Sen De
Gel Derneği (Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve
Gelişime Destek Derneği), Ashoka Vakfı Türkiye, Genç Başarı Vakfı
ve daha nicelerinin kuruluşunda yer aldı, kurucusu oldu. Sivil
Toplum kuruluşlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin
yerleşmesi gereğinin en önemli savunucusudur.
Enka Okulları’nın Kurucusu, Yürütme Kurulu Başkanı oldu.
Halen diğer tüm çalışmalarının yanı sıra SEN DE GEL Derneği ile
Gambiya’da sürdürülebilir kalkınma programı yürütmektedir.
Dernek, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve
ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak
amacıyla yoksullukla mücadele ederek, istihdam yaratarak,
kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, ulusal
ve uluslararası alanda sivil ve diğer benzer hedefleri bulunan
kuruluşlarla işbirliği yaparak, Birleşmiş Milletler Bin Yıl
Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle “en az gelişmiş ülkelerin”
sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek
amacıyla kurulmuştur.
Bilgi ve İletişim: kevser.cimenli@yasar.edu.tr / 0232 422 7104
YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
Download

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Konferansı Programı