IST-İSTANBUL PORT. İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAH. BONO FONU
MAYIS 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
IST-İSTANBUL PORT. İŞ YATIRIM B TİPİ KISA V
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
150.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
15.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
51.738.955,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
3.867.310.269,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
24.07.2008
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,013379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,013241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
0,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,96
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
9,50
d-) Özel Sektör Tahvili
:
43,98
e-)Devlet Tahvili Repo
:
44,26
f-) BPP
:
2,26
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
25,227
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,53
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
87,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
1.496.758,83
3,02
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT110614T13
11/06/14
1.500.000,00
04/06/14
3.800.000,00
3.874.192,34
7,83
TRFBOSAK1412
21/11/14
1.500.000,00
1.426.691,52
2,88
TRFGDKM71416
25/07/14
2.340.000,00
2.304.954,20
4,66
TRFTAMFK1427
14/11/14
2.520.000,00
2.393.001,91
4,83
TR0ISMD00014
03/10/14
1.000.000,00
968.403,09
1,96
TRQFNBK71417
16/07/14
5.400.000,00
5.337.241,33
10,79
TRSSKFH61410
03/06/14
130.000,00
134.545,33
0,27
TRSTEBK61414
11/06/14
2.000,00
1.995,42
0,00
TRSBOSA61515
02/06/15
660.000,00
684.692,12
1,38
TRSERTT61510
03/06/15
2.040.000,00
2.122.777,69
4,29
TRSKRSN51620
26/05/16
2.000.000,00
2.002.848,40
4,05
TRSLBTV41517
27/04/15
1.000.000,00
1.014.559,40
2,05
TRSLBTVE1412
31/10/14
1.800.000,00
1.839.358,98
3,72
TRSTHEHA1417
16/12/14
2.520.000,00
2.669.697,83
5,39
TRQFNBK71417
16/07/14
-450.000,00
-444.415,77
-0,90
TRSBOSA61515
02/06/15
-180.000,00
-188.330,40
-0,38
TRSTHEHA1417
16/12/14
-1.600.000,00
-1.695.046,24
-3,43
TOPLAM:
25.982.000,00
25.943.925,98
52,41
TRSGLMDK1616
02/06/14
2.996.760,00
3.002.860,27
6,07
TRSPKPB61517
02/06/14
6.335.855,00
5.504.606,44
11,12
TRSRNSH71616
02/06/14
2.260.595,00
1.651.573,15
3,34
TRSZORN81616
02/06/14
4.207.465,00
3.002.860,27
6,07
TRT011014T19
02/06/14
7.113.280,00
10.008.383,56
20,23
TOPLAM:
22.913.955,00
23.170.283,69
46,83
02/06/14
375.334,38
375.334,38
0,76
TOPLAM:
375.334,38
375.334,38
0,76
49.271.289,38
49.489.544,05
100,00
TRT040614T12
Özel Sektör
T.REPO
BPP
BPP
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
49.489.544,05
95,65 %
9.832,48
0,02 %
2.327.512,65
4,50 %
0,00
0,00 %
-87.933,58
-0,17 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
ORAN%
51.738.955,60
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
TUTAR
ORAN%
9.844,44
0,0190 %
86.128,59
0,1665 %
1.133,66
0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
97,00
0,0002 %
244,66
0,0005 %
132,30
0,0003 %
97.580,65
0,1887 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
4.753.827.312,000
63.249.725,52
4.511.967.684,000
60.060.814,05
Download

ıst-istanbul port. iş yatırım b tipi kısa vadeli tah. bono fonu mayıs 2014