Sayı: 2014 / 31
Elektrik ortalama birim fiyatı 2013 yılında bir önceki yıla göre arttı
22 Mayıs 2014
Konut nihai tüketicileri, tüm vergi ve fonlar dahil olmak üzere 1 kWh elektrik için, 2012 yılının son altı aylık
(temmuz-aralık) döneminde 33,9 kuruş öderken, 2013 yılının aynı döneminde %4,1 artış ile 35,3 kuruş
ödedi.
Sanayi nihai tüketicileri ise 1 kWh elektrik için 2012 yılının son altı aylık döneminde ortalama 22,8 kuruş
öderken, 2013 yılı aynı döneminde %2,6 artış ile 23,4 kuruş ödedi.
3
Konut nihai tüketicileri, tüm vergi ve fonlar dahil olmak üzere 1 m doğal gaz için, 2012 yılının
son altı aylık (temmuz-aralık) döneminde ortalama 100,5 kuruş öderken, 2013 yılının aynı
döneminde %4,9 artış ile 105,4 kuruş ödedi.
3
Sanayi nihai tüketicileri ise 1 m doğal gaz için 2012 yılının son altı aylık döneminde ortalama 86,4
kuruş öderken, 2013 yılı aynı döneminde %2,8 artış ile 88,8 kuruş ödedi.
Kaynak: TÜİK, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2013 Haber Bülteni
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15921
Bilgi için: Mehmet GEDİK
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 03 68
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Elektrik ortalama birim fiyatı 2013 yılında bir önceki yıla göre arttı