living filter
Living Filter Doğal Hava Filtreleme Sistemi, yağmur ormanlarının temiz, ferah, canlı ve sağlıklı havasını
modern yaşam alanlarımızla buluşturan minyatür bir yağmur ormanıdır.
Temiz hava hepimizin en doğal
ve vazgeçilmez hakkıdır.
Günümüzün
önemli
bir
kısmını
geçirdiğimiz
kapalı ortamlarda temiz ve sağlıklı hava solumak
çok önemlidir. Temiz ve sağlıklı hava iyi ve zinde
hissettirir; havadaki bulaşıcı ve alerjen faktörlerden
korunmamızı sağlar. Temiz hava solumak yaşam
kalitemizi ve verimliliğimizi yükselterek daha
mutlu olmamıza yardımcı olur. Günümüzde artık
bilinçli birey ve kurumlar temiz havanın sağladığı
avantajları bilmekte ve modern iç mekânlarda
kaliteli havaya sahip olmak için çeşitli yatırımlar
yapmaktadırlar.
Bununla birlikte, temiz ve sağlıklı havanın en yoğun
haliyle ormanlarda bulunduğu bir gerçektir. Living
Filter Doğal Hava Filtreleme Sistemi, doğanın temiz
ve sağlıklı havasını modern yaşantımıza getiren bir
buluştur.
living filter
1
living filter nedir?
Doğada mükemmel bir denge vardır. Bitkiler,
hayvanlar, canlı cansız bütün varlıklar bu
dengenin hem ürünü hem de yaratıcısıdırlar.
Living
Filter
bizleri
bu
doğal
dengeyle
buluşturan, iç ortamların havasını, tamamen
doğal yöntemlerle, verimli ve tasarruflu bir
biçimde orman tazeliğine dönüştüren bir
sistemdir.
Başka bir deyişle, Living Filter iç mekânlardaki
havayı tamamen doğal yöntemlerle temizleyen
ve oksijen yönünden zenginleştiren hava
filtreleme sistemdir.
Living Filter tam olarak minyatür bir yağmur
ormanı görünümüne ve işlevine sahiptir.
Peki, modern iç mekânlarımıza
kazandırılan bu minyatür yağmur
ormanı ne yapar?
living filter
nasıl
doğdu?
• Living Filter, uzay istasyonlarındaki oksijen oranını
arttırmayı ve iç ortam havasını temizlemeyi
hedefleyen NASA projelerinin, çözümü doğada
bulmaları sonucunda doğmuştur.
• Bugün dünyanın birçok yerindeki havaalanlarından
üniversitelere,
kreşlerden
restoranlara
birçok
• Karbondioksiti oksijene çevirir.
alanda Living Filter minyatür yağmur ormanlarıyla
• Havadaki nem oranını sürekli aynı optimal
karşılaşmak mümkündür.
seviyede tutar.
• Havadaki zehirli gaz, kötü kokular, toz ve
diğer parçacıkları önemli oranda yok eder.
• Havadaki bakteri, mantar ve spor gibi
zararlı canlıları önemli oranda yok ederek
daha sağlıklı bir nefes alanı sağlar.
• İç mekânları özgün tasarımıyla canlandıran
minyatür yağmur ormanı görüntüsü hem
kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar hem
de ortamın mimarisine değer katar.
• Living Filter minyatür yağmur ormanı, aynı
zamanda çocuklarımızın kapalı ortamlarda
doğayla birlikte yaşamalarını mümkün kılar.
2
living filter
living filter
3
neden living filter?
İç ortam hava kalitesi modern dünyada gittikçe
önem kazanmaktadır. Living Filter ile işyeri,
hastane, okul, kreş vb. iç ortamlarda nem
ve oksijen dengesinin sağlanmasına hem
de zararlı parçacıkların azaltılmasına etkili bir
çözüm getirilmektedir.
Living Filter bünyesinde bulunan doğal florasıyla
çevreye duyarlı bir hava filtreleme
sistemidir;
1.Sağlıklıdır;
Living Filter bulunduğu ortamın
oksijen oranını arttırır; nem
oranını optimum seviyede tutar,
havadaki bakteri, toz, zehirli
gazlar vb. partikülleri temizler.
Bu özelliklerine ek olarak Living
Filter, minyatür yağmur ormanı
görünümüyle ruhumuza renk
ve canlılık katar.
2.Tasarrufludur;
Living Filter çok az enerjiyle
temiz ve ferah yağmur ormanı
havası solumamızı mümkün
kılar.
4
living filter
3.Doğaldır;
Living Filter hiçbir endüstriyel veya kimyasal
bileşim içermeyen tamamen organik
çözümleriyle de farklı ve üstündür.
4.Bakımı kolaydır.
5.Doğa kadar sessizdir.
living filter nasıl çalışır?
Living Filter iç ortamlarda soluduğumuz
havayı yağmur ormanlarının temiz, ferah, taze
havasına dönüştüren doğal hava filtreleme
sistemidir. Living Filter, içinde tropik bitkilerin
bulunduğu bir kabin şeklinde tasarlanmıştır.
Living Filter Doğal Hava Filtreleme Sistemi, ilk
olarak ortamda ısınarak yükselmiş olan kuru ve
kirli havayı içinde toprak ve bitkilerin bulunduğu
bir kabin içine taşır. Tropikal bitkilerin ıslak
yapraklarından ve nemli toprak yüzeyinden
geçirilen hava, filtrelenerek yeniden yaşadığımız
ortama kazandırılır.
Living Filter çalıştığı sürece bulunduğu
ortamdaki havayı sirküle eder. Sirkülasyon
devam ettikçe havadaki bakteriler, sporlar, küf
mantarları, diğer parçacık ve gazlar, bitkilerden
ve topraktan oluşan doğal hava filtreleme
sistemi aracılığıyla elimine olurlar. Daha yalın
bir anlatımla, ortamdaki hava sirküle oldukça,
hava kirliliğine neden olan partikül ve gazlar
belirlenmiş aralıklarla sulanan bitkilerin ıslak
yüzeyleri tarafından tutulurlar. Tutulan partikül
ve gazların bir kısmı bitkiler tarafından elimine
edilirken, diğer bir kısmı ise yine sulama
sürecinin yardımıyla toprağa karışır.
Bitkilerden gelen oksijen nemle buluşur
ve böylece oksijen yönünden zengin,
nem bakımından uygun ve nihayet
tertemiz bir orman havası solumaya
başlarız.
NASA onaylı, özel seçimli bitkiler,
havalandırma kabini içerisinde bulunan
özel yapım bir bölmede ve doğal bileşimli
toprakta yaşamaktadır. Bitkilerin ihtiyacı
olan aydınlatma ve su, kabinde bulunan
özel tasarım kontrol paneli aracılığıyla
otomatik olarak sağlanmaktadır.
living filter
5
Yağmur ormanlarından gelen
taze nefes.
İçinizi ve iç mekânlarınızı ferahlatan
Minyatür yağmur ormanı…
6
living filter
living filter
7
living filter avantajları
• Karbondioksiti oksijene çevirir.
• Havadaki organik ve inorganik partikülleri ve zararlı gazları elimine eder.
• Havadaki nem oranını uygun aralıkta tutar.
• Tasarrufludur.
• Tarihi yapılar da dâhil her yerde kullanılabilir.
• Tasarımı doğadan gelir.
• Özel tasarım kontrol paneli sayesinde kendi kendine yeten ve sürekli bakıma
ihtiyaç duymayan bir sistemdir.
• Her ortama adapte edilebilen mimari esnekliğe sahiptir.
living filter:
minyatür
yağmur
ormanı
Living Filter dış görünümüyle, yağmur
ormanlarından canlı bir kesiti modern
hayatımıza sunarak, kreş, spor salonları,
hastane, okul ve işyerleri gibi ortak yaşadığımız
alanlarımızı doğayla buluşturur.
Cam kabini ardındaki canlı, renkli ve ferah
orman görüntüsü sadece havamızı değil
ruhumuzu da tazeler.
Living Filter, aynı zamanda çocuklarımızın
doğayı, yeşili ve dünyamızı paylaştığımız diğer
canlıları anlamaları ve sevmelerinin ilk adımıdır.
8
living filter
Bakımı
Living Filter, sizlere bulunduğunuz kapalı
mekânlarda
oksijeniyle,
nem
oranıyla,
temizliğiyle sağlıklı bir iklimi sunan doğal bir
hava filtreleme sistemidir. Living Filter tamamen
güvenlidir, verimlidir, tasarrufludur.
Living Filter özel tasarım kontrol paneli yardımıyla
kendi kendine yeten bir sistemdir. Kontrol
paneli, aydınlatma, sulama ve havalandırma
işlemlerini otomatik olarak yapar.
Normal seyir halinde iken, sekiz haftalık
periyotlarla yapılan genel kontrol ve bakım
işlemi dışında Living Filter herhangi bir bakıma
ihtiyaç duymaz.
living filter
9
living filter nerede kullanılır?
• Kreşler
• Okullar
modeller
Aşağıda ölçüleri verilen standart modelleri yanında, her kapalı ortama her boyut ve renkte adapte
edilebilen mimari çözümleri de mevcuttur.
• Spor Salonları
• Havaalanları ve Terminaller
• Restoranlar
Ölçüler
• Hastaneler
1. Standart
: 1300 x 700 x 2100 mm
2. Mini
: 700 x 700 x 2100 mm
3. Maxi
: 2000 x 700 x 2100 mm
4. Köşeli Kabin
: Ön:1750mm x Yan:1000mm
• Oteller
5. Altıgen Kabin
: 1000 x 6 x 2100 mm
• AVM’ler
6. Sekizgen Kabin
: 2000 x 8 x 2100 mm
• Spa ve Yoga salonları
7. Özel Tasarımlar
• Kamu Kuruluşları
• Toplantı ve Konferans Salonları
• Koruma altındaki tarihi binalar
• Evler
• İşyerleri, Bilgi İşlem ve Çağrı Merkezleri gibi
stres yüklü kalabalık ortamlar
• Sergi Salonları ve Tiyatrolar
• Kütüphaneler
• Muayenehaneler
• Rehabilitasyon Merkezleri
• Hasta Bina Sendromu olan yapılar
10
living filter
living filter
11
Living Filter, dünyaya ve Türkiye’ye İsveç EITEC International tarafından sunulan patentli bir
doğal hava filtreleme sistemidir. Bütün dünyada giderek yaygınlaşan satış ve servis ağına sahip
Living Filter İsveç, Hollanda, Finlandiya, Rusya, Katar ve artık Türkiye’de bulunmaktadır.
12
living filter
Download

Ayrıntılı Broşür için tıklayınız lütfen