Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
İSTON A.Ş.
Tuzla Kalite Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0064-T
Revizyon No: 06 Tarih: 1 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0064-T
Adresi :
Barbaros Hayrettin Paşa Cad. İSKİ arıtma
tesisi yanı
Tuzla 34940
İSTANBUL / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tel
: 0216 446 70 80
Faks
: 0216 395 98 23
E-Posta : [email protected]
Website : www.iston.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Beton deneyleri
Beton Küp Numune Basınç Dayanımı
Deneyi (max 150mmx150mm)
TS EN 12390-3
Beton deneyleri
Beton Silindir Numune Basınç Dayanımı
Deneyi (max 150mmx300mm)
TS EN 12390-3
Beton deneyleri
Beton Parke Taşı Yarmada Çekme Deneyi
TS 2824 EN 1338 - (EK F)
Beton deneyleri
Beton Silindir Karot Numunesi Basınç
Dayanımı Deneyi
TS EN 12390-3
Beton deneyleri
Beton Bordür Taşlarında Eğilmede Çekme
Daynımı Deneyi
TS 436 EN 1340 - (EK F)
Beton deneyleri
Su Emme Deneyi (Parketaşı, Bordürtaşı)
TS 2824 EN 1338 - (EK E)
TS 436 EN 1340 - (EK E)
Beton deneyleri
Beton Silindir Karot Numunesi Alınması
TS EN 12504-1 (Madde 5)
Beton deneyleri
Taze Beton Deneyleri - Numune Alma
TS EN 12350-1 (Madde 3.3)
Beton deneyleri
Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini
Deneyi (Etüv Kurusu)
TS EN 12390-7 (Madde 5.4)
Beton deneyleri
Sertleşmiş Betonun Yarmada Çekme
Dayanımının Tayini Deneyi
TS EN 12390-6
Beton Deneyleri
Taze Beton Deneyleri - Çökme (Slamp)
Deneyi
TS EN 12350-2
Beton Deneyleri
Taze Beton Deneyleri - Yayılma Tablası
Deneyi
TS EN 12350-5
Beton Deneyleri
Taze Beton Deneyleri - Bölüm 6: Yoğunluk
Tayini
TS EN 12350-6
Beton Deneyleri
Izgara Takımları ve Bakım Rögar Kapakları
Yük Deneyi
TS 1478 EN 124 (Madde 8)
Beton Deneyleri
Beton Perketaşı Aşınma Deneyi
TS 2824 EN1338 - (Ek G)
Agrega Deneyleri
Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini - Eleme
Metodu
TS EN 933-1 (Madde 6 Madde 7)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
İSTON A.Ş.
Tuzla Kalite Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0064-T
Revizyon No: 06 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0064-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Agrega Deneyleri
Görünür Tane Yoğunluğu Deneyi
TS EN 1097- 6 (Madde 8 Madde 9)
Agrega Deneyleri
Sıkı Birim Ağırlık Deneyi
TS 3529 (Madde 1.1)
Agrega Deneyleri
Gevşek Birim Ağırlık Deneyi
TS 3529 (Madde 1.2)
Agrega Deneyleri
Organik Madde Tayini Deneyi (Humus
Muhtevası Tayini)
TS EN 1744-1 (Madde 15.1)
Agrega Deneyleri
Numune Alma ve Azaltma Metotları
TS EN 932-1 (Madde 8.8 Madde 9.5)
Agrega Deneyleri
Su Emme Deneyi
TS EN 1097-6 (Madde 8 Madde 9)
Agrega Deneyleri
İnce Tanelerin Tayini - Metilen Mavisi
Deneyi
TS EN 933-9
Agrega Deneyleri
İnce Tanelerin Tayini - Kum Eşdeğeri
Deneyi
TS EN 933-8
Agrega Deneyleri
Su Muhtevası Tayini
TS EN 1097-5
Beton ve
Betonarme Boru
Deneyleri
Tepe Yükü Basınç Deneyi
TS 821 EN 1916 - (EK C)
Beton ve
Betonarme Boru
Deneyleri
Sızdırmazlık Deneyi
TS 821 EN 1916 - (EK E)
Beton ve
Betonarme Boru
Deneyleri
Su Emme Deneyi
TS 821 EN 1916 - (EK F)
Beton ve
Betonarme Boru
Deneyleri
Beton Çelik Çubukları Çekme Deneyi
TS EN ISO 6892-1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı