Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt 1, Sayı 1, 2014
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
CİLT 1 Sayı 1, 2014
ASLAN Ensar,
Ahi Örgütlerinden Urfa Sıra Gecesine Uzanan Bir Kültür Geleneği..........................................5-15
BOLAT Mahmut,
I.Meşrutiyetten I. Dünya Savaşına Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir
Değerlendirmesi.....................................................................................................................16-28
ÇALIŞKAN Nihat, AYDIN Mehmet, ASLANDEREN Mustafa,
Empati ve Hayvanlarla İletişim...............................................................................................29-42
EROĞLU Engin,
Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu.....................................................................................43-55
İLHAN Ceylan, ŞAHİN Ayfer,
Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen Ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumları
Üzerine Etkisi..........................................................................................................................56-69
KANTER Beyhan,
Kendilik Bilincini Yitiren Mutsuz/Huzursuz Bir Yazar: Fatma Asaf..........................................70-77
ÖZÜÇETİN Yaşar, KUP Eda,
Balkan Savaşları ve Balkanların Meclis Celse Zabıtlarında Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve
Değerlendirmeler (1920-1938)..............................................................................................78-87
ÜNSAL Veli,
Bayburt Kaleleri....................................................................................................................88-102
Download

İçindekiler - Ahi Evran Üniversitesi