İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA II DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ECF321290 - FARMAKOGNOZİ UYGULAMA II
Ders Saati
0+3
Bölüm/Program
Eczacılık Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Gülçin SALTAN
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Perşembe günleri, 14.00-17.00
Dersin Amacı
Mikroskopik inceleme ile aktif maddeleri lipid ve alkaloit olan bitkisel drogların tanınması, tıbbi
bitkilerde bulunan lipit ve alkaloitlerin elde edilmeleri, miktar tayinleri ve kimyasal
yöntemlerle teşhisi.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Lipid ve alkaloit droglarını mikroskop kullanarak teşhisi edebilecektir.
1.1. Karakteristik testa, endosperma gibi dokular ve mikroskobik preparat belirteçleri
yarımıyla lipid droglarını tanır.
1.2. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit drogunun kaynağını ve ofisinal türlerden
hazırlanıp hazırlanmadığını anlar.
2. Kimyasal teşhis reaksiyonları yardımı bitkisel preparatlardaki alkaloitlerin kimyasal
sınıflandırılmasını yapabilecektir.
2.1. Vitali-morin, müreksit gibi testler yardımı ile alkaloit sınıflarını saptayabilir.
2.2. Özel renk reaksiyonlarını kullanarak bitkisel drogta alkaloit varlığını varsa hangi sınıfa ait
olduğunu teşhis edebilir.
3. Kromatografik ve spektrofotometrik teknikler yardımı ile bitki ve droglarda bulunan lipid ve
alkaloitlerin kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapabilecektir.
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki alkaloid ve lipidleri ayırıştırır, belirteç
yardımı ve şahit madde ile karşılaştırarak teşhis edebilir.
3.2. Özel tüketme teknikleri kullanarak ve renk reaksiyonları kullanarak bitkisel materyedeki
lipid ve alkaloidlerin miktarını gravimetrik ve kolorimetric metodlar yardımı ile saptayabilir.
Genel Yeterlilikler
Akılcı, Sorgulayan, Yaratıcı, Öğrenmeyi Öğrenme, Problem çözme, Kaliteye önem verme,
Organize etme ve planlama.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1- Drogların mikroskobik incelenmesi 1
2- Drogların mikroskobik incelenmesi 2
3- Drogların mikroskobik incelenmesi 3
4- Drogların mikroskobik incelenmesi 4
5- Drogların mikroskobik incelenmesi 5
6- Drogların mikroskobik incelemesi 6
7- Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini
8- Sabit yağ asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri
9- Alkaloit tüketilmesi ve ispatlanması
10- Cinchonae cortex alkaloitlerinin renk reaksiyonları
11- Solanaceae alkaloitlerinin tanınma reaksiyonları
12- Kafein elde edilmesi ve müreksit deneyi
13- Papaver alkaloitlerinin İTK ile teşhisi
14- Alkaloitlerin kolorimetrik miktar tayini
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem çözme, Beyin fırtınası.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Farmakognozi Uygulama II Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir.
Download

istanbul medipol üniversitesi farmakognozi uygulama ıı ders çıktı