T.C ORMAN VESU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
GÖREV TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra Dosya Tahsis
Ad
Soyad
Ünvan
Birim
Puan
Şube Müdürü
OGM-Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
224,83
Konut
Açıklama
Tipi
1
4555 G
Abdurrahman
KÖK
2
4883 G
Ahmet
UÇAR
Şube Müdürü
DMİ-Tahminlar Dairesi Başkanlığı
158,26
3+1
3
4466 G
Muharrem
ŞAHİN
Müşavir
DMİ-Meteoroloji
151,62
3+1
4
1771 G
Yusuf
HAYKIR
Hukuk Müşaviri
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
140,20
3+1
5
4441 G
Orhan
YILDIZ
Müşavir
DMİ-Meteoroloji
140,10
3+1
6
4463 G
Vedat
GÜNEŞ
Müşavir
DMİ-Meteoroloji
138,57
3+1
7
4459 G
Ziya
ÇOLAK
Müşavir
DMİ-Meteoroloji
138,43
3+1
8
5137 G
Haydar
DURNA
Şube Müdürü
OGM-OGM- Kadastro Mülkiyet Dairesi
Başkanlığı
132,73
3+1
3+1
9
2065 G
Hürriyet
KOÇYIGIT
Başmüfettiş
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
124,57
3+1
10
2047 G
Ertan
ÖNER
Sayman
OGM-Bölge Müdürlüğü
123,99
3+1
11
3072 G
Kemal
YARKAN
Şube Müdür V.
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
123,02
3+1
12
1683 G
Mehmet
KOÇYIGIT
Şube Müdürü
OGM-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
121,72
3+1
121,31
3+1
120,33
3+1
13
3122 G
Hamit
HETEMOGLU
Şube Müdürü
14
1854 G
Fatih
KARTAL
Şube Müdür V.
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
15
2223 G
Ismail Hakki
BARI
Şube Müdürü
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
119,81
3+1
16
4130 G
Hasan
ESEN
Şube Müdür V.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
119,10
3+1
17
1140 G
Emrah
MERT
Hukuk Müşaviri
OSB-Hukuk Müşavirliği
118,27
3+1
18
1080 G
Efkan
ISAK
Başmühendis
OGM-Bölge Müdürlüğü
116,88
3+1
19
5136 G
Mebus
KARA
Müşavir
DMİ-Meteoloji Genel Müdürlüğü
116,17
3+1
3+1
20
1168 G
Ramazan
SAGIR
Müşavir
DMİ-Genel Müdürlük
114,20
21
1769 G
Sevim
KAMIS
Şube Müdürü
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
113,76
3+1
22
2204 G
Ergün
ÇETIN
Şube Müdür V.
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
113,60
2+1
23
2227 G
Pinar
HANGÜN
Şube Müdürü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
111,55
3+1
24
1285 G
Yusuf Ziya
ERGENE
Şube Müdürü
OGM-Agaçlandırma Dairesi Başkanlığı
111,07
3+1
25
4061 G
Songül
AYDENIZ
Şube Müdürü
OSB-Döner Sermaye Koordinasyon Şube
Müdürlüğü
110,89
3+1
26
1062 G
Alev
GÜNEYSU(UYSAL)
Müfettiş
OSB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
110,89
3+1
27
4899 G
Esat
ATMACA
Müşavir
DMİ-Genel Müdürlük
110,78
3+1
03.02.2014
Sayfa : 1 / 8
T.C ORMAN VESU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
GÖREV TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
28
3212 G
Sibel Mine
GÜÇVER
Şube Müdür V.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
110,17
3+1
108,18
3+1
29
1007 G
Emine
ATAS
Şube Müdür V.
OSB-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı
30
1897 G
Mehmet
KILIÇ
Başmühendis
OGM-Orman İdaresi ve Planlama
107,93
3+1
31
4955 G
Muharrem
SÖZBİLİCİ
Şube Müdürü
OGM-Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
107,85
3+1
32
4442 G
Mustafa
GÜMRÜKÇÜ
Daire Başkan Yrd.
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
107,03
3+1
33
1808 G
Ahmet
YALVAÇ
Şube Müdürü
OGM-Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
106,38
3+1
34
5300 G
Bilge
OMAR
Şube Müdürü
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
106,22
3+1
35
4251 G
Zakir
TURAN
Şube Müdür V.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
105,15
3+1
3+1
36
4878 G
Ayhan
GÖÇEMEN
Şube Müdürü
DMİ-Strateji Geliştirme Dairesi
105,13
37
1141 G
Muammer Zeki
GÜVEN
Şube Müdürü
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
103,80
3+1
38
1012 G
Selda
TAS
Şube Müdür V.
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
103,38
3+1
39
1899 G
Nursen
GENCER
Şube Müdürü
OGM-Agaçlandırma Dairesi Başkanlığı
103,03
3+1
40
1978 G
Murat
BAŞAR
Müdür Yrd.
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
103,03
3+1
41
3049 G
Hakan
OLGUN
Şube Müdürü
OGM-İzin İrtifak Dairesi Başkanlığı
102,68
3+1
102,58
3+1
42
4495 G
43
218 G
44
45
46
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
Ahmet Hakan
TAŞ
Şube Müdür V.
Sabri
KIRIS
Genel Müdür Yrd. V.
1042 G
Ercüment
ÖZDEMIR
Müfettiş
OSB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
100,73
3+1
1895 G
Yavuz
ÖZTÜRK
Başmühendis
OGM-Bölge Müdürlüğü
100,04
3+1
OSB-Koruma ve Güvenlik Şube
Müdürlüğü
99,29
3+1
101,17
1513 G
Mehmet Turgut
SAGLAM
Şube Müdür V.
47
1049 G
Bülent
KAMALI
Müfettiş
OSB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
99,25
3+1
48
4465 G
İdris
COŞKUN
Müşavir
DMİ-Meteoroloji
98,19
3+1
49
1707 G
Bahattin
ALTUNTAS
Heyet Üyesi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
97,98
3+1
3+1
50
1055 G
Kubilay
SOYDAN
İç Denetçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
95,92
51
1045 G
Necla
ÖZDEMIR
Müfettiş
OSB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
95,92
3+1
52
1075 G
Şenol
ARDUÇ
İç Denetçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
95,83
3+1
53
1005 G
Mehmet
AKAT
Şube Müdür V.
OGM-Eğitim Dairesi
94,80
3+1
54
4976 G
Oğuz
BAYAZİT
Bölge Müdür Yrd.
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
94,44
3+1
93,12
3+1
55
4835 G
Uğur
BALTACI
Şube Müdürü
OGM-Orman Yangınlarıyla Mücadele
Dairesi Başkanlığı
56
4496 G
Ahmet
EFE
Müfettiş
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
92,22
3+1
Zirratçi Üye
OGM-Orman Kadastro Komisyon
Başkanlığı
91,83
3+1
57
1798 G
Mustafa Kemal
AVCI
03.02.2014
Sayfa : 2 / 8
Beş katlı (3+1)
T.C ORMAN VESU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
GÖREV TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
58
4255 G
Nazif
KOÇ
Şube Müdürü
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
(Görevlendirmeli)
88,93
3+1
59
1914 G
Yüksel
ÜNAL
Komisyon Üyesi
OGM-Bölge Müdürlüğü
86,92
3+1
60
3100 G
Mustafa Mukan
YAZAR
Şube Müdür V.
OGM-Fidanlık Tohum İşleri Dairesi
86,73
3+1
61
5370 G
İnci
ADA
Şube Müdürü
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
82,65
3+1
62
1071 G
Işıl Hilal
SOYLU KURT
Avukat
OGM-Hukuk Müşavirliği
82,50
3+1
Komisyon Üyesi
OGM-2 Nolu Orman Amenajman
Başmühendisliği
81,64
3+1
63
3093 G
İbrahim
ÖZCAN
64
3124 G
Hatice
YAVUZ
Şube Müdür V.
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
79,85
2+1
65
1043 G
Nuri
ÖZDEMIR
Başmüfettiş
OSB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
79,52
3+1
66
4475 G
Mehmet Fatih
TEKİN
Şube Müdür V.
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
75,43
3+1
67
1803 G
Adnan
BAYRAKTAR
Müfettiş
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
75,10
3+1
74,95
3+1
73,57
3+1
71,85
3+1
OGM-Orman İdaresi Planlama Dairesi
Başkanlığı
OSB-Özel Kalem Müdürlüğü
(Görevlendirmeli)
68
5116 G
Cahit
ŞAHİN
Başmühendis
69
4242 G
Özlem
IRITAS
Şube Müdür V.
70
4776 G
İsa
ŞANCI
Müdür Yrd.
OSB-Bakanlık-Döner Sarmaye İşletme
71
2100 G
Nuray
GÜL
Avukat
OGM-Hukuk Müşavirliği
70,70
3+1
72
5645 G
Sinan
BARTINLI
İç Denetçi
OSB-İç Denetim
70,40
3+1
73
5369 G
Ahmet İhsan
ÖĞÜN
Şube Müdürü
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
68,89
3+1
74
1950 G
Mustafa
ÇIFTÇI
Şube Müdür V.
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
68,68
3+1
75
5658 G
Sinan
BARTINLI
İç Denetçi
OSB-İç Denetim Başkanlığı
67,98
3+1
66,90
2+1
76
4755 G
Özlem
YAVUZ
Şube Müdür V.
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
77
5655 G
Cafer
ORHAN
Daire Başkanı
OSB-ÇEM Genel Müdürlüğü
66,48
3+1
78
1782 G
Özen
MENDIL
Müfettiş
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
66,47
3+1
OGM-Orman İdaresi Planlama Dairesi
Başkanlığı
66,20
3+1
79
5115 G
Murat
GÜNEYOĞLU
Başmühendis
80
4439 G
Mehmet
ÇALAR
Müşavir
DMİ-Meteoroloji
65,92
3+1
81
4497 G
İbrahim
GEDİK
Şube Müdür V.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
65,53
3+1
82
5177 G
Özgür
POLAT
Ağaçlandırma Şefi
OGM-Ankara Orman İşletme Müdürlüğü
62,16
83
5643 G
Hülya
NACAR
Doktor
DSİ-Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
62,13
03.02.2014
Sayfa : 3 / 8
3+1
M.Kemal Mah.DSİ loj. 5 katlı (3+1)
M.Kemal Mah. DSİ loj. 10 katlı (3+1)
M.Kemal Mah.DSİ loj. Normal (3+1) 97 m2
M.Kemal Mah. DSİ loj. Normal (3+1) 94 m2
Normal lojman (3+1)
T.C ORMAN VESU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
GÖREV TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
84
4499 G
Şahin
ÇILGIN
Şube Müdürü
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
60,43
85
5656 G
Ramazan
ORMAN
İç Denetçi
OSB-İç Denetim Başkanlığı
58,78
3+1
86
4203 G
Hanife
KUTLU ERDEMLI
Şube Müdür V.
OSB-Doğa Koruma Daire Başkanlığı
57,13
3+1
87
5176 G
Mustafa
ELMAS
Başmühendis
OGM-Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
56,71
88
4239 G
Rasim
SARIKAYA
İç Denetçi
OSB-Müsteşarlık
56,22
3+1
89
5135 G
Raif
ÇOPUR
Başmühendis
OGM-Ankara Orman Bölğe Müdürlüğü
51,61
3+1
90
5657 G
Semih
EROĞLU
İç Denetçi
OSB-İç Denetim Başkanlığı
51,50
3+1
91
5644 G
Alev
KAYA
Diş Tabibi
DSİ-Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
50,67
3+1
3+1
3+1
92
4241 G
Yahya
CEVIZ
İç Denetçi
OSB-Müsteşarlık
49,38
93
4253 G
Ümit
GÜNGÖR
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
46,49
3+1
94
4261 G
Burcu
SEVINÇ
Hukuk Müşaviri
OSB-Hukuk Müşavirliği
45,23
3+1
95
5175 G
İbrahim
POLATLI
Ankara Fidanlık Şefi
OGM-Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü
41,26
3+1
96
4258 G
Emre
AKAR
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
36,63
3+1
97
4214 G
Hasan Hüseyin
KIZILIRMAK
Avukat
OGM-Hukuk Müşavirliği
32,86
2+1
1+1
98
4187 G
Süleyman
AKKAYA
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
17,35
99
4200 G
Kamuran
TASGIN
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
17,19
3+1
100
4189 G
Turgay
KARAKAYA
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
17,17
3+1
101
4192 G
Mesut
BILIM
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
17,12
3+1
102
4259 G
Mustafa
KIRMIZIGÜL
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
16,91
3+1
103
4498 G
Süleyman
VURAL
Müfettiş Yrd.
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
16,31
3+1
104
4244 G
Semanur
BEKTAS
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
16,23
2+1
105
4501 G
Şule
ALHAN
Avukat
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
13,58
3+1
106
4256 G
Hasan
KALAYCI
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
6,78
3+1
107
4243 G
Sinem
AYAZ
Müfettiş Yrd.
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
2,25
3+1
03.02.2014
Sayfa : 4 / 8
Dubleks
Download

tc orman vesu işleri bakanlığı lojman tahsis komisyonu görev tahsisli