Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Tıbbi Terminoloji
HEM235
1.YIL/2. Yarıyıl/Bahar
2
0
0
4
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Diğer
Bu dersin sonunda öğrencilerin, tıp mesleğinde kullanılan özgün mesleksel terimlerin yazılışını, okunuşunu
ve anlamlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin öğrenme
1. Tıbbi terminolojiye ait terimleri kavrayabilir,
çıktıları
2. Sistemlere ait tıbbi terimleri öğrenir.
Terminolojide ön ve son ekler,Terim Çeşitleri ve Kan Hastalıkları Terminolojisi,Tanısal
Terminoloji,Solunum Sistemi Terminolojisi,Rapor Okuma,Hareket Sistemi Terminolojisi, Kardiyovasküler
Dersin içeriği
Sistem Terminolojisi, Üriner ve Genital Sistem Terminolojisi,Gastro-İntestinal Sistem Terminolojisi,Göz ve
KBB Terminolojisi,Endokrin Sistem ve Dermatoloji Terminolojisi,Sinir Sistemi ve Psikiyatri Terminolojisi.
Kaynaklar
Dersin amacı
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Dersin Tanımı ve Derse Giriş.
2. Hafta
Terminolojide ön ve son ekler.
3. Hafta
Terim Çeşitleri ve Kan Hastalıkları Terminolojisi.
4. Hafta
Tanısal Terminoloji.
5. Hafta
Solunum Sistemi Terminolojisi.
6. Hafta
Rapor Okuma.
7. Hafta
Hareket Sistemi Terminolojisi. Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi.
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Terminolojisi.
10. Hafta
Üriner ve Genital Sistem Terminolojisi.
11. Hafta
Gastro-İntestinal Sistem Terminolojisi.
12. Hafta
Göz ve KBB Terminolojisi.
13. Hafta
Endokrin Sistem ve Dermatoloji Terminolojisi. Sinir Sistemi ve Psikiyatri Terminolojisi.
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

2
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta