KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yüksek Öğretim
Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından
yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
1
Adayın Adı
ELİF
Adayın Soyadı
TEKİNÖZ
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
76,09
45,65
65,00
26,00
71,65
Sınava Çağrılması
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Sınav Tarihi: 27.08.2014
Saati: 11.00
Download

kto karatay üniversitesi güzel sanatlar ve tasarım fakültesi mimarlık