İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Aşı ve İmmünizasyon
P-036
Kuduz Aşılamasında Hekimlerin Bilgi Eksikliği
Derya
y YAPAR1, Hüseyin MORAY2, Dursun TUNÇ2
1
2
Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çorum
Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü, Çorum
Soru(n)
Hekimlerin kuduz aşılaması ile ilgili yeterli bilgi düzeyinin olmaması.
Olay/Olgu
Aralık ayında Çorum ilinin Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyünde kuduz şüpheli büyükbaş hayvan ölümü
olması üzerine Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli ile ilgili köye gidildi. Yozgat’ta kuduza bağlı hayvan
ölümlerinin saptandığı bir köy ile sınır komşusu olduğu tesadüfen öğrenildi. Kuduz şüpheli hayvanın kuduz
açısından incelenmesi için gerekli numunelerin alınmış olduğu tespit edildi. Kuduz şüpheli hayvan sahiplerine
ilçe devlet hastanesinde aşılama başlatıldığı öğrenildi.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Köy halkına kuduz ve tetanoz aşılaması ile ilgili bilgi verildi. Kuduz şüpheli hayvan ile riskli teması olan kişilere
aşılama ile birlikte kuduz immünglobulini de yapılmasına karar verildi. Ölen hayvanın kuduz çıkması halinde
köy ve komşu köylerdeki hayvanlara kuduz aşılaması yapılacağı öğrenildi. Hayvanlara aşı yapacak personele
temas öncesi kuduz profilaksisi yapılması planlandı.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
Kuduz aşılaması halk sağlığı açısından kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Bu nedenle öncelikle hekimlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bir ilde kuduz vakası tespit
edildiğinde komşu illerin birbirine ivedilikle bildirmesi alınacak önlemler açısından önemlidir. Kuduz şüpheli
hayvanların kontrolü sağlanamazken ayrıca aşılamalarda görülen bilgi eksikliği kaynaklı aksaklıklar nedeni ile
istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.
776 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI
Download

İndir