Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KAN VE VÜCUT SIVILARININ SIÇRAMASINA MARUZ KALAN ÇALIŞAN
ORANI İNDİKATÖR KARTI
DOKÜMAN NO: TY-İND-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA NO:1/1
Kısa Tanım
Çalışanların kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalma sıklığı, şekli ve nedenleri ile
ilgili geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır.
Gerekçe
Sağlık çalışanları için en önemli risk faktörlerinden birisi kan ve vücut sıvılarının
sıçramasına maruz kalmaktır. Bu indikatör ile riskleri azaltmak ve çalışan güvenliğini
sağlamak amaçlanmaktadır.
Hesaplama
Yöntemi
İlgili ayda;
( Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma sayısı / Sağlık Hizmeti Sunulan Alanlarda Toplam
çalışan sayısı ) x 100
Alt İndikatörler
1. Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanların mesleki dağılımı
2. Bölüm bazında kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalma oranı
3. Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan vücut bölgesine göre dağılım
4. Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlarda kişisel koruyucu ekipman
kullanma oranları
5. Maruz kalmaya neden olan sıvının cinsine göre dağılım
Hedef Değer
Veri Kaynağı
Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan bildirim formu
İlgili Formlar
Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan bildirim formu
Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan oranı veri toplama formu
Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan oranı aylık veri analiz formu
Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan oranı yıllık veri analiz formu
Veri Toplama
Periyodu
Her kan ve vücut sıvılarına maruz kalma olayı bildirimlerinden sonra veri toplanır.
Veri Analiz
Periyodu
Aylık
Sorumlular
Çalışan güvenliği komitesi, Enfesiyon Kontrol Komitesi
Çıkış Noktası
Çalışan Güvenliği
Dikkat Edilecek
Hususlar
Kan ve vücut sıvıları ile cilt ve mukoza teması söz konusu ise olay hesaplamaya dâhil
edilir.
Temizlik elemanları da hesaplamaya dâhil edilmelidir.
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Download

kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan oranı