Pc Tabanlı Kontrol ve XTS İle Kaynak Tasarrufu Sağlayan Paketleme
■ Çok yüksek proses hızı ve hassasiyeti ile en az malzeme kullanımı
XTS (eXtended Transport System)
ile birlikte PC tabanlı kontrol, ambalaj malzemesi tasarrufu için yeni
yöntemlerin kapısını açıyor. Gösterilen örnek, yatay ve dikey formlu
doldurma ve kapatma makinelerinin yüksek proses hızı ve hızlı takım değişimi avantajlarını hiçbir
mekanik müdahale olmaksızın bir
araya getiriyor. XFC ve XTS, baskı işaretlerini kapatma giyotini ile
senkronize ederek kapatıcıyı ürünün mümkün olduğunca yakınına
yerleştirmeyi mümkün kılar.
Ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan hammadde miktarını azaltırken en doğru miktarda malzeme kullanımını nasıl sağlarsınız? Tüm üretim süreçlerinde
enerji tüketimini nasıl azaltabilirsiniz. PC tabanlı kontrol, kaynakların tüketiminde mutlak bir azalma sağlar. Bu farkı ortaya çıkaran
XFC (“eXtreme Fast Control”) teknolojisidir.
100 μs’den küçük I/O cevap süreleri ile üretim süreçleri olağanüstü
hassaslıkla ve tekrarlama doğruluğuyla kontrol edilir. Hiçbir özel
donanıma gerek olmadan XFC, paketleme makineleri için son derece hızlı ve doğru kontrol çözümleri sunar.
PC ve EtherCAT tabanlı kontrol,
daha kısa çevrim süreli ve daha fazla işlem hacimli mükemmel senkrowww.beckhoff.com.tr
nizasyona sahip süreçleri ve hareket
kontrol dizilerini temin eder. Ambalaj malzemesi üzerindeki baskı işaretlerine hızlı ve hassas cevap verebilen teknoloji kullanılan malzemeden tasarruf edilmesini sağlar. Örneğin, ilaç paketlemede ürünlerin
birbirlerine daha yakın şekilde yerleştirilmesiyle atık miktarının azaltılmasının yanı sıra gereken kapatma filmi miktarı da azaltılmış olur.
Kapatma sıcaklığının hassas kontrol
edilmesiyle daha ince plastik filmlerin kullanımı mümkün olur.
Hızlı ve son derece hassas süreçleri
kontrol etme yetenekleri PET şişe cidar kalınlığını azaltırken, karton kap
üretimi sırasında kullanılan kâğıt ve
alüminyum miktarını da azaltır.
Bu sayede minimum doldurma düzeyine daha hassas yakınsama elde
edilir böylece yüksek hacimli ürünler paketlenirken önemli malzeme
ve maliyet tasarrufu sağlanır.
beckhoff
113 / Endüstri otomasyon
Download

Pc Tabanlı Kontrol ve XTS İle Kaynak Tasarrufu Sağlayan Paketleme