İpek Üniversitesi Kütüphanesi
Çalıştay
LexisNexis Akademik: Finansal Veriler ve Analiz Araçları
3 Aralık 2014, 14:00 – 16:30
14:00-14:20
Açılış Konuşması/İşletme Fakültesi Araştırmacılarının Kütüphanelerden Beklentileri
Dr. Burcu Bulut| Kütüphane Müdürü, İpek Üniversitesi
14:20- 14:40
LexisNexis Arama Motorunu Kullanma, Biyografi ve Ülke-Özel Araştırma için
Öğr. Gör. Burcu Uçaray Mangıtlı |Uluslararası İlişkiler Bölümü, İpek Üniversitesi
14:40-15:00
Şirketler için Hukuk Literatürünün Önemi
Boğaç Çekinmez | Avukat, Çekinmez Hukuk Firması
15:00-15:30
Ara, Çay-Kahve
15:30-15:50
LexisNexis Academic’ten Daha Etkin Nasıl Yararlanabilirsiniz?
Kıvanç Çınar | Direktör, Informascope
15:50- 16:10
LexisNexis Akademik Canlı Demo
Özlem Çaltı | Satış Yöneticisi, Informascope
16:10- 16:30
Kindle E-Kitap Okuyucu Çekilişi
Ipek University Library
Roadshow
LexisNexis Academic: Financial Data and Analysis Tools
3 December 2014, 14:00 - 16:30
14:00-14:20
Opening Speech/Finance& Business Faculty Researcher’s Expectations from Libraries
Dr. Burcu Bulut | Director, Ipek University
14:20- 14:40
Using LexisNexis Academic Search Engine for Biographical and Country-Specific
Research
Teaching Assistant Burcu Uçaray Mangıtlı| Department of International Relations,
Ipek University
14:40-15:00
Importance of Law Literature for Companies
Boğaç Çekinmez | Lawyer, Çekinmez Law Office
15:00- 15:30
Coffee-Tea Break
15:30-15:50
How You Could Benefit More From LexisNexis Academic?
Kıvanç Çınar |Director, Informascope
15:50- 16:10
LexisNexis Academic Demo
Özlem Çaltı | Sales Executive, Informascope
16:10- 16:30
Kindle E-Book Reader Drawing
Download

İpek Üniversitesi Kütüphanesi Çalıştay LexisNexis Akademik