26.05.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/76
KONU: Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanların Bakmakla yükümlü oldukları
kişilerin sağlık Hizmetlerinden Yararlananların başvuru Yöntemi
Hakkında.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21.05.2014
tarihli duyuruları ile, genel sağlık sigortalısı sayılanlardan sağlık aktivasyon işlemleri, Sağlık
Pozisyon ve Aktivasyon Sisteminde (SPAS) otomatik olarak faydalanamayan diğer bakmakla
yükümlü olanlardan;
-18 yaşından küçük çocuklar, 18 yaşından büyük öğrenci olmayan çocuklar ile öğrenci olsa
bile 25 yaşından büyük kız çocukları ile 18-25 yaş aralığındaki öğrenciler, bakmakla
yükümlü olan, baba üzerinde iken anne, anne üzerinde iken baba üzerinde,
-Anne/Baba için çocukları üzerinde faydalanılan sağlık yardımını çocukları arasında,
Tercih değişikliklerini içeren başvuruların, internet üzerinde yapılabilmesi mümkün hale
gelmiştir. Sözkonusu başvurular, PTT şubelerinde alınan e-Devlet şifresi ile mümkün hale
geldiğini içeren duyuru, sirkümüz ekinde sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Eki : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
21.05.2014 tarihli duyuru.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı İrtibat : Eposta : [email protected] Telefon:(312) 458 77 67 Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
21/05/2014
DUYURU
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ OLARAK
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANANLAR HAKKINDA DUYURU
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık
sigortalısı sayılanların, eşi ile 18 yaşından küçük çocuklarının, sağlık aktivasyon işlemleri Sağlık
Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) tarafından otomatik olarak yapılmakta, bunlar dışında kalan
diğer bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık yardımlarından yararlandırılmaları, kâğıt ortamında
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ile ünitelere müracaatları halinde mümkün olmaktadır.
TURKSAT ile ortaklaşa geliştirilerek hayata geçirilen yeni uygulama ile söz konusu müracaat işleminin
elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılması sağlanmıştır.
Buna göre;
-18 yaşından küçük çocukların baba üzerinde iken anne, anne üzerinde iken baba üzerine geçerek
sağlık yardımı alma tercihlerinin,
-18 yaşından büyük, öğrenci olmayan kız çocukları ile öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocukları
için yapacakları sağlık yardımı talepleri ile baba üzerinde iken anne, anne üzerinde iken baba üzerine
geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,
-18-25 yaş aralığındaki öğrenciler için anne üzerinde iken baba üzerine, baba üzerinde iken anne
üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,
-Anne/baba için çocukları üzerinden sağlık yardımı talepleri ile çocukları arasında sağlık yardımı seçme
tercihlerinin,
Uygulamaya açılan yeni ekran aracılığı ile elektronik ortamda internet üzerinden yapılabilmesi
sağlanmıştır. Elektronik ortamda müracaat işlemleri sigortalılar tarafından yapabileceği gibi bakmakla
yükümlü olunan kişilerin kendileri tarafından da yapabilir.
Söz konusu işlemler için, genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin PTT
şubelerine müracaat ederek e-Devlet şifresi almaları ve e-Devlet uygulamasının, “e-Hizmetler”
menüsünde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Diğer uygulamalar” başlığı altındaki “Sağlık Yardımı
Talep ve Taahhüt” seçeneğinde bulunan uygulama üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-saglikyardim-talep-taahhut) ekte yer alan kullanım kılavuzuna göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Elektronik ortamda işlem yapma imkânı olmayan ya da anılan işlemi yapamayanların sağlık aktivasyon
işlemleri için ünitelerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
Download

Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanların Bakmakla yükümlü oldukları