LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNERBERATUNG HESSEN e.V.
Tüketici İflas Davası (VIV)
Borçlusunuz ve takip eden yıllarda borçlarınızı artık ödeyemiyorsunuz? O durumda
iflas davası içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanız konusunda size yardımcı
olabilir.
Dikkat:
Burada iflas davası hakkında kabaca bir bilgi verilebilir.
Genellikle iflas davası hızlı bir çözüm olarak görünmektedir.
Ancak iflas davası aleyhine olabilecek bazı sebepler mevcuttur. Bundan dolayı her zaman,
bunun doğru çıkış yolu olmadığı çok iyi düşünülmelidir.
Bu hususta ciddi bir danışma kaçınılmazdır.
Açıklama: Serbest çalışanlar, düzenli iflas davası (RIV) olarak tabir edilen dava için müracaatta
bulunacaktır. Bunun tüketici iflas davasından (VIV) farkı, 1 ve 2 numaralı kademelerin
olmamasıdır.
19’un üzerinde borç ilişkisinin bulunması veya en azından çalışanların maaşlarına ilişkin sosyal
ödemelerin ödenmemiş olduğuna dair bir alacak söz konusuysa düzenli iflas davası (RIV) eski
serbest çalışanlar için de geçerli olmaktadır.
VIV nasıl işliyor?
Dava dört adımdan oluşmaktadır:
1. Tüm alıcılarla uzlaşma girişiminde bulunma (Adım 1).
2. Adli borç temizleme planı (Adım 2, yapılmayabilir)
3. Adli iflas davası (Adım 3)
4. Kalan borçtan muaf tutulma aşaması (Adım 4)
Dördüncü adımın başarılı bir şekilde tamamlanması ile kalan borçlardan muaf
tutulma hakkını kazanıyorsunuz. Böylelikle, iflas davasının başlangıcında mevcut
olan borçlarınız kaldırılır.
Mahkeme haricinde uzlaşmayı deneme (Adım 1)
Koşul 1:
Tüm borçlarınızın bir listesini çıkartmanız gerekir.
Koşul 2:
İleride paranızı yetiştirmeniz gerekir – yeni borçlar söz konusu
olmayacak.
Şimdi ise, tüm alıcılarla mahkeme haricinde bir çözüm bulmaya çalışılmalıdır. Bu
hususta kesinlikle bir borçlu danışmanlık merkezine veya bu hususta uzman bir
avukata başvurunuz (en iyisi bir danışmanlık yardım yazısı ile birlikte).
Önemli olan danışmanlık merkezine/ avukata, sizden para talep eden (icabında alacakları
kabul etmiyor olsanız dahi) tüm yerleri belirtmenizdir Devam eden ödemeler de
belirtilmelidir! Bunun dışında değerli bir şeye sahip olup olmadığınızı bildirin (Örneğin;
araba, hayat sigortası, gayrimenkul).
Tüm alıcılarla uzlaşma sağlanabilirse (örneğin; üçüncü kişiler, sizin alacaklılara
ödenmek üzere para verirse) iflas davası gerekmez.
Düzenleme önerisi reddedilirse, bu hususta borçlu danışma merkeziniz/ avukatınız
size bir yazı gönderir. İflas davası talebinde bulunabilmeniz için buna ihtiyacınız
bulunmaktadır. Dilekçenin (formun) doldurulması esnasında danışmanlık
merkezinizden veya avukatınızdan yardım almalısınız.
Destekleyen:
© LAG-SB Hessen e.V.
Türkisch:
Verbraucherinsolvenzverfahren
Tüketici İflas Davası
Seite 1 von 3
Stand: Juli 2014
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNERBERATUNG HESSEN e.V.
Mahkeme tarafından desteklenen borç temizleme planı (Adım 2)
(Bu adımın icabında atlanması mümkündür).
İflas talebinizi yetkili iflas mahkemesine iletmenizin ardından, tüm alıcılarla bir
kere daha uzlaşma denemesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda mahkeme
tarafından karar verilir.
Bu, ancak mahkeme harici uzlaşma denemesinin ucu ucuna başarısızlıkla
sonuçlanması halinde gerçekleşir. Eğer alacaklıların çoğunluğu (adam başına ve
borç miktarına göre) planı onaylarsa, iflas mahkemesi reddeden alacaklıları “kabul
etmeleri hususunda ”zorunlu” kılar.
Adli iflas davası (Adım 3)
Adım 2 mümkün görünmüyorsa (veya başarısızlıkla sonuçlandıysa), mahkeme
iflas davanızı açar ve bunu internetten bildirir. Mahkeme tarafından devreye bir
iflas yöneticisi sokulur (genellikle bir avukat).
İflas yöneticisinin önemli iki görevi bulunmaktadır:
 Alacaklıların size karşı bildirmiş olduğu tüm alacakların bir listesini oluşturur.
Dikkat: Alacakların “kasıtlı izinsiz eylemden kaynaklanıyor“ olarak bildirilmiş olması
halinde, bunlar daha sonra kalan borç muafiyetinden hariç tutulur!Bunlar ödenmemiş
nafaka olarak da geçerli olabilirler.
Bundan dolayı, gerçekten de kasıtlı bir suçun söz konusu olup olmadığını kontrol ediniz;
eğer böyli bir durum söz konusu değilse, iflas mahkemesi nezdinde itirazda bulununuz.
 Haczedilebilir mal varlığınıza ve haczedilebilir gelirinize el koyar ve bu
esnada son aylara ilişkin ödemeleri de icabında geri talep edebilir.
El konulan paradan ilk önce dava masrafları (= mahkeme ve iflas
yöneticisinin masrafları).
Dikkat: İflas yöneticisi iflas talebinde belirtmiş olduklarınızı inceler. Dilekçenizde bilerek
veya büyük bir ihmalkarlık nedeni ile gizli tuttuğunuz gelir veya mal varlığınızın mevcut
olduğu tespit edilirse, iflas davanız başarısızlıkla sonuçlanabilir!
Kalan borçlardan muaf tutulma aşaması (Adım 4)
İflas yöneticisi görevlerini tamamladıysa, iflas davası mahkeme kararı ile kaldırılır
ve kalan borçtan muaf tutulma aşaması başlar.
Gelirinizin haczedilebilir kısmına el konulmaya devam edilir. Size herhangi bir
mirasın kalması halinde, bunun yarısını iflas yöneticisine vermeniz gerekir. Fakat
mirası reddetme hakkına da sahipsiniz. Münferit alacaklılara sadece iflas yöneticisi
üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca tüm ailevi veya mali değişikleri, işyeri veya
ev değiştirme durumlarını derhal iflas yöneticisine veya iflas mahkemesine
bildirmeniz de çok önemlidir.
İşsiz olsanız dahi VIV talebinde bulunabilirsiniz. Fakat önemli olan, aktif bir şekilde iş
bulma hususunda çaba göstermeniz ve yapabileceğinize kanaat getirilen her işi kabul
etmenizdir. Gayretlerinizi belgeleyebilmeniz gerekmektedir.
Yarı zamanlı bir iş ancak çocuklarınızın halen sizin bakımınıza muhtaç olması (örneğin;
kreşte yer bulamamış olmanızdan dolayı) kabul edilebilmektedir.
Destekleyen:
© LAG-SB Hessen e.V.
Türkisch:
Verbraucherinsolvenzverfahren
Tüketici İflas Davası
Seite 2 von 3
Stand: Juli 2014
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNERBERATUNG HESSEN e.V.
Yükümlülüklerinizi yerine getirdikten sonra, iflas mahkemesi kalan borcun muaf
tutulması talimatını verir, yani henüz kapatılmamış olan borçlar kaldırılır.
Para cezaları, ayrıca kasıtlı olarak işlenen suçlardan (Örneğin; manevi tazminat)
kaynaklanan borçlar kaldırılmaz.
İflas davası esnasında oluşan tüm yeni borçlar aynen kalır ve sizin tarafınızdan
ödenir.
Örneğin aşağıdaki durumlarda kalan borçlardan muaf tutulmanız reddedilebilir:
 Müracaattan önceki son üç yıl içerisinde kredi taleplerinde veya kamu
ödemeleri talebinde bulunurken büyük ihmalkarlık göstererek yanlış bilgiler
verdiyseniz.
 Müracaat dilekçeniz de yanlış bilgiler verdiyseniz.
 Müracaatta bulunmadan önceki son üç yıl içerisinde malvarlığınızı israf
ettiyseniz veya makul olmayan abartılı borçlar yaptıysanız.
İflas davası ne kadar sürer (Adım 3 ve 4)?
Bu süre farklılık arz etmektedir ve ne kadar maddi değerin haczedilebilmiş
olmasına bağlıdır. Davaların süresi şu şekildedir:
 Dava masrafları ödenememişse altı yıl süreyle devam eder.
 Dava masrafları ödenebilmişse beş yıl süreyle devam eder ve
 Dava masraflarına ek olarak alacaklıların alacaklarının % 35’i ödenebilmişse
üç yıl devam eder.
Davanın herhangi bir masrafı var mı?
Kamu borçlu danışmanlık merkezleri tarafından normalde ücretsiz olarak destek
sağlanmaktadır. Danışmanlık yardımı hakkı tanındıysa, avukatın ödemesini
yapmanız gerekir.
Adli dava ile ilgili masraflar söz konusu olmaktadır. Eğer mahkeme masraflarını
ödeyemiyorsanız, ödemeyi erteleme talebinde bulununuz. İflas mahkemesi bu
durumda kalan tüm borçları kalan borçların muafiyetine kadar erteler. İflas
yöneticisi belli ödeme tutarları toplayabilirse, bunlardan öncelikli olarak ertelenmiş
olan borçlar ödenir.
Kalan borcun muafiyetinden sonra başka kalan masraflar söz konusu olursa, yıllık
olarak uygun miktarlarda taksit ödemesi yapıp yapamayacağınız kontrol edilir (en
fazla 4 yıl süreyle).
Destekleyen:
© LAG-SB Hessen e.V.
Türkisch:
Verbraucherinsolvenzverfahren
Tüketici İflas Davası
Seite 3 von 3
Stand: Juli 2014
Download

Tüketici İflas Davası - Landesarbeitsgemeinschaft