T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı : 84605551-902.03/ 1183
Konu : Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlük Sınavı
19/02/2014
İlgi: a) 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
b) 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyanet İşleri
Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında
Yönetmelik”,
c) 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/07/2013 tarihli ve 2013/5285
sayılı Bakanlar Kurulunun “Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri
Koordinatörlükleri Hakkında Karar”ı,
d) Başkanlık Makamının 23/01/2014 tarihli ve 41 sayılı onayı,
e) Sınav Kurulunun 18/02/2014 tarihli ve 2 sayılı kararı.
Başkanlığımız Yurt Dışı Teşkilatında münhal bulunan kadrolar ve yurt dışı görev süresi dolacak
personelden boşalacak kadrolar ile yeni ihdas edilen Müşavir/Ataşe/Koordinatörlük kadrolarına
sürekli görevle atanacak personelin ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Yönetmelik, ilgi (c) Karar hükümleri
ve Sınav Kurulunun ilgi (d) Makam Onayına istinaden 17/03/2014 tarihinde sınavın yapılacağı
ve başvuruların 14/02/2014 tarihinde sona ereceğinin ilan edildiği malumlarıdır.
Ancak, ilgi (a) kanun, ilgi (b) yönetmelik ve ilgi (c) Karar doğrultusunda ilgi (e) Sınav
Kurulunca Mesleki Ehliyet Sınavının yazılı olarak 10/03/2014 tarihinde Başkanlık Merkezinde
yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla; mezkur sınava başvuruda bulunan personelin (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,
Genel Müdür, Daire Başkanı, İl Müftüsü ile İlahiyat alanında Profesör olanlar hariç) 10/03/2014
Pazartesi günü Başkanlığımız merkezinde saat 09:30’da yapılacak olan yazılı sınava katılmaları
amacıyla hazır bulunmaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Başkan Yardımcısı
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya /Ankara
Telefon: 0312 295 75 84 | Faks: 0312 286 97 14
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ÇELİK Şef
www.diyanet.gov.tr | [email protected]
Download

Duyuru tam metni için tıklayınız.