SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME
HİZMETLERİ A.Ş.
BASIN BÜLTENİ
17 Nisan 2014
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.,
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için Kurumsal Yönetim
Derecelendirme notunu 9,04 olarak güncellemiştir.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme
faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.,
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu
9,04 olarak güncellemiştir.
SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014
tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem,
bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda
gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim
derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
ANA BAŞLIK NOTLARI
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
90,46
93,47
92,05
87,45
Toplam
90,40
Derecelendirme raporu SAHA A.Ş.’nin internet sitesinde yer almaktadır
(www.saharating.com ).
Download

SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ