Danışmanın Adı Soyadı
Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU
Öğrencinin
Adı-Soyadı
29.05.2014, 9.00-9.30
Cüneyt Baran
Bergama İlçesinin Jeomorfolojik Özellikleri
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL
29.05.2014, 9.30-10.00
Prof.Dr. Kadir Sarıiz
30.05.2014, 14.00
Prof.Dr. Kadir Sarıiz
30.05.2014, 14.00
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL
06.06.2014, 14.00
Kübra Karagöz
Prof. Dr. Kadir SARIİZ
Doç. Dr. Ali KAYABAŞI
Nurdan Dönmez
Seyitömer Höyüğü Arkeosismolojik Potansiyeli
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL
06.06.2014, 14.00
Onur Öztürk/Kaan
Öztürk
Simay Koçkar/Aykut
Boğa
Kuzey Anadolu Fay Zonu/KAF üzerinde 1668
depremi
Doç. Dr. V. Karabacak
29.5. 2014, 10.00
Eskişehir Manyezit Yataklarının Genel Özellikleri
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR
06.06.2014 10.00
Eda Erdoğan
Oyo Dilatometresi Deneyi
Yrd. Doç. Dr. Didem YASİN
04.06.2014 09.00
Hasret Yıldız
Goodman Dilatometresi Deneyi
Yrd. Doç. Dr. Didem YASİN
04.06.2014 09.30
Gizem Yazar
Hidrolik Kriko (Plaka Yükleme) Deneyi
Yrd. Doç. Dr. Didem YASİN
04.06.2014 10.00
Eskişehir ve çevresindeki bazı kuyularda
yeraltısuyuseviyesinin depremler ile değişiminin
incelenmesi
Eskişehir ve çevresindeki bazı kuyularda
yeraltısuyu seviyesinin depremler ile değişiminin
incelenmesi
Kızılcaören (Eskişehir) Toryum Yatağının Maden
Jeolojisi
Doç. Dr. Ali KAYABAŞI
Yrd. Doç. Dr. Didem YASİN
Gürhan Karaarslan
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR
Kürşat Erden-Kübra
Koçyiğit
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR
Ömer Genç
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERKOYUN
Doğu Akdeniz Bölgesi Pliyosen tortullarında
palinolojik bir uygulama
İç Anadolu Bölgesi Kuvaterner tortullarında
palinolojik bir uygulama
İznik Gölü ve yakın çevresinde KAFZ Holosen
aktivitesi
Eniz Bahar
Murat Siyah
Prof. Dr. Selahattin Kadir
Toplanma tarihi ve
saati
Eymir ve Mogan Göllerinin (Ankara) Morfolojik ve
Yrd. Doç. Dr. Didem Yasin
İklimsel İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice KUTLUK
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL
Jüri Üyesi Adı
Kemal Gürel Akbaş
Sabiha Sunar
Doç. Dr. Volkan KARABACAK
Çözümleme Konu Başlığı
Burcu Şapçı
İmren Çoban –
M.Kurtoğlu
04.06.2014 10.30
Doç. Dr. Ali KAYABAŞI
04.06.2014 11.00
Prof. Dr. Kadir SARIİZ
Madencilik Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Yeri Prof. Dr. Kadir SARIİZ
Sivrihisar bölgesi sepiyolit, paligorskit, smektit ve
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERKOYUN
karbonatlı birimlerin mineralojik incelenmesi
Sivrihisar bölgesi sepiyolit, paligorskit, smektit ve
Prof. Dr. Selahattin Kadir
karbonatlı birimlerin mineralojik incelenmesi
06.06.2014 10.30
06.06.2014 11.00
06.06.2014 16.00
06.06.2014 16.00
Download

Çözümleme derslerinin programı için tıklayınız.