ERÜ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER
İşletme - İşletme (İÖ)
İKT101 İktisada Giriş I
İKT102 İktisada Giriş II
İKT201 Mikro İktisat I
İKT202 Mikro İktisat II
İKT203 Makro İktisat I
İKT204 Makro İktisat II
İKT319 Kamu Maliyesi
İKT420 Uluslararası İktisat
İŞL104 Genel Muhasebe II
İŞL207 Pazarlama İlkeleri
İŞL303 İşletme Finansmanı
İŞL304 Finansal Yönetim
İŞL315 Maliyet Muh. I
İŞL316 Maliyet Muh. II
İŞL318 Sermaye Piyasası
İŞL404 Uluslararası Pazar.
İŞL413 Menkul Kıy. Değer.
SKY208 Anayasa Hukuku
SKY209 Kamu Yönetimi
SRV109 Matematik I
SRV110 Matematik II
SRV113 Bilgisayar Kullan. I
SRV114 Bilgisayar Kullan. II
SRV211 Statistics I
SRV212 Statistics II
İktisat - İktisat (İÖ)
Maliye - Maliye (İÖ)
İKT101 İktisada Giriş I
İKT102 İktisada Giriş II
İKT201 Mikro İktisat I
İKT202 Mikro İktisat II
İKT203 Makro İktisat I
İKT204 Makro İktisat II
İKT301 Uluslararası İktisat I
İKT302 Uluslararası İktisat II
İKT307 Matematiksel İkt. I
İKT308 Matematiksel İkt. II
İKT319 Kamu Maliyesi
İKT402 İktisat Politikası
İKT405 Ekonometriye Giriş I
İKT406 Ekonometriye Giriş II
İŞL104 Genel Muhasebe II
İŞL207 Pazarlama İlkeleri
İŞL303 İşletme Finansmanı
İŞL304 Finansal Yönetim
İŞL315 Maliyet Muh. I
İŞL404 Uluslararası Pazar.
SKY208 Anayasa Hukuku
SKY209 Kamu Yönetimi
SRV109 Matematik I
SRV110 Matematik II
SRV113 Bilgisayar Kullan. I
SRV114 Bilgisayar Kullan. II
SRV211 Statistics I
SRV212 Statistics II
İKT101 İktisada Giriş I
İKT102 İktisada Giriş II
İKT201 Mikro İktisat I
İKT202 Mikro İktisat II
İKT203 Makro İktisat I
İKT204 Makro İktisat II
İKT301 Uluslararası İktisat I
İKT302 Uluslararası İktisat II
İKT405 Ekonometriye Giriş I
İKT406 Ekonometriye Giriş II
İŞL104 Genel Muhasebe II
İŞL207 Pazarlama İlkeleri
İŞL303 İşletme Finansmanı
İŞL315 Maliyet Muh. I
MLY101 Kamu Maliyesine Giriş
MLY201 Maliye Teorisi I
MLY202 Maliye Teorisi II
SKY208 Anayasa Hukuku
SKY209 Kamu Yönetimi
SRV109 Matematik I
SRV110 Matematik II
SRV113 Bilgisayar Kullan. I
SRV114 Bilgisayar Kullan. II
SRV211 Statistics I
SRV212 Statistics II
Uluslararası İlişkiler
İKT101 İktisada Giriş I
İKT102 İktisada Giriş II
İKT205 Mikro İktisat
İKT206 Makro İktisat
İKT420 Uluslararası İktisat
İŞL104 Genel Muhasebe II
SKY107 Political Science
SKY208 Anayasa Hukuku
SKY209 Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İKT101 İktisada Giriş I
İKT102 İktisada Giriş II
İKT205 Mikro İktisat
İKT206 Makro İktisat
İŞL104 Genel Muhasebe II
MLY101 Kamu Maliyesine Giriş
SKY101 Siyaset Bilimine Giriş I
SKY105 Kamu Yönetimine Giriş
Download

2013-2014 Yaz Okulunda Açılacak Dersler