T.C.
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Organizasyon Şeması
Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
ENSTİTÜ KURULU
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
MÜDÜR YARDIMCILARI
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Sekreter
Evrak Kayıt - Yazı İşleri
Öğrenci İşleri
Mali İşler - Ayniyat
Yardımcı Hizmetler
ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI
Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS
Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS 5 Ağustos 204
Download

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Organizasyon Şeması