AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 01.04.2014 21:34:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67
FINDIKLI-İSTANBUL
: 0212 393 43 00 - 334 39 00
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0212 393 45 08 - 245 16 87
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üye
Özet Bilgi
: Değişikliği, Görev Dağılımları ve İmza
Yetkileri
AÇIKLAMA:
31 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;
28 Mart 2014 tarihli Genel Kurul Kararı gereğince oluşturulan Yönetim Kurulu'nun
görev paylaşımı şu şekilde oluşmuştur;
Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Başkanı,
Barry Duncan Smith, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hayri Çulhacı, Üye
Neriman Ülsever, Üye
Georges Leon Braekeveldt, Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Muhterem Kaan Terzioğlu, Üye (Bağımsız Üye), Riskin Erken Saptanması
Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı
Noyan Turunç, Üye (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Uğur Gülen, Genel Müdür, Üye
Yönetim Kurulu Haluk Dinçer, Barry Duncan Smith, Hayri Çulhacı, Muhterem
Kaan Terzioğlu, Noyan Turunç, Uğur Gülen'e verilen 1. derece imza yetkilerinin
devamına,
Seyfettin Ata Köseoğlu'na verilen 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına,
Neriman Ülsever'e 1. derece imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.
Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

01.04.2014 21:34:07 Özel Durum Açıklaması (Genel