İlçe
: Silivri
Mahalle/Köy
: Alipaşa Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel
:-
Plan Türü
: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Açıklama
: Alipaşa Uygulama İmar Planının plan notlarında yapılan plan notu değişikliği
Meclis Karar Tar. ve No : 09.09.2014/1174
Onay Tarihi
: 13.09.2014
Askıya Çıkış Tarihi
: 24.12.2014
Askıdan İniş Tarihi
: 22.01.2015
Plan Paftaları
Download

Alipaşa Uygulama imar Planının plan notlannda yapılan plan notu