ÖNYARGISIZ İNSAN OLUR MU?
ÖNYARGILARIN MESLEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ…
“ÖNYARGILARI YIKMAK ATOMU PARÇALAMAKTAN ZORDUR”
Albert Einstein
Önyargı bir kişi ya da bir olaya ilişkin yeterli ve nesnel bilgi edinmeden, önceden bir karara
varmak olarak tanımlanabilir.
Bireyin kendi deneyimlerini ve çevreden aldığı bilgileri sınıflandırması sonucunda oluşturduğu
şemalar, kişilere, durumlara ve olaylara karşı beklentiler yaratır. Örneğin hayatında hiç
doktora gitmemiş birinin çevresinden duydukları ya da gördükleri sonucunda oluşturduğu
“doktor rolü” ne ilişkin şema, onun doktordan belli davranışları beklemesine yol açar.
Bireyler genellikle şemalarını değiştirmek yerine yeni enformasyonu şemalarına
uydurma yolunu tercih ederler. Böylece yaşayacakları çelişkiyi ve çelişkiden doğacak
gerilimi azaltmaya çalışırlar.
Fark edilmeyen önyargılar kişinin yaşamında ve kurduğu iletişimde kör noktalarıdır. Özellikle
danışma ve karar noktasında bulunan meslek üyelerinin, tarafsız kalabilmesi, adil bir tutum
sergilemesi kör noktaları konusunda kazanacağı farkındalık ile mümkün olacaktır.
Bu çalışmada amaç, katılımcıların önyargılar, önyargıların kaynakları, oluşumu ve öznel
önyargıları konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak olacaktır.
Eğitimin İçeriği

Önyargı Nedir?

Önyargılar Nasıl Oluşur?

Önyargıların farkında olmak mümkün müdür?

Mesleki kimlik içinde önyargılar nerededir?

Farkında olunmayan önyargılar mesleki çalışmaları etkiler mi?
Download

önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan zordur