AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
İsim: Erkut
Soyadı: Altındağ
Ünvanı: Yard. Doç. Doktor
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Lisans
Kamu Yönetimi
Y. Lisans
İşletme (MBA)
Doktora
İşletme
Üniversite
Anadolu Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yıl
1998 - 2003
2003 - 2005
2005 -2011
Çalışma Alanları: İşletmelerin Yeniden Yapılanması (Değişim Mühendisliği – BPR), Stratejik Yönetim,
Aile Şirketleri, Uluslararası İşletmecilik, Örgüt ve Teknoloji, Yönetim Organizasyon, Stratejik İnsan
Kaynakları Yönetimi
Yüksek Lisans Bitirme Tezi: İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Performans
Ölçümünün Rolü (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal ZEHİR)
Doktora Tezi: Aile İşletmelerinde Stratejik Yönelimlerin Düzeylerinin Tespiti ve Firma Performansı
Üzerindeki Etkisi Tez Takip Komisyonu: Prof. Dr. Erol EREN, Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Doç. Dr. Ramazan
KAYNAK (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal ZEHİR)
Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
Zehir, C., Altındağ, E., Acar, A.Z.., “The Effects of Relationship Orientation through Innovation
Orientation on Firm Performance: An Empirical Study on Turkish Family-Owned Firms”, Paris,
30 June-2 July, 2011
Zehir, C., Altındağ, E., Acar, A.Z.., “The Effects Of Relationship And Market Orientation On The
Performance Of Family Owned Firms: An Empirical Study In Turkey”, Eurasia Business and
Economic Society Congress (EBES), 1-3 June, 2011
Zehir, C., Altındağ, E., Acar, A.Z.., “Learning, Entrepreneurship And Innovation Orientations In
Turkish Family-Owned Firms”, St. Petersburg, 8-10 July, 2010
Zehir, C., Altındağ, E., Acar, A.Z.., “Aile Şirketlerinde Stratejik Yönelim Düzeyleri Ve Firma
Performansı İlişkisi”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi,
Adana, 20-22 Mayıs, 2010
Zehir, C., Altındağ, E., Acar, A.Z.., “Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance In
Turkish Family Owned Firms”, Eurasia Business and Economic Society Congress (EBES),
Nippon Hotel, Istanbul, 26-28 May, 2010
Zehir, C., Altındağ, E., “Measuring The Levels Of Strategic Orientations And Their Effects On Firm
Performance In Turkish Family Firms : An Empirical Study”, , The fifth International Strategic
Management Conference, Cape Town, 2-4 July, 2009
Altındağ, E., Tanrıverdi, H., Zehir, C., Relationship Between Business Process Reengineering And The
Performance Measurement Systems: An Empirical Study in Turkey, The Fifth International
Strategic Management Conference, Cape Town, 2-4 July, 2009
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Altındağ, E., Coşar, B., A New Path for Organizational Ecology Theory: An Empirical Study at Textile
Industry in Istanbul, Advances in Management & Applied Economics, vol. 4, no.1, 2014, 173187 ISSN: 1792-7544 (print version), 1792-7552 (online)
Altındağ, E., Karkacıer, M., The Effect Of Business Firms’ International Activities On The Firm
Performance: A Central Black Sea Region Case, International Review of Management and
Marketing, Vol. 4, No. 2, 2014, pp.108-122 ISSN: 2146-4405
Altındağ, E., Kazdal, Ö.S., The Effects of Chaos Theory, Six Sigma and Blue Ocean Approach on Firm
Performance at Family Firms: An Empirical Study in Turkey, American Journal of Business and
Management, Vol. 3, No. 1, 2014, 39-51, DOI: 10.11634/216796061403501
Altındağ, E., Ormancı, S.B., The Comparison Of Job Satisfaction Of Municipal Employees And
Customer Satisfaction As A Strategic Management Tool: An Empirical Study In Istanbul,
Journal of Global Strategic Management | 14 | 2013, December, ISSN 1307-6205
Altındağ, E., Zehir, C., Acar. A.Z., Learning, Entrepreneurship And Innovation Orientations In Turkish
Family-Owned Firms, Emerging Market Journal, Vol.1, 2011, p.34-47
Altındağ, E., Zehir, C., Acar. A.Z., “Strategic Orientations and Their Effects on Firm Performance in
Turkish Family-Owned Firms”, Eurasian Business Review, Vol.1, Spring, 2011, p.18-36
Zehir, C., Altındağ, E., Günsel, A., “The Role of the Performance Measurement Systems on Business
Process Reengineering: An Empirical Study of Turkish Small and Medium scaled
Manufacturing Firms”, The South East European Journal of Economics and Business,
November, 2008, p.49-56
İdari Görevler
- 2012 - ….. : Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
- 2012 - ….. : Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
- 2011-2012 : Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Müdür Yardımcısı
Hakemlik Yaptığı Dergiler / Konferanslar
- International Strategic Management Conference (ISMC)
- International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management
- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Verdiği akademik seminer ve eğitimler:
- “Yüksek Lisans Bilgilendirme Semineri “ (04.01.2012 - Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi)
- “İsminizi Nasıl Markalaştırırsınız?” (11.01.2012 Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi)
- “Ne Kadar Mor Bir İneksiniz?” (07.03.2012 Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi)
- “Ne Kadar Mor Bir İneksiniz?” (16.03.2013 Finansbank Eğitim Merkezi Konferans Salonu Ümraniye)
- “İsminizi Nasıl Markalaştırırsınız?” (10.04.2013 – İleri Düzey Hemşirelik Semineri - GATA Askeri
Hastanesi Konferans Salonu Kadıköy)
Yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri:
Öğrenci İsmi
Çilem Gündüz
Tez Adı
Süreyyapaşa Hastanesinde kaliteyi geliştirme ve performans
değerlendirme uygulamaları (2008-2011 verilerinin karşılaştırılması)
Yıl
2012
Merve Karkacıer
İşletmelerin Uluslararası Faaliyetlerinin Firma Performansı Üzerine
Etkisi: Orta Karadeniz Bölgesi Örneği
2013
İbrahim Güven
Didem Turnalı
Beş güç modelinin KOBİ Performansı Üzerindeki Etkisi
İnsan Kaynakları Yönetiminde Örgütsel Bağlılığın İşgören Performansı
Üzerine Etkisi
2013
2013
Serkan Bahadır
Ormancı
Pınar Özer
Bora Coşar
Polathan Küsbeci
Sinan Cengiz
Belediye Çalışanlarının İş Doyumları Ve Müşteri
Memnuniyetinin Karşılaştırılması
2013
Özel Hastanelerin Örgütsel Öğrenme Düzeyleri İle Sağlık
Profesyonellerinin İş Tatminleri Ve İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki
Örgütsel Ekoloji Kuramı ve Ampirik Bir Çalışma: İstanbul Avrupa Yakası
Tekstil Sektöründen Bir Örnek
2013
İşletmelerde Yenilik Yapma ve Yönetme Konusunda Türkiye’den
Ampirik Bir Çalışma
2013
2013
Çağdaş Yönetim Teorileri Altı Sigma, Kiriz Yönetimi, Mavi Okyanus Ve 2014
Kaos Teorisinin İşletme Performansları Üzerine Etkileri: Türkiye’den Bir
Ampirik Çalışma
Sevgi Demirel
Ülkemizde Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Liderlik Tarzları (Askeri
Hastaneler Örneği)
2013
Ömer Samet Kazdal
Aile Şirketlerinde Çağdaş Yönetim ve Yeni Model Teknikleri
2014
Murat Semih
Göğüş
Nurettin Geyikçeli
Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Özel Öğretim Kurumlarının İşe
Alma ve Yerleştirme Uygulamalarına Etkisi
Örgütlerde Ödüllendirme Sistemlerinin İşgören Performansına Etkileri:
Bir İşletme Örneği
2014
Arzu Çotul
İşletme Etiğinde Sinizm ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki:
İstanbul’da Tekstil Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Uygulama
Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Ve İşe Alma Süreçleri
-----
Büşra Taksim
Liderlik Davranışları, Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini İle Firma
Performansı Arasındaki İlişkilerin Ölçümü
-----
Shohreh Taghipour
Uluslararası İşletmelerde Çalışan Memnuniyeti Ve Performansa Etkisi
-----
Fatma Çalı
İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi
-----
Deniz Çıpa
Öğretmenlerin Liderlik Modellerinin Öğretmen Performansına Etkisi:
Beyoğlu İlçesindeki Okullarda Ampirik Bir Çalışma
-----
Funda Siller
Esnek çalışma yönteminin çalışan performansı üzerinde etkisi
-----
Hakan Akdağ
Değişim Mühendisliği Çalışmalarında Kıyaslama(Benchmarking)
Yönteminden Yararlanma Üzerine Bir İstanbul Örneği
-----
Merve Ekmekci
Değişim Mühendisliği ve Nepotizmin Mobbing üzerimdeki etkileri
-----
Emel Yıldız
Kurumsal Yönetim İlkleri Ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme
Performansına Etkisi (Doktora tez izleme komisyonu üyesi)
-----
Hanife Şule Aktuğ
-----
-----
Son yıllarda verdiği lisans ve lisansüstü dersler:
Akademik Yıl
Dönem
Düzey
Dersin Adı
2011-2012
2011-2012
2011-2012
Güz
Bahar
Bahar
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Hastane ve Sağlık Kurumlarında
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Liderlik Teorileri ve Davranışları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Liderlik Teorileri ve Davranışları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Liderlik Teorileri ve Davranışları
Kariyer Planlama ve Geliştirme
Liderlik Teorileri ve Davranışları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kariyer Planlama ve Geliştirme
Örgütsel Davranış
Citation / Alıntı endeksleri
Hepsi
2008 yılından bugüne
Alıntılar
15
15
H-Endeksi
1
1
i10-endeksi
1
1
Toplam
Öğrenci Sayısı
240
182
64
288
55
160
90
240
180
80
245
170
60
188
Download

Yrd.Doç.Dr.Erkut ALTINDAĞ