SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.26.ARG4.2014/116-16814
2015 Yılı Kontrole Tabi Listenin Hazırlık Çalışmaları hk.
Ankara, 19/08/2014
SİRKÜLER (2014/ Savunma)
Sayın Üyemiz,
5201 Sayılı “Harp Araç Gereçleri ile Silah, Muhimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesi gereği Milli Savunma
Bakanlığı tarafından ilgili makamların görüşleri alınarak belirlenmekte olan “Kontrole Tabi
Tutulacak Harp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara ait Yedek Parçalar, Askeri
Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste”, her yıl Ocak ayında
yayımlanarak yürürlüğe girmekte olup, 2014 yılına ait Kontrole Tabi Liste (KTL) EK-A’da
sunulmuştur.
Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınan yazıya istinaden 2015
yılında yayımlanacak listenin hazırlık çalışmalarına esas teşkil etmesini teminen MSB’ye
iletilmek üzere, varsa 2014 Yılı Kontrole Tabi Listeden kaynaklanan sıkıntılar, yorum farkı
yaratan hususlar ve eklenmesi/çıkarılması istenen malzemelere yönelik görüş ve önerilerin,
gerekçeleri ile birlikte, en geç 12 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar
Birliğimize ([email protected]) iletilmesi gerekmektedir.
MSB’den alınan sözkonusu yazıda ayrıca, diğer yıllardan farklı olarak, 2015 yılı
KTL’nin geniş bir katılımla değerlendirilebilmesi maksadıyla, MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı
Org.Selahattin DEMİRCİOĞLU toplantı salonunda, EK-B’de sunulan plana göre toplantılar
düzenleneceği belirtilerek, söz konusu toplantılara KTL’ye ilişkin görüş veren makamların
katılım sağlamaları istenmekte olup, toplantılara iştirak edecek personel bilgilerinin, EK-B’de
belirtilen tarihlere kadar ilgili Daire Bşk.lığı’na iletilmesini teminen Birliğimize
([email protected]) bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Latif Aral ALİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekler: 1) EK-A – 2014 Kontrole Tabi Malzeme Listesi ( 8 sayfa)
2) EK-B - KTL Konu Başlıkları ve Toplantı Tarihleri (1 sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Yetim - Uzman Yardımcısı
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 06520 Balgat-Çankaya Ankara/Türkiye
Tel: +90.312.474 09 10 / +90.312.447 27 40
Faks: +90.312.474 09 11 / +90.312.447 01 80
e-posta: [email protected] www.turksavunmasanayi.gov.tr
www.ssi.gov.tr
Download

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı