Tokyo Üniversitesi Yüksek Lisans Programı Tanıtım Semineri
(6 Temmuz 2014, Elit World Hotel İstanbul)
6 Temmuz 2014 Tokyo Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Sürdürülebilirlik Bilimi Uluslararası Lider
Yetiştirme Yüksek Lisans Programı (GPSS-GLI)’Tanıtım programı düzenlendi.(Yer: Elit World
İstanbul Hotel) Bu seminerde Tokyo Üniversitesi Profesörü Takashi MINO ve Doçent Tomohiro
AKIYAMA tarafından GPSS-GLI İdeolojisi ve öğretim programı tanıtılarak, İstanbul Teknik
Üniversitesi Onursal Profesör Derin ORHON, İstanbul’un karşılaşacağı sürdürülebilir kalkınma ile ilgili
her türlü sorun ve çözüm yolları hakkında davet konferansı düzenledi. Tokyo Üniversitesinde araştırma
öğrencisi olarak çalışma deneyimi bulunan Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Emel Zengin Balcı panelist olarak
panel görüşmelerine katılarak yurtdışında okuduğu dönemdeki deneyimleri ve Sürdürülebilirlik Bilimi
üzerine Japonya’da çalışmanın anlamı gibi konularda fikir paylaşımında bulundu. Bu seminerde
gelecekte Japonya veya Tokyo Üniversitesine eğitim almayı planlayan öğrenciler odaklı kişisel danışma
fırsatı yaratılarak, çok sayıda öğrenci tarafından ilgili bir şekilde sorular yöneltildi.
Açılış Konuşmasını yapan Başkonsolos Yardımcısı
Sasatani
Seminerde bir kare
Download

Tokyo Üniversitesi Yüksek Lisans Programı Tanıtım Semineri (6