A- BİNA DURUMU: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz halen Bahçecik Körfez İlköğretim
Okulu bahçesinde bulunan ve bu okula ait olan ek binada hizmet vermektedir.
a)-Binanın Özellikleri: Bina iki katlı olup ikinci katta 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü
odası, 2 Şube Müdürü odası, 1 Özel Kalem odası, 2 Hizmet odası bulunmaktadır. Giriş katta 1
Şube Müdürü odası bulunmakta olup, geri kalan bölümler İlçe Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. Ayrıca giriş katta Bahçecik Körfez İlköğretim Okulu’na ait
bir kantinde bulunmaktadır.
Bina gerek idari odalar ve gerekse bölümlere ait odalar açısından yetersizdir.
Binanın giriş katında bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 1 Müdür odası, 1
Müdür Yardımcısı odası bulunmaktadır. Genel kullanım için ayrılan çok amaçlı salon Açık
Öğretim Bürosu olarak kullanılmaktadır.
b)-Depo ve arşiv durumu: Bina yetersizliği nedeniyle, depo ve arşiv bölümü halen
Açık Öğretim Bürosunun bir kısmıyla beraber kullanılmaktadır.
Kurum Adı: Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kurum Kodu: 967653
Telefon: 0262 343 27 11 - 343 49 24 (faks)
Web Sayfası: http://www.başiskele.meb.gov.tr
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Adresi: Körfez Mah. 102. Sok No:2
Başiskele / KOCAELİ
B- PERSONEL DURUMU:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli;
ADI SOYADI
KURUMDAKİ GÖREVİ
Muhterem AKTAŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Engin PINARBAŞ
Şube Müdürü
Cemalettin ÖZYURT
Şube Müdürü
Recep SEZER
Şube Müdürü
İkram POLAT
Şef
İnci Nurcan TEKEŞ
Şef
Şerafettin YAVUZ
Şef
Şenay KARAHAN GÖRMEZ
V.H.K.İ. (Şef V.)
İsmail BOSTAN
V.H.K.İ.
Emine ÜNAL
V.H.K.İ.
Rümeysa AVCILAR
V.H.K.İ.
Adem AKTAŞ
V.H.K.İ.
Tuba CAN
V.H.K.İ
Zeynep DİRLİK
V.H.K.İ.
Hüseyin GÖKREM
V.H.K.İ
Lütfiye SAKLI
V.H.K.İ
Arife Derya AYAZ
Memur
Recep ÇİNİ
Memur (Başiskele Anadolu Öğretmen L. Görevlendirme)
Zeynep ULUKAYA
Memur (Başiskele HEM Görevlendirme)
Feryat SERTER
Memur
Cemalettin ÜRGÜN
Hizmetli (Askerde)
Sinan POYRAZ
Hizmetli (Görevlendirme Memur)
Mahmut BURAK
Hizmetli (Görevlendirme Memur)
Şükran ULYARAR
Hizmetli (Görevlendirme Karşıyaka Tüpraş ÇPL)
Emel DUMAN
Hizmetli (Görevlendirme Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Serkan ATALARDİN
Hizmetli
Ali Osman PEÇE
Hizmetli (Görevlendirme Gece Bekçisi) 4/C
Şaban KALENDER
Hizmetli (Görevlendirme Şoför) 4/C
Türkan UÇAK
Hizmetli
Gökhan SARIKAYA
Hizmetli
Muhammet GÜNEY
Hizmetli (Kadrolu İşçi) (Görevlendirme Memur)
Emin KARATAŞ
Hizmetli (Kadrolu İşçi) (Kadro Yuvacık Ortaokulu) (Şoför)
Hizmetli (Kadrolu İşçi) (Kadro Yuvacık O.)(Görevlendirme Gece
Bekçisi)
Hizmetli (Kadrolu İşçi) (Kadro K. H. M. Özsoy O.)(Görevlendirme
Kaymakamlıkta)
Ahmet OKCAN
Engin KEDİKLİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu:
Görevlendirme
Toplam
Norm
İhtiyaç
Müdür
Şube Müdürü
Usta Öğretici
Şef
Bilgisayar İşletmeni
V.H.K.İ
Memur
Hizmetli
Şoför
Teknisyen
Aşçı
Kaloriferci
Bekçi
Sözleşmeli
Görevi
Kadrolu
Personel Sayıları
1
3
3
9
4
8
27
2
2
1
5
0
2
2
10
1
3
4
9
9
10
2
2
40
1
3
3
6
1
18
6
10
2
3
2
2
1
58
3
3
1
5
2
2
3
2
2
1
24
İlçemizde mevcut norm kadro durumu 58 iken halen 27 kadrolu, 2 sözleşmeli personel görev
yapmaktadır. Özellikle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni konusunda büyük sıkıntı
duyulmaktadır. Hizmet alanlarında ise şoför, teknisyen, kaloriferci, bekçi kadrolarında
personel bulunmamaktadır. Personel ihtiyacı
Hizmetlilerin
Memur
olarak
görevlendirilmesi ile karşılanmaktadır. Bu ihtiyacın ivedi olarak giderilmesi mevcut
personelin iş yoğunluğunu azaltacağı gibi verimliliği artıracaktır.
OKULLARIN DURUMU:
Genel Durum:
GENEL DURUM
Öğrenci Sayısı
Kurum
Türü
Okul
Sayısı
Derslik
Sayısı
E
K
Toplam
Derslik
Başına
Öğrenci
Sayısı
Şube
Sayısı
Şube
Başına
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Müdür
Müdür
Baş
Yrd
Müdür
Yrd
Okul
Öncesi
4
72
68
646
560
1206
17
18
67
2
1
İlkokul
26
268
268
2873
2776
5649
21
21
296
9
20
Ortaokul
25
239
232
2770
2510
5280
22
23
320
14
21
Lise
13
210
168
2197
1564
3761
18
22
281
10
Halk
Eğitim M
1
2
1
Toplam
69
966
36
789
736
8486
7410
15896
20
22
5
23
5
65
İlçemizde 69 eğitim kurumunda, 789 derslikte, 736 şubede Okul Öncesinde 1206,
İlkokullarımızda 5649, Ortaokullarımızda 5280, Liselerimizde 3761 olmak üzere toplam
15896 öğrenci Eğitim görmektedir.
Devlet Okulları;
DEVLET OKULLARI
Kurum
Türü
Okul
Sayısı
Derslik
Sayısı
Öğrenci Sayısı
E
K
Toplam
Derslik
Başına
Öğrenci
Sayısı
Şube
Sayısı
Şube
Başına
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Müdür
Müdür
Baş
Yrd
Müdür
Yrd
Okul Öncesi
2
42
47
472
410
882
21
19
45
1
İlkokul
21
195
210
2292
2244
4536
23
22
217
7
15
Ortaokul
20
179
178
2213
2057
4270
24
24
217
12
15
Lise
7
144
122
1843
1231
3074
21
25
205
6
Halk Eğitim
M
1
2
1
Toplam
51
686
27
560
557
6820
5942
12.762
23
23
4
14
4
44
Müdür
Baş
Yrd
Müdür
Yrd
İlçemizdeki 51 Devlet Okulunda 560 derslikte, 557 şubede, 882 Okul Öncesi, 4536
İlkokul, 4270 Ortaokul, 3074 Lise olmak üzere toplam 12762 öğrenci öğrenim görmektedir.
Özel Okullar;
ÖZEL OKULLARI
Öğrenci Sayısı
Kurum
Türü
Okul
Sayısı
Derslik
Sayısı
E
K
Toplam
Derslik
Başına
Öğrenci
Sayısı
Şube
Sayısı
Şube
Başına
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Müdür
Okul Öncesi
2
30
21
174
150
324
11
15
22
1
1
İlkokul
5
73
58
581
532
1113
15
19
79
2
5
Ortaokul
5
60
54
557
453
1010
17
19
103
2
6
Lise
6
66
46
354
333
687
10
15
76
4
1
9
Toplam
18
229
179
1666
1468
3134
14
18
280
9
1
21
İlçemizdeki 18 Özel Okulda, 229 derslikte, 179 şubede, 324 Okul Öncesi, 1113
İlkokul, 1010 Ortaokul, 687 Lise olmak üzere toplam 3134 öğrencisi öğrenim görmektedir.
Genel Personel Durumu:
Kurum Türü
Resmi
Özel
TOPLAM
Öğretmen
İdareci
Toplam
686
280
966
75
31
106
761
311
1072
Devlet Okullarımızda halen 686 kadrolu öğretmen, 75 yönetici olmak üzere toplam
761 eğitimci görev yapmaktadır. Özel Okullarımızda ise 280 öğretmen, 31 yönetici olmak
üzere toplam 311 eğitimci görev yapmaktadır. İlçemizde 966’sı öğretmen, 106’i idareci
olmak üzere toplam 1072 Eğitim çalışanı görev yapmaktadır.
İlçemiz Yönetici Durumu:
İlçemiz Yönetici Durumu
Görevi
Kadrolu
Görevlendirme
Toplam
İhtiyaç
İlçe Milli Eğitim Müdürü
1
-
1
-
Şube Müdürü
3
-
3
-
Okul / Kurum Müdürü
27
-
27
1
Müdür Başyardımcısı
4
-
4
-
Müdür Yardımcısı
44
-
44
9
Şef
3
1
4
7
TOPLAM
80
1
81
17
İlçemizde Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 şef ihtiyacı ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
sınıfında 1 yönetici açığı bulunmaktadır.
Öğrenci Sayıları:
OKUL ÖNCESİ GENEL DURUM:
OKUL ÖNCESİ DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI
S.
No
Okul Adı
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Öğrenci Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Öğretmen
Sayısı
1
Aşağı Doğantepe İlkokulu
1
1
9
11
20
1
2
Bahçecik Damlar İlkokulu
1
1
3
5
8
1
3
Bahçecik İlkokulu
1
1
8
10
18
0
4
Bahçecik Körfez İlkokulu
1
1
9
9
18
1
5
Bahçecik Seymen 8. Boru İlkokulu
2
2
18
22
40
2
6
Başiskele Anaokulu
7
Başiskele Kartonsan İlkokulu
2
2
22
16
38
2
8
Gübretaş İlkokulu
9
Karşıyaka Barbaros İlkokulu
2
2
19
11
30
2
10
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlkokulu
2
2
19
21
40
1
11
Kullar Kartonsan İlkokulu
1
2
14
15
29
2
12
Kullar Mustafa Kemal İlkokulu
1
1
10
9
19
1
13
Kullar Ortaokulu
1
1
8
6
14
1
14
Misak-I Milli İlkokulu
2
2
23
21
44
2
15
ÖZEL CONKBAYIRI İLKOKULU
5
5
32
41
73
5
16
ÖZEL ÇOCUK KASABASI ANAOK
9
5
51
34
85
7
17
ÖZEL ERKUL İLKOKULU
2
2
20
16
36
2
18
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANAOKULU
9
5
48
29
77
5
19
ÖZEL MYKOLEJ İLKOKULU
1
1
1
0
1
0
20
ÖZEL NADİDE İLKOKULU
4
3
22
30
52
3
21
Sevgi Anaokulu
5
6
65
46
111
7
22
Vali İhsan Dede İlkokulu
4
4
37
31
68
4
23
Yeniköy Denizdibi İlkokulu
2
4
30
26
56
4
24
Yeniköy Hayat İlkokulu
1
2
14
21
35
2
25
Yeniköy Sepetlipınar İlkokulu
1
1
10
3
13
1
26
Yeşilkent İlkokulu
2
2
26
22
48
2
27
Yuvacık Aydınkent İlkokulu
2
2
19
18
37
2
28
Yuvacık İlkokulu
3
3
29
20
49
2
29
Yuvacık Levent Kırca-Oya Başar İlkokulu
2
2
41
25
66
2
30
Yuvacık Serdar İlkokulu
3
3
39
42
81
3
TOPLAM
72
68
646
560
1206
67
Müdür
Müdür
Yrd.
1
1
1
2
1
Okul Öncesi eğitimde 72 derslikte, 68 şubede toplam 1206 öğrenci öğrenim
görmektedir. Bu öğrencilerden 882’si 42 derslik ve 47 şubede devlet okullarında, 324’ü ise 30
derslik 21 şubede özel okul öncesi eğitim kurumlarında bulunmaktadır.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
OKUL ÖNCESİ DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
S.
No
Okul Adı
Öğrenci Sayısı
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Öğretmen
Sayısı
1
Aşağı Doğantepe İlkokulu
1
1
9
11
20
1
2
Bahçecik Damlar İlkokulu
1
1
3
5
8
1
3
Bahçecik İlkokulu
1
1
8
10
18
0
4
Bahçecik Körfez İlkokulu
1
1
9
9
18
1
5
Bahçecik Seymen 8. Boru İlkokulu
2
2
18
22
40
2
6
Başiskele Anaokulu
7
Başiskele Kartonsan İlkokulu
2
2
22
16
38
2
8
Karşıyaka Barbaros İlkokulu
2
2
19
11
30
2
9
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlkokulu
2
2
19
21
40
1
10
Kullar Kartonsan İlkokulu
1
2
14
15
29
2
11
Kullar Mustafa Kemal İlkokulu
1
1
10
9
19
1
12
Kullar Ortaokulu
1
1
8
6
14
1
13
Misak-I Milli İlkokulu
2
2
23
21
44
2
14
Sevgi Anaokulu
5
6
65
46
111
7
15
Vali İhsan Dede İlkokulu
4
4
37
31
68
4
16
Yeniköy Denizdibi İlkokulu
2
4
30
26
56
4
17
Yeniköy Hayat İlkokulu
1
2
14
21
35
2
18
Yeniköy Sepetlipınar İlkokulu
1
1
10
3
13
1
19
Yeşilkent İlkokulu
2
2
26
22
48
2
20
Yuvacık Aydınkent İlkokulu
2
2
19
18
37
2
21
Yuvacık İlkokulu
3
3
29
20
49
2
22
Yuvacık Levent Kırca-Oya Başar İlkokulu
2
2
41
25
66
2
23
Yuvacık Serdar İlkokulu
3
3
39
42
81
3
TOPLAM
42
47
472
410
882
45
Müdür
Müdür
Yrd.
1
1
0
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
OKUL ÖNCESİ DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
S.
No
Okul Adı
Öğrenci Sayısı
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Öğretmen
Sayısı
1
ÖZEL CONKBAYIRI İLKOKULU
5
5
32
41
73
5
2
ÖZEL ÇOCUK KASABASI ANAOKULU
9
5
51
34
85
7
Müdür
1
Müdür
Yrd.
3
ÖZEL ERKUL İLKOKULU
2
2
20
16
36
2
4
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANAOKULU
9
5
48
29
77
5
5
ÖZEL MYKOLEJ İLKOKULU
1
1
1
0
1
0
6
ÖZEL NADİDE İLKOKULU
4
3
22
30
52
3
TOPLAM
30
21
174
150
324
22
1
1
1
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
İLKOKUL GENEL DURUM:
İLKOKUL DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI
S.
No
Okul Adı
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Öğrenci Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Öğretmen
Sayısı
Müdür
1
Aşağı Doğantepe İlkokulu
5
5
46
51
97
5
2
Bahçecik Damlar İlkokulu
12
5
32
35
67
5
3
Bahçecik İlkokulu
11
7
60
74
134
7
1
1
4
Bahçecik Körfez İlkokulu
10
6
46
65
111
6
1
1
5
Bahçecik Seymen 8. Boru İlk
14
14
79
75
154
10
1
1
6
Başiskele Kartonsan İlkokulu
9
9
114
97
211
9
1
1
7
Karşıyaka Barbaros İlkokulu
7
10
141
126
267
12
1
8
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlk
9
8
78
82
160
8
1
9
Kullar Kartonsan İlkokulu
6
6
68
68
136
6
1
10
Kullar Mustafa Kemal İlkokulu
11
10
92
100
192
10
11
Misak-I Milli İlkokulu
9
9
130
106
236
9
12
ÖZEL CONKBAYIRI İLK
17
17
164
173
337
26
13
ÖZEL ERKUL İLKOKULU
16
16
168
149
317
22
2
14
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR İLK
10
10
120
81
201
14
1
15
ÖZEL MYKOLEJ İLK
17
2
4
5
9
1
16
ÖZEL NADİDE İLKOKULU
13
13
125
124
249
16
1
17
Vali İhsan Dede İlkokulu
0
19
252
234
486
23
1
18
Yeniköy Denizdibi İlkokulu
11
11
135
127
262
12
19
Yeniköy Hayat İlkokulu
8
8
90
82
172
8
20
Yeniköy Sepetlipınar İlkokulu
5
5
43
41
84
5
21
Yeşilkent İlkokulu
11
11
97
110
207
13
22
Yukarı Doğantepe İlkokulu
2
4
5
8
13
1
23
Yuvacık Aydınkent İlkokulu
12
12
131
115
246
12
1
24
Yuvacık İlkokulu
11
20
217
220
437
22
1
25
Yuvacık L. Kırca-Oya Başar İ.
17
16
217
218
435
17
1
26
Yuvacık Serdar İlkokulu
15
15
219
210
429
17
1
1
1
2
1
1
1
1
1
TOPLAM
268
268
2873
2776
5649
296
9
0
20
İlkokullarda 268 derslikte, 268 şubede toplam 5649 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu
öğrencilerden 4536’sı 195 derslik ve 210 şubede devlet okullarında, 1113’ü ise 73 derslik 58
şubede özel ilkokullarda bulunmaktadır.
İLKOKUL ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
İLKOKUL DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
S.
No
Okul Adı
Öğrenci Sayısı
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Öğretmen
Sayısı
Müdür
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
1
Aşağı Doğantepe İlkokulu
5
5
46
51
97
5
2
Bahçecik Damlar İlkokulu
12
5
32
35
67
5
3
Bahçecik İlkokulu
11
7
60
74
134
7
1
1
4
Bahçecik Körfez İlkokulu
10
6
46
65
111
6
1
1
5
Bahçecik Seymen 8. Boru İlk
14
14
79
75
154
10
1
1
6
Başiskele Kartonsan İlkokulu
9
9
114
97
211
9
1
1
7
Karşıyaka Barbaros İlkokulu
7
10
141
126
267
12
1
8
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlk
9
8
78
82
160
8
1
9
Kullar Kartonsan İlkokulu
6
6
68
68
136
6
1
10
Kullar Mustafa Kemal İlkokulu
11
10
92
100
192
10
11
Misak-I Milli İlkokulu
9
9
130
106
236
9
12
Vali İhsan Dede İlkokulu
0
19
252
234
486
23
13
Yeniköy Denizdibi İlkokulu
11
11
135
127
262
12
14
Yeniköy Hayat İlkokulu
8
8
90
82
172
8
15
Yeniköy Sepetlipınar İlkokulu
5
5
43
41
84
5
16
Yeşilkent İlkokulu
11
11
97
110
207
13
17
Yukarı Doğantepe İlkokulu
2
4
5
8
13
1
18
Yuvacık Aydınkent İlkokulu
12
12
131
115
246
12
1
19
Yuvacık İlkokulu
11
20
217
220
437
22
1
20
Yuvacık L. Kırca-Oya Başar İ
17
16
217
218
435
17
1
21
Yuvacık Serdar İlkokulu
15
15
219
210
429
17
TOPLAM
195
210
2292
2244
4536
217
1
1
1
1
1
1
1
1
7
0
15
İLKOKUL ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
İLKOKUL DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
S.
No
1
Okul Adı
ÖZEL CONKBAYIRI İLK
Öğrenci Sayıları
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
17
17
164
173
Toplam
Öğretmen
Sayısı
Müdür
337
26
1
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
2
2
ÖZEL ERKUL İLKOKULU
16
16
168
149
317
22
2
3
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR İLK
10
10
120
81
201
14
1
4
ÖZEL MYKOLEJ İLK
17
2
4
5
9
1
5
ÖZEL NADİDE İLKOKULU
13
13
125
124
249
16
1
TOPLAM
73
58
581
532
1113
79
2
0
5
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
ORTAOKUL GENEL DURUM:
ORTAOKUL DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI
S.
No
Okul Adı
Öğrenci Sayıları
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Müdür
Toplam
Öğretmen
Sayısı
1
1
Aşağı Doğantepe Ortaokulu
4
4
39
41
80
5
2
Bahçecik Körfez Ortaokulu
6
6
69
59
128
7
3
Bahçecik Ortaokulu
8
6
55
52
107
6
4
Bahçecik Seymen 8. Boru Orta
8
14
96
90
186
10
5
Başiskele İmam Hatip Ortaokulu
7
14
160
221
381
17
6
Başiskele Kartonsan Ortaokulu
8
8
93
66
159
10
7
Karşıyaka Barbaros Ortaokulu
9
9
110
95
205
12
8
Kullar Hacı Mustafa Özsoy O
5
5
79
69
148
6
9
Kullar Kartonsan Ortaokulu
5
5
57
60
117
4
1
1
10
Kullar Ortaokulu
20
11
130
103
233
14
1
1
11
Misak-I Milli Ortaokulu
9
8
89
97
186
11
1
1
12
ÖZEL CONKBAYIRI ORTA
15
13
139
114
253
30
13
ÖZEL ERKUL ORTAOKULU
20
18
188
176
364
32
1
2
14
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR O
12
12
153
87
240
25
1
1
15
ÖZEL MYKOLEJ ORTA
4
2
0
0
0
0
0
0
16
ÖZEL NADİDE ORTAOKULU
9
9
77
76
153
16
17
Vezirçiftliği Ortaokulu
12
12
183
157
340
15
0
0
18
Yeniköy Denizdibi Ortaokulu
8
8
129
108
237
13
1
1
19
Yeniköy Hayat Ortaokulu
8
8
102
89
191
12
20
Yeniköy Sepetlipınar Ortaokulu
4
4
36
36
72
4
1
1
21
Yeşilkent Ortaokulu
11
9
157
93
250
12
1
1
22
Yuvacık Aydınkent Ortaokulu
10
10
107
123
230
13
1
1
23
Yuvacık L. Kırca-Oya Başar O
14
14
235
188
423
15
1
1
24
Yuvacık Ortaokulu
11
11
137
113
250
10
1
1
25
Yuvacık Serdar Ortaokulu
12
12
150
197
347
21
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
TOPLAM
239
232
2770
2510
5280
320
14
0
21
Ortaokullarda 239 derslikte, 232 şubede toplam 5280 öğrenci öğrenim görmektedir.
Bu öğrencilerden 4270’i 179 derslik ve 178 şubede devlet okullarında, 1010’u ise 60 derslik
54 şubede özel ortaokullarda bulunmaktadır.
ORTAOKUL ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
ORTAOKUL DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
S.
No
Okul Adı
Öğrenci Sayıları
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Müdür
Toplam
Öğretmen
Sayısı
1
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
1
Aşağı Doğantepe Ortaokulu
4
4
39
41
80
5
2
Bahçecik Körfez Ortaokulu
6
6
69
59
128
7
3
Bahçecik Ortaokulu
8
6
55
52
107
6
4
Bahçecik Seymen 8. Boru Ort
8
14
96
90
186
10
5
Başiskele İmam Hatip Ortaokulu
7
14
160
221
381
17
6
Başiskele Kartonsan Ortaokulu
8
8
93
66
159
10
7
Karşıyaka Barbaros Ortaokulu
9
9
110
95
205
12
8
Kullar Hacı Mustafa Özsoy Ort
5
5
79
69
148
6
9
Kullar Kartonsan Ortaokulu
5
5
57
60
117
4
1
1
10
Kullar Ortaokulu
20
11
130
103
233
14
1
1
11
Misak-I Milli Ortaokulu
9
8
89
97
186
11
1
1
12
Vezirçiftliği Ortaokulu
12
12
183
157
340
15
0
0
13
Yeniköy Denizdibi Ortaokulu
8
8
129
108
237
13
1
1
14
Yeniköy Hayat Ortaokulu
8
8
102
89
191
12
15
Yeniköy Sepetlipınar Ortaokulu
4
4
36
36
72
4
1
1
16
Yeşilkent Ortaokulu
11
9
157
93
250
12
1
1
17
Yuvacık Aydınkent Ortaokulu
10
10
107
123
230
13
1
1
18
Yuvacık L. Kırca-Oya Başar O
14
14
235
188
423
15
1
1
19
Yuvacık Ortaokulu
11
11
137
113
250
10
1
1
20
Yuvacık Serdar Ortaokulu
12
12
150
197
347
21
1
TOPLAM
179
178
2213
2057
4270
217
12
1
1
1
1
1
1
1
0
15
ORTAOKUL ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
ORTAOKUL DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
S.
No
1
Okul Adı
ÖZEL CONKBAYIRI ORT
Öğrenci Sayıları
Derslik
Sayısı
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Öğretmen
Sayısı
15
13
139
114
253
30
Müdür
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
2
2
ÖZEL ERKUL ORTAOKULU
20
18
188
176
364
32
1
2
3
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ORT
12
12
153
87
240
25
1
1
4
ÖZEL MYKOLEJ ORT
4
2
0
0
0
0
0
0
5
ÖZEL NADİDE ORTAOKULU
9
9
77
76
153
16
TOPLAM
60
54
557
453
1010
103
1
2
0
6
ORTAÖĞRETİM GENEL DURUM:
ORTAÖĞRETİM OKULLARI DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI
Derslik
Sayısı
Şube
Sayıs
ı
Bahçecik Teknik ve E ML
32
2
Başiskele Anadolu İ. Hatip L
3
S.
N
o
Okul Adı
1
Öğrenci Sayıları
Öğretme
n Sayısı
Müdü
r
Müdü
r Baş.
Yrd.
Müdü
r Yrd.
Erke
k
Kız
Toplam
32
491
206
697
57
1
1
4
19
19
254
254
508
32
1
1
3
Başiskele Anadolu Lisesi
10
10
115
133
248
17
1
4
Başiskele S. Yürekten T. EML
24
2
49
4
53
5
K. Tüpraş ÇPL ve Teknik L
30
30
506
206
712
46
1
1
2
6
Kocaeli Anadolu Lisesi
21
21
267
347
614
40
1
1
2
7
ÖZEL ERKUL ANADOLU L
8
8
161
81
242
13
1
8
ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ
18
13
0
230
230
24
1
9
ÖZEL E. TUNAGÜR A L
2
2
0
31
31
6
10
ÖZEL E. TUNAGÜR FEN L
20
14
247
2
249
15
11
ÖZEL MYKOLEJ A. L.
4
4
61
14
75
9
12
ÖZEL MYKOLEJ A. S. M. L.
16
11
35
44
79
11
1
13
Y. M. S. Uçar Teknik Ve EML
6
2
11
12
23
11
1
210
168
2197
1564
3761
281
10
TOPLAM
1
2
1
2
1
1
4
1
1
5
23
Liselerde 210 derslikte, 168 şubede toplam 3761 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu
öğrencilerden 3074’ü 144 derslik ve 122 şubede devlet okullarında, 687’si ise 66 derslik 46
şubede özel liselerde bulunmaktadır.
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (DEVLET OKULLARI)
ORTAÖĞRETİM OKULLARI DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (DEVLET
OKULLARI)
S.
No
Okul Adı
Derslik
Sayısı
Öğrenci Sayıları
Şube
Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Bahçecik Teknik Ve EML (Atl)
12
226
50
276
Bahçecik Teknik Ve EML (Eml)
19
258
147
405
Bahçecik Teknik Ve EML (Tl)
1
7
9
16
32
491
206
697
Başiskele A. İmam Hatip L
6
69
98
167
Başiskele İmam Hatip Lisesi
13
185
156
341
Öğretmen
Sayısı
Müdür
Müdür
Baş.
Yrd.
Müdür
Yrd.
57
1
1
4
1
3
1
Bahçecik Teknik Ve EML
2
32
Başiskele A. İmam Hatip L
19
19
254
254
508
32
1
3
Başiskele Anadolu Lisesi
10
10
115
133
248
17
1
4
Başiskele S. Yürekten T. EML
24
2
49
4
53
Karşıyaka Tüpraş ÇPL (Gl)
4
39
35
74
Karşıyaka Tüpraş ÇPL (Ml)
23
424
168
592
Karşıyaka Tüpraş ÇPL (Tl)
3
43
3
46
1
5
Karşıyaka Tüpraş ÇPL
30
30
506
206
712
46
1
1
2
6
Kocaeli Anadolu Lisesi
21
21
267
347
614
40
1
1
2
7
Y. M. S. Uçar Teknik Ve EML
8
8
161
81
242
13
1
144
122
1843
1231
3074
205
6
TOPLAM
2
4
14
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYILARI (ÖZEL OKULLAR)
ORTAÖĞRETİM OKULLARI DERSLİK-ŞUBE-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYILARI (ÖZEL
OKULLAR)
Müdür
Öğrenci Sayıları
Derslik Şube
Öğretmen
Müdür
S.
Okul Adı
Müdür
Baş.
Sayısı Sayısı Erkek Kız Toplam
Sayısı
Yrd.
No
Yrd.
1
ÖZEL ERKUL ANADOLU L
18
13
0
230
230
24
2
ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ
2
2
0
31
31
6
3
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR A.L.
20
14
247
2
249
15
4
ÖZEL E. TUNAGÜR FEN L
4
4
61
14
75
9
5
ÖZEL MYKOLEJ A. L.
16
11
35
44
79
11
1
6
ÖZEL MYKOLEJ A. S. M. L.
6
2
11
12
23
11
1
TOPLAM
66
46
354
333
687
76
4
1
1
1
1
4
1
1
1
SEÇMELİ DERSLER VE ÖĞRENCİ SAYILARI:
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DERSLER (ORTAOKUL)
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Seçmeli Dersler
Kuran-I Kerim
Hz. Muhammedin Hayatı
Temel Dini Bilgiler
Bilim Uygulamaları
Drama
Görsel Sanatlar
İngilizce
Matematik Uygulamaları
Spor Ve Fiziki Etkinlikler
Yabancı Dil
Zeka Oyunları
Medya Okur Yazarlığı
Satranç
Düşünme Eğitimi
Bilişim Teknolojileri
Halk Kültürü
Bilgisayar
TOPLAM
Öğrenci Sayısı
5. SINIF
740
389
114
162
44
343
249
637
257
452
204
0
0
0
0
0
0
3591
6. SINIF
759
382
88
158
0
300
293
658
301
444
202
27
0
0
0
0
0
3612
7. SINIF
104
0
0
0
0
0
0
0
134
210
0
291
0
210
411
29
87
1476
2
8. SINIF
92
0
0
0
0
0
0
0
123
204
0
403
39
174
230
71
86
1422
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DERSLER (ORTAÖĞRETİM)
Öğrenci Sayısı
Seçmeli Dersler
9. SINIF
10. SINIF
11. SINIF
12. SINIF
Kuranı Kerim
219
71
0
0
Seçmeli Temel Dini Bilgiler
268
69
18
0
Seç.Hz. Muhammed'in Hayatı
166
68
0
0
Seçmeli Sosyal Etkinlik
592
355
314
158
Seçmeli Proje Hazırlama
333
51
240
0
Bilgi Kuramı
25
75
218
95
Seçmeli İngiliz Edebiyatı
167
264
18
0
Seçmeli Çağdaş Türk Ve Dün.
0
0
0
121
Seçmeli Mantık
0
0
0
84
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Astronomi Ve Uzay Bilimleri
Diksiyon Ve Hitabet
S. Bilgi Ve İletişim Teknolojisi
Seçmeli Girişimcilik
Seçmeli Drama
Seçmeli Borçlar Ve Vergi Huk.
Seçmeli Demokrasi Ve İnsan
Seçmeli Ticaret Hukuku
Seçmeli Finansal Yatırım
Seçmeli Uluslar Arası İlişkiler
Yabancı Dil
TOPLAM
100
100
167
167
0
0
0
0
0
139
0
2443
67
0
77
0
144
36
17
0
0
0
60
1354
32
32
0
0
0
0
20
24
24
0
0
940
0
0
0
148
0
0
0
0
0
37
0
643
TAŞIMALI EĞİTİM:
Temel Eğitim;
Taşımalı Temel Eğitim Bilgileri (2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı)
Öğrencisi taşınan yerleşim birimi
20
Taşıma Merkezi okul sayısı
8
Taşınan öğrenci Sayısı
Taşıma gideri
Yemek verilen öğrenci sayısı
607
769.629,60 TL
418
Taşınan öğrencilere verilen öğle yemeği gideri
205.585,78 TL
Toplam taşımalı eğitim gideri
975.215,38 TL
Engelli Öğrenciler;
Taşımalı Temel Eğitim (Engelli Öğrenciler) (2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı)
Öğrencisi taşınan yerleşim birimi
14
Taşıma Merkezi okul sayısı
1
Taşınan öğrenci Sayısı
20
Taşıma gideri
84.204,92 TL
Yemek verilen öğrenci sayısı
-
Taşınan öğrencilere verilen öğle yemeği gideri
-
Toplam taşımalı eğitim gideri
84.204,82 TL
Ortaöğretim;
Taşımalı Ortaöğretim Eğitim Bilgileri (2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı)
Öğrencisi taşınan yerleşim birimi
11
Taşıma Merkezi okul sayısı
5
Taşınan öğrenci Sayısı
117
Taşıma gideri
299.735,64 TL
Yemek verilen öğrenci sayısı
117
Taşınan öğrencilere verilen öğle yemeği gideri
47.421,16 TL
Toplam taşımalı eğitim gideri
347.156,80 TL
Taşıma Merkezleri ve Taşınan Okullar;
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI (TEMEL EĞİTİM)
Sıra
No
Öğrenci
Sayısı
Taşıma Merkezi Okul Adı
Taşınan Merkez Adı
1
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
AKSIĞIN KÖYÜ
19
2
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
HACIHALLİLLER KÖYÜ
8
3
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
SERİNDERE KÖYÜ
15
4
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
KAZANDERE (DAVUTLAR)
AYTEPE MAH.
13
5
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
TEPECİK KÖYÜ
25
6
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
SERVETİYE CAMİİ KÖYÜ
39
7
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
CAMİDÜZÜ KÖYÜ
16
8
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
YUVACIK ÇATALDERE MAH.
26
9
YUVACIK AYDINKENT İ.Ö.O.
YUVACIK KANLIDERE MAH.
41
Genel
Toplam
202
SERVETİYE KARŞI KÖYÜ+
10
BAHÇECİK İ.Ö.O.
DÜZLÜK MAHALLESİ+
18
23
ARMUT BOĞAZI MAHALLESİ
11
BAHÇECİK İ.Ö.O.
SERVETİYE ÇİFTLİK MAHALLESİ
5
12
MİSAK-I MİLLİ İ.Ö.O
ÇAKIRLAR+KARAMANLAR MAH.
72
13
YUVACIK İ.Ö.O
YUVACIK DERE MAH.
28
14
YUVACIK İ.Ö.O
YUVACIK KIZILAY IRAK
KONUTLARI
12
15
YUVACIK İ.Ö.O
PAŞADAĞI MAH.
52
16
YUVACIK İ.Ö.O
BAHÇEKENT KONUTLARI
96
17
YENİKÖY HAYAT İ.O.Ö
YENİKÖY HAVUZLUBAHÇE M.
18
72
188
39
18
YENİKÖY HAYAT İ.O.Ö
YENİKÖY ÇAVUŞOĞLU MAH
YENİ FERHADİYE KÖYÜ
21
19
YENİKÖY DENİZDİBİ İ.Ö.O
YENİKÖY KARŞIYAKA MAH.
41
41
20
KULLAR ORTAOKULU
BAHÇEKENT KONUTLARI
42
42
607
607
TOPLAM
2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılında 20 yerleşim biriminden 8 taşımalı okul merkezine
İlkokul ve Ortaokullarda 607, liselerde 117 öğrenci taşıması yapılmaktadır. Ayrıca 20 engelli
öğrenci 14 yerlesiş biriminden taşınmaktadır.
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ( ÖZEL EĞİTİM)
Sıra
No
1
2
Taşıma Merkezi Okul Adı
B. Seymen 8. Boru İ. O. – O. O
B. Seymen 8. Boru İ. O. – O. O
Taşınan Merkez Adı
Öğrenci
Sayısı
Doğantepe Köyü, Yuvacık Fatih Mah.
Yuvacık Yeşilyurt Mah. Kullar
Yaylacık Mah. Kullar Vezirçiftliği
Mah, Yuvacık Serdar Mah.
Yeniköy Sepetlipınar Mah. Y.eniköy
Merkez Mah. Yeniköy Havuzlubahçe
Mah. Bahçecik Kılıçarslan Mah.
Bahçecik Damlar Mah. Karşıyaka
Barbaros Mah. Döngel Mah. Seymen
Mah.
TOPLAM
Genel
Toplam
12
20
8
20
20
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ( ORTAÖĞRETİM)
Sıra
Taşıma Merkezi Okul Adı
No
1 BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
2
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
3
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
4
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
5
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
6
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
7
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
Taşınan Merkez Adı
TEPECİK KÖYÜ
Öğrenci
Sayısı
13
AKSIĞIN+SERİNDERE KÖYÜ
KAZANDERE+SERVETİYE CAMİ
KÖYÜ
SERVETİYE KARŞI KÖYÜ
11
CAMİDÜZÜ KÖYÜ
Y. ÇATALDERE MAH.+ TAKSİM
MEVKİİ
YENİ FERHADİYE+HAVUZLUBAHÇE
10
6
10
8
13
MAH.
8
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
YUVACIK KANLIDERE MAH.
8
9
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
7
10
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
11
BAŞİSKELE ORTAÖĞRETİM
ÇAKIRLAR-KARAMANLAR MAH.
YUVACIK DERE MAH.+
HACIHALİLLER
Y.DOĞANTEPE-ÇUHANE-PAŞADAĞIBAHÇEKENT KONUTLARI
TOPLAM
10
21
117
YAYGIN EĞİTİM:
2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan
kurslar ve kursiyer sayıları;
2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Açılan Kurs
Kurslar
Erkek
Kadın
Toplam
Sayısı
257
751
3722
4473
Meslek Kursları
18
9
76
85
Okuma-Yazma Kursları
258
2582
3129
5711
Sosyal Kültürel Kurslar
533
3342
6927
10269
Toplam
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan
kurslar ve kursiyer sayıları;
2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Açılan Kurs
Kurslar
Erkek
Kadın
Toplam
Sayısı
52
454
444
898
Meslek Kursları
23
15
149
164
Okuma-Yazma Kursları
274
1463
4305
5768
Sosyal Kültürel Kurslar
349
1932
4898
6830
Toplam
2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan
kurslar ve kursiyer sayıları;
2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Açılan Kurs
Kurslar
Erkek
Kadın
Toplam
Sayısı
70
381
649
1030
Meslek Kursları
35
38
277
315
Okuma-Yazma Kursları
417
1800
6616
8416
Sosyal Kültürel Kurslar
Toplam
522
2219
7542
9761
2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan
kurslar ve kursiyer sayıları;
2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Açılan Kurs
Kurslar
Erkek
Kadın
Toplam
Sayısı
62
386
614
1000
Meslek Kursları
36
41
171
212
Okuma-Yazma Kursları
345
646
4350
4996
Sosyal Kültürel Kurslar
443
1073
5135
6208
Toplam
2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan
kurslar ve kursiyer sayıları;
2008 – 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Açılan Kurs
Sayısı
Erkek
Kadın
Toplam
Meslek Kursları
62
369
607
976
Okuma-Yazma Kursları
30
72
162
234
Sosyal Kültürel Kurslar
290
522
3207
3729
Toplam
382
963
3976
4939
KAPASİTE
ÖĞRENCİ
SAYISI
Kurslar
ÖZEL YURTLAR
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
SIRA
NO
YURDUN ADI
1
Özel Yuvacık Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu
93
44
2
Özel Yuvacık Baraj Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
68
37
3
Özel Kullar Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
86
46
4
Özel Başiskele Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
41
38
5
Özel Mustafa Sarı Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
110
57
6
Özel Başiskele Barbaros Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
107
39
7
Özel Serdar Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu
48
29
8
Özel Nene Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
64
24
617
314
TOPLAM
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
SIRA
KURUMUN ADI
NO
KAPASİTE
ÖĞRENCİ
(Saat)
SAYISI
1
Özel Bahçecik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon M.
350
250
2
Özel Birsev Özel Eğitim Merkezi
576
180
3
Özel Atlantis Rehabilitasyon Merkezi
AB PROJELERİ:
2010 Proje Başvuruları;
PROJE
PROJE YAPAN OKUL
TÜRÜ
PROJE ADI
Karşıyaka Tüpraş Ç.P.L
LDV
Teknik Ziyaret
Karşıyaka Tüpraş Ç.P.L
Comenius
Haydi, Ekonomi Oynayalım
LDV
Kargo Taşımacılığı ve Lojistik İş Süreçleri
Comenius
Önyargıları Yıkmada Çok dilliliğin Rolü
Yuvacık Mehmet Süha
Uçar Teknik ve Meslek L.
Kocaeli Anadolu Lisesi
Özel Erkul Tunagür
Comenius
İlköğretim Okulu
Özel Karşıyaka Anadolu
Lisesi
Yeniköy Hayat İlköğretim
Okulu
TOPLAM:
Comenius
Comenius
Avrupa Çapında Peri Masallarının
Gelişimi/izlediği Yol
19. Ve 20. Yüzyıllarda Avrupa’daki Demokratik
ve Anayasal Değişiklikler
Doğanı Koru Geleceğini Koru
6 OKUL / 7 PROJE
2010 Yılı Onaylanan ve Devam Eden Projeler;
PROJE OKULU
PROJE TÜ
PROJE ADI/KONUSU
ORTAK KURUM
BÜTÇE
Karşıyaka Tüpraş
LDV
Ç.P.L.
Karşıyaka Tüpraş
Comenius
Ç.P.L.
Kocaeli Anadolu
Comenius
Lisesi
Özel Erkul Tunagür
İ.Ö.O.
CG POWER
Teknik Ziyaret
SYSTEMS LTD.
Haydi, Ekonomi
21.076 €
23.000 €
Oynayalım
Önyargıları Yıkmada çok
dilliliğin rolü
23.000 €
Avrupa Çapında Peri
Comenius
Masallarının
23.000 €
Gelişimi/izlediği Yol
2011 Yılı Proje Başvuruları;
Proje Sahibi
Proje
Türü
Proje Adı
Proje Ortakları
Bütçesi
Colegio Salesıanos De La
Trınıdad De Sevilla NurelerEducation & Training
İlçe Milli Eğitim
LVD
Eğitim Yönetimi
Organization - Centro
Müdürlüğü
VETPRO
ve Organizasyonu
Estudios Docendum - Başiskele Avro
11.000
Kaymakamlığı - Başiskele
Belediye Başkanlığı - Başiskele
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Vezirçiftliği
İ.Ö.O.
Comenius
Footprınts - Ayak
İzleri
Avusturya - Hırvatistan Romanya - Letonya Finlandiya - Polonya - Türkiye
23.000
Avro
Linking Hant
Bahçecik Seğmen
8. Boru İ.Ö.O.
Comenius
Gcross Orders -
İtalya - İngiltere - Litvanya -
Sınırların
Çek Cumhuriyeti - İspanya -
Arkasında
Türkiye
Tutuşan Eller
23.000
Avro
The Examination
of Web Desing
Education With
Bahçecik EML
LVD
VETPRO
Asp.Net in Europe.
Avrupada Asp.Net
İtalya,Türkiye
ile Dilinde Wep
39.918
Avro
Tasarımı
Eğitiminin
İncelenmesi
Başiskele Halk
Eğitim Merkezi
Grundtvig
Face of water
Türkiye
5405
Avro
2011 Yılı Kabul edilen ve devam eden projeler;
Proje Sahibi
Proje
Türü
Proje Adı
Proje Ortakları
Bütçesi
Avusturya - Hırvatistan Vezirçiftliği
İ.Ö.O.
Comenius
Footprınts - Ayak
Romanya - Letonya -
23.000
İzleri
Finlandiya - Polonya -
Avro
Türkiye
2012 Yılı Proje Başvuruları;
Proje Sahibi
Başiskele İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Başiskele İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
(Ortak)
Proje Türü Proje Adı
LVD
PARTNER
SHIP
LVD
VETPRO
Proje Ortakları
Bütçesi
Kalite Yönetimi
Polonya – Portekiz – Çek
24.000
Çıktısı
Cumhuriyeti - Türkiye
Avro
Mesleki Eğitimde
Almanya – Çek
Disiplinler Arası
Cumhuriyeti – İsveç -
İşbirliğini Geliştirme.
Türkiye
67.520
Avro
Başiskele Halk
Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
(Ortak)
LVD
PARTNER
SHIP
Sağlıklı Nesiller İçin
Portekiz – İspanya –
24.000
Sağlıklı Yemekler
Avusturya – Macaristan
Avro
– İsveç - Türkiye
Bariyerlerle Savaşma,
Yuvacık Levent
Kırca Oya Başar
İtalya – Almanya –
Comenius
İ.Ö.O. (Ortak)
Fırsatlar Yaratma ve
Romanya – Polonya –
15.000
Spor Eğitimiyle
Litvanya - Türkiye
Avro
Almanya – Hollanda -
9.000
Arkadaşlar Edinme.
Engellileri Meslek
Bahçecik Özel
LVD
Sahibi Yaparak
Eğitim Merkezi
VETPRO
İstihdam Edilmelerini Türkiye
Avro
Sağlamak
2013 Yılı Proje Başvuruları;
Proje Sahibi
Proje Türü
Proje Adı
Proje Ortakları
Bütçesi
Başiskele İlçe Milli
LVD
Öğrenim Özrü
Almanya – İspanya -
17.000
Eğitim Müdürlüğü
VETPRO
Bulunan Çocukların
Türkiye
Avro
Anaokullarında
Polonya – Romanya –
23.000
Kasabası
İngilizce Dil
İtalya - İspanya -
Avro
Anaokulu Ortak
Öğrenimini
Macaristan - Türkiye
Eğitimi
Özel Çocuk
Comenius
Oyunlarla
Birleştirme.
Karşıyaka Tüpraş
ÇPL.
Comenius
Biz kimiz
Romanya – İspanya –
23.000
Fransa - Polonya – İtalya
Avro
- Türkiye
Karşıyaka Tüpraş
LVD IVT
PNC Eğitim
Almanya – Hollanda -
38.992
ÇPL.
(Hareketlilik)
Sistemleri
Türkiye
Avro
Karşıyaka Tüpraş
LVD
Engelliler İçin Robot Portekiz – Fransa –
24.000
ÇPL.
PARTNER
Köpek
Avro
Romanya – Bulgaristan –
SHIP
Slovenya - Polonya Türkiye
2013 Yılı Kabul Edilen Projeler;
Proje Sahibi
Proje Türü
Proje Adı
Proje Ortakları
Bütçesi
Özel Çocuk
Comenius
Anaokullarında
Polonya – Romanya –
23.000
Kasabası
İngilizce Dil
İtalya - İspanya -
Avro
Anaokulu (Ortak)
Öğrenimini Oyunlarla
Macaristan - Türkiye
Birleştirme.
Karşıyaka Tüpraş
LVD IVT
ÇPL.
(Hareketlilik
PNC Eğitim Sistemleri Almanya – Hollanda Türkiye
38.992
Avro
YATIRIMLAR;
S.
No
Okul Adı
Programın
Yılı
İhale
Tarihi
Kaynağı
Derslik
Sayısı
1
Vezirçiftliği İlkokulu
2013
06.05.2013
MEB + İÖİ
32
2
Yeniköy Denizdibi Ortaokulu
(A.Ö.L.)
2013
14.06.2013
MEB + İÖİ
18
3
Yuvacık İlkokulu
2013
07.05.2013
MEB + İÖİ
24
4
Yuvacık Ortaokulu
2013
07.05.2013
MEB + İÖİ
24
5
Anadolu Lisesi
2013
MEB
24
6
Gübretaş İlkokulu
2012
Gübretaş AŞ. +
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
26
05.11.2012
BAŞARI DURUMU:
BAŞİSKELE İLÇESİ
2004 OKS TM Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Okulun Adı
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
TM 2004
603,30
603,23
598,71
585,34
584,93
580,40
579,86
573,67
573,57
571,70
571,15
568,39
567,74
567,15
566,61
16
17
18
19
20
21
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
559,65
554,62
553,11
543,93
538,86
536,11
BAŞİSKELE İLÇESİ
2004 OKS MF Okul Sırası (Devlet)
SN
Okulun Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö
Yeşilkent İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
MF 2004
606,03
593,88
592,30
588,26
583,08
580,61
575,61
572,44
570,37
568,63
568,46
563,33
560,57
559,66
559,50
16
17
18
19
20
21
Bahçecik İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
559,12
551,79
550,45
546,34
544,88
535,87
BAŞİSKELE İLÇESİ
2005 OKS TM Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Okulun Adı
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
TM 2005
337,58
326,34
321,38
315,90
313,94
312,45
311,30
309,73
306,49
305,79
300,93
299,82
299,70
297,26
295,95
16
17
18
19
20
21
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
293,82
292,67
290,51
289,85
282,64
281,90
BAŞİSKELE İLÇESİ
2005 OKS MF Okul Sırası (Devlet)
SN
Okulun Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
MF 2005
329,51
320,77
317,37
314,15
310,84
309,79
308,84
307,52
303,01
301,14
300,28
296,63
296,51
14
15
16
17
18
19
20
21
Bapçecik Damlar İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
296,17
294,95
293,89
291,36
287,48
285,63
283,40
282,97
BAŞİSKELE İLÇESİ
2006 OKS TM Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Okulun Adı
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Krşıyaka Barbaros İ.Ö.
TM 2006
269,12
264,43
264,36
254,60
252,82
251,76
248,93
247,20
243,30
237,47
235,34
235,12
234,51
14
15
16
17
18
19
20
21
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
234,45
234,14
230,32
223,06
216,23
216,16
212,17
210,53
BAŞİSKELE İLÇESİ
2006 OKS MF Okul Sırası (Devlet)
SN
Okulun Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Krşıyaka Barbaros İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
MF 2006
262,54
258,97
257,39
251,87
248,30
245,15
241,45
240,04
238,71
231,21
229,23
228,65
228,00
14
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
227,52
226,28
224,90
218,57
214,24
211,71
210,28
209,22
BAŞİSKELE İLÇESİ
2007 OKS TM Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okulun Adı
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
TM 2007
273,23
256,07
254,53
251,84
251,59
245,75
245,45
238,14
236,05
233,51
232,65
232,01
225,44
222,47
15
16
17
18
19
20
21
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
219,11
213,05
209,67
205,52
204,91
203,68
203,26
BAŞİSKELE İLÇESİ
2007 OKS MF Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Okulun Adı
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
MF 2006
266,25
251,04
248,05
245,47
245,18
240,51
240,46
234,66
233,31
231,43
229,85
228,80
228,25
14
15
16
17
18
19
20
21
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
217,51
216,35
209,07
204,23
203,77
203,76
202,50
201,85
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 OKS TM Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Okulun Adı
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
TM 2008
295,45
289,03
282,85
281,51
278,11
273,97
272,27
269,52
261,57
260,93
258,61
252,62
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
239,26
239,25
237,94
234,75
231,69
229,71
227,89
219,60
207,33
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 OKS MF Okul Sırası (Devlet)
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Okulun Adı
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
MF 2008
282,99
281,11
277,38
273,19
268,53
266,62
266,04
264,08
255,78
253,32
251,83
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
248,34
237,95
235,78
234,67
231,33
226,47
226,30
225,66
219,42
208,93
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 SBS 7. Sınıf Okul Sırası (Devlet)
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
OKUL ADI
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
2008
7. Sınıf
SBS
347.643
340.590
337.685
322.083
321.390
306.400
294.058
288.565
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
280.683
280.073
279.398
272.297
270.829
258.260
253.422
251.428
249.768
247.372
240.256
226.169
221.490
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 SBS 6. Sınıf Okul Sırası (Devlet)
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
OKUL ADI
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
2008
6. Sınıf
SBS
337.904
328.706
315.998
308.405
303.684
297.613
288.145
274.296
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
273.881
272.257
270.629
266.187
263.672
257.555
256.404
255.712
247.390
240.832
224.890
211.765
207.900
BAŞİSKELE İLÇESİ
2009 SBS 8. Sınıf Okul Sırası (Devlet)
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
OKUL ADI
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
2009
8. Sınıf
SBS
319.859
301.280
299.254
297.871
293.667
289.740
284.134
280.172
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
272.652
271.654
269.633
260.349
259.603
257.448
253.165
252.808
240.487
239.465
236.750
235.466
230.104
BAŞİSKELE İLÇESİ
2009 SBS 7. Sınıf Okul Sırası (Devlet)
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
OKUL ADI
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
2009
7. Sınıf
SBS
311.446
307.021
302.452
298.580
291.760
289.070
282.258
280.219
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yeşilkent İ.Ö.
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
278.944
275.702
275.373
273.270
270.765
266.899
263.351
259.946
257.227
247.615
246.723
242.955
227.979
BAŞİSKELE İLÇESİ
2009 SBS 6. Sınıf Okul Sırası (Devlet)
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
OKUL ADI
Yeniköy Sepetlipınar İ.Ö.
Yeniköy Denizdibi İ.Ö.
Yeşilkent İ.Ö.
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İ.Ö.
Yeniköy Hayat İ.Ö.
Bahçecik Körfez İ.Ö.
Bahçecik Seymen 8. Boru İ.Ö.
Yuvacık Serdar İ.Ö.
2009
6. Sınıf
SBS
324.783
320.171
319.276
314.010
311.220
301.068
294.468
292.869
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık Aydınkent İ.Ö.
Misak-ı Milli İ.Ö.
Kullar Kartonsan İ.Ö.
Aşağı Doğantepe İ.Ö.
Kullar Vezirçiftliği İ.Ö.
Yuvacık L. Kırca O. Başar İ.Ö.
Kullar Mustafa Kemal İ.Ö.
Yuvacık İ.Ö.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.
Kullar İ.Ö.
Karşıyaka Barbaros İ.Ö.
Bahçecik İ.Ö.
Bahçecik Damlar İ.Ö.
289.669
282.880
281.022
280.896
276.780
268.907
263.436
262.695
259.958
257.554
257.256
256.161
227.220
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI, 7. SINIFLAR, SBS OKUL BAŞARI SIRALARI (DEVLET)
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OKUL ADI
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu
Yeniköy Denizdibi İlköğretim Okulu
Yeşilkent İlköğretim Okulu
Yeniköy Sepetlipınar İlköğretim Okulu
Bahçecik Körfez İlköğretim Okulu
Yeniköy Hayat İlköğretim Okulu
Yuvacık Aydınkent İlköğretim Okulu
Bahçecik Seymen 8. Boru İlköğretim Okulu
Misak-I Milli İlköğretim Okulu
ORT. SBS
337,828
323,803
315,131
312,630
310,520
308,146
294,454
292,788
281,942
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık Serdar İlköğretim Okulu
Yuvacık Levent Kırca-Oya Başar İlköğretim Okulu
Kullar Kartonsan İlköğretim Okulu
Vezirçiftliği İlköğretim Okulu
Kullar İlköğretim Okulu
Karşıyaka Barbaros İlköğretim Okulu
Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlköğretim Okulu
Aşağı Doğantepe İlköğretim Okulu
Bahçecik İlköğretim Okulu
Kullar Mustafa Kemal İlköğretim Okulu
Yuvacık İlköğretim Okulu
Bahçecik Damlar İlköğretim Okulu
280,919
274,332
270,862
267,628
262,076
259,861
258,280
257,897
253,566
243,688
242,290
235,187
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 8. SINIFLAR SBS OKUL BAŞARI SIRALARI
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
OKUL ADI
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR İLKÖĞRETİM OKULU
ÖZEL YUVACIK ATAYURT İLKÖĞRETİM OKULU
ÖZEL ERKUL İLKÖĞRETİM OKULU
ÖZEL KARŞIYAKA İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK SEYMEN 8. BORU İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU
YENİKÖY HAYAT İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK KÖRFEZ İLKÖĞRETİM OKULU
YENİKÖY DENİZDİBİ İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK SERDAR İLKÖĞRETİM OKULU
MİSAK-I MİLLİ İLKÖĞRETİM OKULU
VEZİRÇİFTLİĞİ İLKÖĞRETİM OKULU
YENİKÖY SEPETLİPINAR İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK LEVENT KIRCA-OYA BAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK AYDINKENT İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR KARTONSAN İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK İLKÖĞRETİM OKULU
AŞAĞI DOĞANTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
KARŞIYAKA BARBAROS İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR HACI MUSTAFA ÖZSOY İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK DAMLAR İLKÖĞRETİM OKULU
ORT.
SBS
480,922
423,374
404,997
390,587
331,201
322,042
309,880
307,611
306,115
304,177
293,410
290,944
287,495
287,445
285,347
276,868
276,147
274,418
271,395
271,214
265,882
247,807
246,442
243,760
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI OYP OKUL BAŞARI SIRALARI
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
OKUL ADI
BAHÇECİK İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK SEYMEN 8. BORU İLKÖĞRETİM OKULU
YENİKÖY HAYAT İLKÖĞRETİM OKULU
YENİKÖY DENİZDİBİ İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK KÖRFEZ İLKÖĞRETİM OKULU
YENİKÖY SEPETLİPINAR İLKÖĞRETİM OKULU
AŞAĞI DOĞANTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK SERDAR İLKÖĞRETİM OKULU
VEZİRÇİFTLİĞİ İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR KARTONSAN İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK AYDINKENT İLKÖĞRETİM OKULU
MİSAK-I MİLLİ İLKÖĞRETİM OKULU
YEŞİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK LEVENT KIRCA-OYA BAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK DAMLAR İLKÖĞRETİM OKULU
BAHÇECİK İLKÖĞRETİM OKULU
KARŞIYAKA BARBAROS İLKÖĞRETİM OKULU
KULLAR HACI MUSTAFA ÖZSOY İLKÖĞRETİM OKULU
YUVACIK İLKÖĞRETİM OKULU
ORT.
OYP
337,275
335,184
326,318
321,553
316,389
311,232
302,802
301,376
300,509
296,557
295,998
293,856
287,875
286,771
285,069
278,925
276,577
276,217
268,349
247,852
246,178
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 8. SINIF SBS İLÇE SIRASI
S.
No
Okul Adı
2011 SBS
Puanı
GENEL
NET
TÜRKÇE
NET
MATEMATİK NET
FEN VE
TEKNOLOJİ NET
T.C.
İNKILÂP
TARİHİ NET
YABANCI DİL
NET
1
Ö. E. Tunagür
İ. Ö.
Ö. Conkbayırı
İ. Ö.
Ö. Erkul İ. Ö.
O.
Ö. Karşıyaka İ.
Ö. O.
Ö. Nadide İ. Ö.
O.
B. İ. Hakkı
Tonguç İ
Y. Denizdibi İ.
Ö. O
Y. Sepetlipınar
İ. Ö.
Y. Aydınkent İ.
Ö.
Yeşilkent İ. Ö.
O.
Y. Hayat İ. Ö.
O.
B. Körfez İ. Ö.
O.
B. Seymen 8.
Boru İ.
Misak-ı Milli İ.
Ö.
K. Kartonsan İ.
Ö. O
Y. Serdar İ. Ö.
O.
Vezirçiftliği İ.
Ö. O.
Y. L. K. O.
Başar İ.
K. Barbaros İ.
Ö. O.
K. H. M.
Özsoy İ. Ö.
Bahçecik İ. Ö.
O.
B. Damlar İ. Ö.
O.
A. Doğantepe
İ. Ö.
K. M. Kemal İ.
Ö. O.
Yuvacık İ. Ö.
O.
Kullar İ. Ö. O.
455,460
86,91
19,73
16,47
17,25
18,57
14,90
435,483
80,96
17,83
15,63
15,83
17,58
14,08
385,102
65,61
16,31
10,52
12,56
15,07
11,16
359,976
58,91
14,85
7,91
10,97
14,33
10,85
333,463
51,69
12,56
5,33
11,47
11,69
10,64
319,780
45,52
11,77
6,37
8,59
11,25
7,54
319,611
45,47
12,66
5,36
8,98
11,05
7,41
316,363
44,32
13,23
2,81
9,70
12,70
5,88
303,630
40,91
11,94
4,06
8,96
9,83
6,11
301,587
39,97
11,56
3,15
9,30
9,77
6,19
296,531
38,85
10,76
3,50
7,49
10,69
6,41
294,367
37,30
12,25
3,13
7,26
9,06
5,59
292,947
39,25
10,72
3,46
7,53
10,99
6,56
278,204
31,93
11,03
2,30
6,17
8,36
4,08
274,383
29,79
11,40
2,89
5,33
7,08
3,09
274,213
31,65
10,51
3,00
5,53
7,68
4,93
264,573
28,17
9,67
1,78
5,31
7,35
4,07
263,406
28,53
9,25
1,59
6,02
7,38
4,30
263,379
27,73
8,51
2,03
5,44
8,18
3,57
258,371
28,56
9,17
0,99
5,10
7,61
3,36
257,569
25,64
9,54
1,42
5,59
5,52
3,56
248,066
22,67
9,17
-0,57
5,77
6,03
2,27
246,897
24,19
8,35
0,35
4,51
5,63
5,35
243,294
22,71
6,75
1,08
4,34
7,15
3,39
241,443
23,05
8,32
0,26
5,00
6,16
3,31
240,100
20,78
7,47
-0,08
4,51
6,22
2,65
ORTALAMA
298,777
39,27
11,36
4,03
7,87
9,73
6,20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 7. SINIF SBS İLÇE SIRASI
S.
No
Okul Adı
2011
SBS
Puanı
414,376
GENEL
NET
TÜRKÇE
NET
MATEMATİK
NET
65,62
15,99
SOSYAL
BİLGİLER
NET
14,43
YABANCI
DİL NET
11,86
FEN VE
TEKNOLOJİ
NET
13,01
1
Ö. ERKUL
TUNAGÜR
2
403,008
63,08
15,76
10,43
12,10
14,12
10,67
394,823
60,06
15,17
10,49
11,88
12,23
10,30
359,057
50,22
13,19
7,98
10,31
10,82
7,92
338,598
44,94
12,48
5,79
7,79
11,24
7,64
6
Ö.
CONKBAYIRI
Ö. ERKUL
İ.Ö.O.
Ö.
KARŞIYAKA
B. Seymen 8.
Boru
Ö. NADİDE
331,852
43,80
11,76
5,75
7,41
10,24
8,65
7
Y. Denizdibi
322,984
40,02
11,28
5,70
7,33
9,34
6,38
8
Y. Sepetlipınar
316,924
38,45
10,86
4,33
7,62
9,88
5,76
9
Y. Hayat
310,601
35,86
9,87
5,11
6,94
9,30
4,63
10
K. Kartonsan
296,858
30,74
12,33
3,52
3,61
8,47
2,80
11
Y. Serdar
296,224
31,84
9,82
4,51
5,20
8,22
4,09
12
K. H. M. Özsoy
294,292
30,74
10,31
2,55
5,08
9,17
3,64
13
B. Körfez
292,941
31,01
9,76
3,81
6,31
7,05
4,08
14
Yeşilkent
290,498
31,35
9,37
3,55
5,58
8,13
4,73
15
288,793
29,80
9,45
3,58
5,70
7,58
3,48
16
Y. L. K. O.
Başar
B. İ. H. Tonguç
285,909
28,96
7,96
4,72
4,67
7,46
4,14
17
B. Damlar
285,457
29,53
10,67
1,27
4,33
8,93
4,33
18
Misak-ı Milli
285,125
28,79
9,18
3,43
4,67
7,60
3,91
19
Y. Aydınkent
284,225
29,70
9,84
2,78
5,89
7,52
3,67
20
Vezirçiftliği
280,680
27,47
9,22
3,21
3,88
7,39
3,76
21
K. Barbaros
278,864
26,92
8,36
3,05
4,58
7,62
3,31
22
Kullar
269,865
24,54
8,29
2,90
3,92
5,99
3,45
23
Yuvacık
269,063
24,81
8,28
2,88
4,29
6,44
2,93
24
Bahçecik
266,214
23,32
8,14
2,41
3,74
6,16
2,87
25
A. Doğantepe
257,402
21,61
6,55
1,57
3,90
6,38
3,22
26
K. M. Kemal
252,224
20,84
7,96
1,24
2,28
6,62
2,73
ORTALAMA
306,418
35,15
10,46
4,55
6,23
8,78
5,13
3
4
5
10,33
ÖZEL OKULLAR
BAŞİSKELE İLÇESİ
2004 TM Okul Sırası (Özel)
SN
Okulun Adı
1
2
3
Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
TM 2004
758,00
745,26
735,48
BAŞİSKELE İLÇESİ
2004 OKS MF Okul Sırası (Özel)
SN
Okulun Adı
1
2
3
Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
MF 2004
763,55
744,09
740,12
BAŞİSKELE İLÇESİ
2005 OKS TM Okul Sırası (Özel)
SN
Okulun Adı
1
2
3
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji
Özel Karşıyaka İ.Ö.
TM 2005
388,15
361,42
342,11
BAŞİSKELE İLÇESİ
2005 OKS MF Okul Sırası (Özel)
SN
Okulun Adı
1
2
3
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji
Özel Karşıyaka İ.Ö.
MF 2005
384,09
357,38
337,63
BAŞİSKELE İLÇESİ
2006 OKS TM Okul Sırası (Özel)
SN
1
2
3
4
Okulun Adı
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
TM 2006
352,37
334,56
302,50
302,29
BAŞİSKELE İLÇESİ
2006 OKS MF Okul Sırası (Özel)
SN
1
2
3
4
Okulun Adı
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
MF 2006
347,04
332,33
299,89
296,86
BAŞİSKELE İLÇESİ
2007 OKS TM Okul Sırası (Özel)
SN
1
2
3
4
Okulun Adı
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
TM 2007
367,43
364,36
334,41
328,59
BAŞİSKELE İLÇESİ
2007 OKS MF Okul Sırası (Özel)
SN
1
2
3
4
Okulun Adı
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
MF 2007
364,67
357,77
322,49
321,69
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 OKS TM Okul Sırası (Özel)
SN
1
2
3
4
Okulun Adı
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
TM 2008
413,51
408,55
341,87
339,01
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 OKS MF Okul Sırası (Özel)
SN
1
2
3
4
Okulun Adı
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
MF 2008
403,51
399,08
331,94
330,71
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 SBS 7. Sınıf Okul Sırası (Özel)
SIRA NO
1
2
3
4
5
OKUL ADI
Özel Erkul Tunagür İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
2008
455.197
428.535
423.661
401.042
386.054
BAŞİSKELE İLÇESİ
2008 SBS 6. Sınıf Okul Sırası (Özel)
SIRA NO
1
2
3
4
5
OKUL ADI
Özel Erkul Tunagür İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
2008
459.668
446.684
434.413
425.731
386.151
BAŞİSKELE İLÇESİ
2009 SBS 8. Sınıf Okul Sırası (Özel)
SIRA NO
1
2
3
4
5
OKUL ADI
Özel Erkul Tunagür İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
2009
462.525
420.568
401.014
379.755
359.713
BAŞİSKELE İLÇESİ
2009 SBS 7. Sınıf Okul Sırası (Özel)
SIRA NO
1
2
3
4
5
OKUL ADI
Özel Erkul Tunagür İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
2009
433.149
410.081
391.418
388.786
351.860
BAŞİSKELE İLÇESİ
2009 SBS 6. Sınıf Okul Sırası (Özel)
SIRA NO
1
2
3
4
5
OKUL ADI
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Kocaeli Bahçeşehir İ.Ö.
Özel Erkul Tunagür İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
2009
400.629
397.166
378.960
376.109
359.468
BAŞİSKELE İYÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI OYP OKUL BAŞARI SIRALARI (ÖZEL)
SIRA
1
2
3
4
OKUL ADI
Özel Erkul Tunagür İ.Ö.
Özel Yuvacık Atayurt İ.Ö.
Özel Erkul İ.Ö.
Özel Karşıyaka İ.Ö.
2010
473,823
423,161
399,267
394,834
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 SBS İLÇE SIRASI
S.
N
O
Okul Adı
2012 SBS
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE
TEKNOLOJİ
SOSYAL
BİLGİLER
İNGİLİZCE
GENEL
NET
1
Ö. ERKUL TUNAGÜR
464,472
21,48
17,51
16,95
17,55
14,45
87,93
2
Ö. CONKBAYIRI İ.Ö.
435,856
19,29
14,40
15,08
17,63
12,22
78,63
3
Ö. ERKUL İ.Ö.O.
393,518
17,85
10,26
12,84
14,10
10,22
65,27
4
Ö NADİDE İ.Ö.O.
372,187
15,45
8,35
10,80
14,18
11,02
59,80
5
Ö. KARŞIYAKA İ.Ö.O.
354,616
15,01
7,49
10,36
11,88
7,67
52,41
6
B. Seymen 8. Boru İ.Ö.
333,367
13,37
6,27
8,02
13,21
7,52
48,38
7
Y. Sepetlipınar İ Ö.O.
333,286
13,98
5,79
8,19
11,35
5,58
44,90
8
Y. Hayat İ.Ö.O.
328,275
12,22
6,23
7,40
12,15
4,98
42,98
9
K. Kartonsan İ.Ö.O.
318,255
15,25
3,67
5,46
11,17
4,00
39,55
10
Y. Denizdibi İ.Ö.O.
317,174
12,38
5,52
6,80
9,76
5,89
40,36
11
K. H. M. Özsoy İ.Ö.O.
316,202
13,85
4,49
6,29
12,16
5,11
41,91
12
Yeşilkent .İ.Ö.O.
311,257
11,73
4,39
7,79
9,36
4,82
38,09
13
B. Körfez İ.Ö.O.
307,525
13,37
4,64
7,88
10,42
5,89
42,20
14
Y. Serdar İ.Ö.O.
305,899
11,70
4,73
6,14
8,80
4,88
36,25
15
Misak-ı Milli İ.Ö.O.
302,633
11,80
4,58
6,86
9,17
3,43
35,84
16
Y. Aydınkent İ.Ö.O.
300,037
11,85
3,29
6,66
9,64
4,32
35,77
17
Y. L. Kırca O. Başar İ.Ö
297,007
11,25
3,66
5,85
9,50
3,20
33,45
18
B. İ. Hakkı Tonguç İ.Ö.
296,560
11,27
4,20
5,21
8,16
4,16
33,00
19
Vezirçiftliği İ.Ö.O.
296,422
10,98
3,74
4,96
9,20
4,42
33,30
20
Yuvacık İ.Ö.O.
286,577
10,00
3,14
5,63
8,69
3,60
31,07
21
Kullar İ.Ö.O.
284,194
8,93
4,29
4,78
7,40
3,46
28,85
22
K. Barbaros İ.Ö.O.
281,581
9,14
2,13
4,63
9,49
3,09
28,48
23
K. Mustafa Kemal İ.Ö.
276,531
8,55
1,70
3,14
10,55
3,12
27,05
24
A. Doğantepe İ.Ö.O.
267,963
8,71
1,49
3,08
8,15
2,59
24,01
25
Bahçecik İ.Ö.O.
261,918
8,00
1,62
3,46
6,59
2,25
21,92
26
B. Damlar İ.Ö.O.
259,974
8,33
0,50
4,17
6,89
0,94
20,83
ORTALAMA
319,357
12,53
5,31
7,25
10,66
5,49
41,24
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 SBS 2011 SBS KARŞILAŞTIRMASI
S.
NO
Okul Adı
2012 SBS
2011 SBS
Fark
ARTIŞ /
DÜŞÜŞ
%
DEĞİŞİM
1
Ö. ERKUL TUNAGÜR İ.Ö.O.
464,472
455,460
9,012
↑
1,94%
2
Ö. CONKBAYIRI İ.Ö.O.
435,856
435,483
0,374
↑
0,09%
3
Ö. ERKUL İ.Ö.O.
393,518
385,102
8,417
↑
2,14%
4
Ö NADİDE İ.Ö.O.
372,187
333,463
38,724
↑
10,40%
5
Ö. KARŞIYAKA İ.Ö.O.
354,616
359,976
-5,361
↓
-1,51%
6
B. Seymen 8. Boru İ.Ö.O.
333,367
292,947
40,420
↑
12,12%
7
Y. Sepetlipınar İ Ö.O.
333,286
316,363
16,923
↑
5,08%
8
Y. Hayat İ.Ö.O.
328,275
296,531
31,745
↑
9,67%
9
K. Kartonsan İ.Ö.O.
318,255
274,383
43,872
↑
13,79%
10
Y. Denizdibi İ.Ö.O.
317,174
319,611
-2,437
↓
-0,77%
11
K. H. M. Özsoy İ.Ö.O.
316,202
258,371
57,831
↑
18,29%
12
Yeşilkent .İ.Ö.O.
311,257
301,587
9,670
↑
3,11%
13
B. Körfez İ.Ö.O.
307,525
294,367
13,158
↑
4,28%
14
Y. Serdar İ.Ö.O.
305,899
274,213
31,686
↑
10,36%
15
Misak-ı Milli İ.Ö.O.
302,633
278,204
24,429
↑
8,07%
16
Y. Aydınkent İ.Ö.O.
300,037
303,630
-3,593
↓
-1,20%
17
Y. L. Kırca O. Başar İ.Ö.O.
297,007
263,406
33,601
↑
11,31%
18
B. İ. Hakkı Tonguç İ.Ö.O.
296,560
319,780
-23,220
↓
-7,83%
19
Vezirçiftliği İ.Ö.O.
296,422
264,573
31,849
↑
10,74%
20
Yuvacık İ.Ö.O.
286,577
241,443
45,134
↑
15,75%
21
Kullar İ.Ö.O.
284,194
240,100
44,095
↑
15,52%
22
K. Barbaros İ.Ö.O.
281,581
263,379
18,203
↑
6,46%
23
K. Mustafa Kemal İ.Ö.O.
276,531
243,294
33,237
↑
12,02%
24
A. Doğantepe İ.Ö.O.
267,963
246,897
21,066
↑
7,86%
25
Bahçecik İ.Ö.O.
261,918
257,569
4,349
↑
1,66%
26
B. Damlar İ.Ö.O.
259,974
248,066
11,907
↑
4,58%
ORTALAMA
319,357
298,777
20,580
↑
6,44%
ORTALAMA DEVLET
299,173
276,129
23,044
↑
7,70%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 SBS İLÇE SIRASI
Soru Sayısı: 100
GENEL NET
S.
NO
Okul Adı
2012 GENEL
NET
2011 GENEL
NET
FARK
ARTIŞ /
DÜŞÜŞ
% DEĞİŞİM
GENEL
BAŞARI
YÜZDESİ
1
Ö. ERKUL TUNAGÜR İ.Ö.
87,93
86,91
1,02
↑
1,17%
87,93%
2
Ö. CONKBAYIRI İ.Ö.O.
78,63
80,96
-2,33
↓
-2,97%
78,63%
3
Ö. ERKUL İ.Ö.O.
65,27
65,61
-0,34
↓
-0,52%
65,27%
4
Ö NADİDE İ.Ö.O.
59,80
51,69
8,11
↑
13,56%
59,80%
5
Ö. KARŞIYAKA İ.Ö.O.
52,41
58,91
-6,51
↓
-12,42%
52,41%
6
B. Seymen 8. Boru İ.Ö.O.
48,38
39,25
9,13
↑
18,87%
48,38%
7
Y. Sepetlipınar İ Ö.O.
44,90
44,32
0,58
↑
1,29%
44,90%
8
Y. Hayat İ.Ö.O.
42,98
38,85
4,13
↑
9,61%
42,98%
9
B. Körfez İ.Ö.O.
42,20
37,30
4,90
↑
11,62%
42,20%
10
K. H. M. Özsoy İ.Ö.O.
41,91
28,56
13,35
↑
31,86%
41,91%
11
Y. Denizdibi İ.Ö.O.
40,36
45,47
-5,11
↓
-12,67%
40,36%
12
K. Kartonsan İ.Ö.O.
39,55
29,79
9,76
↑
24,68%
39,55%
13
Yeşilkent .İ.Ö.O.
38,09
39,97
-1,89
↓
-4,95%
38,09%
14
Y. Serdar İ.Ö.O.
36,25
31,65
4,59
↑
12,67%
36,25%
15
Misak-ı Milli İ.Ö.O.
35,84
31,93
3,91
↑
10,90%
35,84%
16
Y. Aydınkent İ.Ö.O.
35,77
40,91
-5,14
↓
-14,37%
35,77%
17
Y. L. Kırca O. Başar İ.Ö.O.
33,45
28,53
4,92
↑
14,71%
33,45%
18
Vezirçiftliği İ.Ö.O.
33,30
28,17
5,14
↑
15,43%
33,30%
19
B. İ. Hakkı Tonguç İ.Ö.O.
33,00
45,52
-12,52
↓
-37,93%
33,00%
20
Yuvacık İ.Ö.O.
31,07
23,05
8,02
↑
25,80%
31,07%
21
Kullar İ.Ö.O.
28,85
20,78
8,07
↑
27,97%
28,85%
22
K. Barbaros İ.Ö.O.
28,48
27,73
0,75
↑
2,65%
28,48%
23
K. Mustafa Kemal İ.Ö.O.
27,05
22,71
4,34
↑
16,05%
27,05%
24
A. Doğantepe İ.Ö.O.
24,01
24,19
-0,18
↓
-0,75%
24,01%
25
Bahçecik İ.Ö.O.
21,92
25,64
-3,72
↓
-16,96%
21,92%
26
B. Damlar İ.Ö.O.
20,83
22,67
-1,83
↓
-8,80%
20,83%
ORTALAMA
41,24
39,27
1,97
↑
4,77%
41,24%
ORTALAMA DEVLET
34,68
32,24
2,44
↑
7,03%
34,68%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 SBS TOPLU SONUÇ LİSTESİ
S NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Öğrenci Adı
SBS-8
Ö. Erkul Tunagür Ortaokulu
Ö. Conkbayırı Ortaokulu
Ö. Erkul Ortaokulu
Ö. Nadide Ortaokulu
K. H. Mustafa Özsoy Ortaokulu
B. Seymen 8. Boru Ortaokulu
Y. Sepetlipınar Ortaokulu
B. İ. H. Tonguç Ortaokulu
Y. Denizdibi Ortaokulu
Y. Hayat Ortaokulu
Bahçecik Körfez Ortaokulu
Ö. Karşıyaka Ortaokulu
K. Barbaros Ortaokulu
Y. Aydınkent Ortaokulu
Misak-ı Milli Ortaokulu
Yeşilkent Ortaokulu
K. Kartonsan Ortaokulu
Y. Serdar Ortaokulu
Vezirçiftliği Ortaokulu
Bahçecik Ortaokulu
Kullar Ortaokulu
Yuvacık Ortaokulu
Y. L. Kırca O. Başar Ortaokulu
K. Mustafa Kemal İlkokulu
A. Doğantepe Ortaokulu
B. Damlar İlkokulu
İLÇE ORTALAMASI
531,150
519,988
510,820
484,407
436,022
428,245
416,305
416,031
401,858
400,364
389,251
385,990
384,847
384,064
382,493
377,056
376,701
372,465
361,196
360,908
360,564
353,057
340,716
338,751
337,222
297,060
397,982
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 SBS TOPLU SONUÇ LİSTESİ
S NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Okul Adı
OYP
Ö. Erkul Tunagür Ortaokulu
Ö. Conkbayırı Ortaokulu
Ö. Erkul Ortaokulu
Ö. Nadide Ortaokulu
K. H. Mustafa Özsoy Ortaokulu
B. Seymen 8. Boru Ortaokulu
B. İ. H. Tonguç Ortaokulu
Y. Sepetlipınar Ortaokulu
Y. Denizdibi Ortaokulu
Y. Hayat Ortaokulu
Ö. Karşıyaka Ortaokulu
K. Barbaros Ortaokulu
Bahçecik Körfez Ortaokulu
K. Kartonsan Ortaokulu
Y. Aydınkent Ortaokulu
Misak-ı Milli Ortaokulu
Yeşilkent Ortaokulu
Kullar Ortaokulu
Y. Serdar Ortaokulu
Vezirçiftliği Ortaokulu
Bahçecik Ortaokulu
K. Mustafa Kemal İlkokulu
Yuvacık Ortaokulu
A. Doğantepe Ortaokulu
Y. L. Kırca O. Başar Ortaokulu
B. Damlar İlkokulu
İLÇE ORTALAMASI
402,457
391,529
387,371
365,209
329,792
326,607
317,793
315,861
312,320
309,076
306,883
304,556
304,308
298,822
297,459
296,233
294,994
292,132
290,861
284,709
284,524
273,485
271,542
269,129
268,712
250,567
309,497
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 SBS TOPLU SONUÇ LİSTESİ
S NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Öğrenci Adı
Ö. Conkbayırı Ortaokulu
Ö. Erkul Tunagür Ortaokulu
Ö. Erkul Ortaokulu
Ö. Nadide Ortaokulu
K. H. Mustafa Özsoy Ortaokulu
B. Seymen 8. Boru Ortaokulu
B. İ. H. Tonguç Ortaokulu
Y. Sepetlipınar Ortaokulu
Y. Hayat Ortaokulu
Y. Denizdibi Ortaokulu
Bahçecik Körfez Ortaokulu
K. Barbaros Ortaokulu
Ö. Karşıyaka Ortaokulu
Y. Aydınkent Ortaokulu
Yeşilkent Ortaokulu
Misak-ı Milli Ortaokulu
K. Kartonsan Ortaokulu
Y. Serdar Ortaokulu
Vezirçiftliği Ortaokulu
Kullar Ortaokulu
Bahçecik Ortaokulu
Yuvacık Ortaokulu
K. Mustafa Kemal İlkokulu
Y. L. Kırca O. Başar Ortaokulu
A. Doğantepe Ortaokulu
B. Damlar İlkokulu
İLÇE ORTALAMASI
GENEL
D
Y
73,52
21,12
71,84
18,90
68,52
22,85
65,86
23,68
52,52
23,81
52,33
26,64
50,04
28,85
47,45
22,45
47,20
30,10
47,36
31,87
44,53
26,97
42,28
25,86
44,72
33,80
43,09
29,04
42,64
31,88
40,87
27,07
37,12
19,81
41,54
34,01
39,05
32,23
39,65
34,69
40,42
37,68
36,43
31,25
36,58
39,69
33,43
32,18
31,22
28,83
26,67
42,11
46,03
29,13
100
N
66,47
65,54
60,90
57,96
44,59
43,45
40,42
39,97
37,17
36,74
35,54
33,66
33,45
33,41
32,01
31,84
30,51
30,20
28,31
28,09
27,86
26,01
23,35
22,70
21,61
12,63
36,32
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
FEN BİL.
SOSYAL BİL.
Ö. Erkul Tunagür Ortaokulu
531,150
402,457
16,49
9,35
11,49
15,89
12,32 65,54
2
Ö. Conkbayırı Ortaokulu
519,988
391,529
16,87
8,53
12,44
15,74
12,90 66,47
3
Ö. Erkul Ortaokulu
510,820
387,371
16,34
8,27
10,59
14,41
11,29 60,90
4
Ö. Nadide Ortaokulu
484,407
365,209
15,18
4,24
10,12
14,10
14,33 57,96
5
K. H. Mustafa Özsoy Ortaokulu
436,022
329,792
14,57
3,03
8,29
11,81
6,89
44,59
6
B. Seymen 8. Boru Ortaokulu
428,245
326,607
13,06
3,74
6,70
11,35
8,61
43,45
7
Y. Sepetlipınar Ortaokulu
416,305
315,861
13,18
2,50
8,65
10,63
5,00
39,97
8
B. İ. H. Tonguç Ortaokulu
416,031
317,793
12,51
3,12
6,73
11,15
6,91
40,42
9
Y. Denizdibi Ortaokulu
401,858
312,320
13,51
2,13
6,03
9,91
5,16
36,74
10
Y. Hayat Ortaokulu
400,364
309,076
12,17
1,40
6,99
11,39
5,22
37,17
11
Bahçecik Körfez Ortaokulu
389,251
304,308
11,51
0,94
5,84
9,91
7,33
35,54
12
Ö. Karşıyaka Ortaokulu
385,990
306,883
11,63
1,72
5,20
10,37
4,53
33,45
13
K. Barbaros Ortaokulu
384,847
304,556
11,25
1,52
5,39
9,90
5,60
33,66
14
Y. Aydınkent Ortaokulu
384,064
297,459
11,25
1,41
6,36
8,57
5,82
33,41
15
Misak-ı Milli Ortaokulu
382,493
296,233
11,00
1,73
5,83
9,31
3,97
31,84
16
Yeşilkent Ortaokulu
377,056
294,994
11,31
1,08
5,59
8,37
5,66
32,01
17
K. Kartonsan Ortaokulu
376,701
298,822
11,77
2,13
4,12
9,24
3,26
30,51
18
Y. Serdar Ortaokulu
372,465
290,861
11,04
1,74
4,43
8,24
4,75
30,20
19
Vezirçiftliği Ortaokulu
361,196
284,709
10,23
0,95
3,60
8,61
4,92
28,31
20
Bahçecik Ortaokulu
360,908
284,524
10,12
0,77
4,76
8,62
3,58
27,86
21
Kullar Ortaokulu
360,564
292,132
9,94
0,91
3,92
8,91
4,41
28,09
22
Yuvacık Ortaokulu
353,057
271,542
9,83
0,69
4,11
7,99
3,40
26,01
23
Y. L. Kırca O. Başar Ortaokulu
340,716
268,712
8,77
0,98
3,36
7,07
2,51
22,70
24
K. Mustafa Kemal İlkokulu
338,751
273,485
9,42
-0,36
2,86
7,99
3,44
23,35
25
A. Doğantepe Ortaokulu
337,222
269,129
9,07
0,33
2,78
6,63
2,80
21,61
26
B. Damlar İlkokulu
297,060
250,567
6,85
-0,22
1,11
4,56
0,33
12,63
397,982
309,497
11,88
2,41
6,05
10,03
5,96
36,32
Okul Adı
İLÇE ORTALAMASI
SBS-8
OYP
GENEL
MATEMATİK
1
S NO
YABANCI D
TÜRKÇE
2013 SBS TOPLU SONUÇ LİSTESİ
TEOG 28-29 KASIM 2013 İLÇE SIRALAMASI:
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 TEOG 1. ORTAK SINAV NET ORTALAMALARI
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
OKUL ADI
Ö. Conkbayırı O.O.
Ö. Erkul Tunagür O.O.
Ö. Erkul O.O.
Ö.Nadide O.O.
B. Seymen 8. Boru O.O.
Yuvacık Serdar O.O.
Y. Sepetlipınar O.O.
Yeşilkent O.O.
Yeniköy Denizdibi O.O.
Yuvacık Aydınkent O.O.
Bahçecik Körfez O.O.
K. Barbaros O.O.
Yeniköy Hayat O.O.
B. Kartonsan O.O.
K. Kartonsan O.O.
Bahçecik O.O.
Kullar O.O.
K. H. M. Özsoy O.O.
Mısak-ı Milli O.O.
Vezirçiftliği O.O.
Y. L. Kırca-O. Başar O.O.
Yuvacık O.O.
Aşağı Doğantepe O.O.
ORTALAMA
TÜRKÇE
DOĞRU
SAYISI
(20)
MATEMATİK
FEN
DOĞRU
BİLİMLERİ
SAYISI
DOĞRU SAYISI
(18)
(19)
İNK. TAR. ve
ATATÜRKÇÜL
ÜK DOĞRU
SAYISI
(20)
Y.DİL
DOĞRU
SAYISI
(20)
DİN KÜL.
AHL. BİL
DOĞRU
SAYISI
(20)
GENEL DOĞRU
ORTALAMASI
(117)
17,49
17,17
16,66
16,33
15,08
14,68
15,75
14,16
14,88
13,07
13,87
12,66
13,35
13,27
13,21
12,94
12,05
12,53
12,74
12,21
11,83
11,05
10,16
14,56
14,16
13,33
11,29
10,45
8,77
8,62
8,66
8,52
8,22
7,71
7,95
7,70
8,08
6,96
8,05
7,06
7,42
6,96
6,93
6,71
5,49
4,80
15,37
15,01
14,60
13,30
13,46
11,99
11,46
12,76
11,87
11,94
11,67
11,14
11,26
10,49
11,06
11,56
10,67
10,40
10,95
9,96
10,01
9,88
8,93
17,39
17,10
16,00
15,48
13,89
12,84
12,63
11,99
12,80
12,81
12,18
13,36
12,69
11,36
12,03
10,14
12,28
11,18
11,13
10,75
10,30
9,50
7,80
14,69
13,77
13,65
13,63
12,13
8,98
9,42
9,07
8,56
9,22
8,21
8,23
6,94
8,48
6,74
7,08
7,05
7,87
7,36
7,36
7,06
6,28
6,44
16,81
17,07
17,08
16,74
14,34
14,64
13,96
13,92
13,75
13,52
13,54
13,75
13,71
13,21
14,44
13,47
14,11
13,39
12,57
12,66
12,06
11,97
11,12
96,31
94,27
91,32
86,78
79,35
71,90
71,84
70,55
70,37
68,78
67,18
67,09
65,65
64,91
64,44
63,25
63,21
62,79
61,70
59,87
57,97
54,17
49,24
13,79
8,63
11,73
12,51
9,05
13,99
69,69
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 TEOG 1. ORTAK SINAV NOT ORTALAMALARI
S.NO
OKUL ADI
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN
BİLİMLERİ
İNK. TAR. ve
ATATÜRKÇÜLÜ
K
Y.DİL
DİN KÜL.
AHL. BİL
TOPLAM
PUAN
İL SIRASI
(274)
1
Ö. Conkbayırı O.O.
87,46
80,98
80,84
86,94
73,43
84,03
493,68
10
2
3
Ö. Erkul Tunagür O.O.
Ö. Erkul O.O.
85,83
83,31
78,72
74,10
78,95
76,81
85,50
80,00
68,83
68,26
85,33
85,41
483,16
467,88
12
15
4
5
Ö.Nadide O.O.
B. Seymen 8. Boru O.O.
81,67
75,39
62,75
58,10
69,98
70,78
77,41
69,47
68,15
60,66
83,70
71,71
443,66
406,11
17
28
6
7
Yuvacık Serdar O.O.
Y. Sepetlipınar O.O.
73,41
78,75
48,77
47,92
63,07
60,31
64,18
63,13
44,89
47,08
73,20
69,79
367,52
366,97
55
59
8
Yeşilkent O.O.
70,79
48,17
67,10
59,93
45,33
69,61
360,92
61
9 Yeniköy Denizdibi O.O.
10 Yuvacık Aydınkent O.O.
74,41
65,34
47,36
45,69
62,44
62,79
63,98
64,05
42,80
46,12
68,73
67,59
359,71
351,59
63
75
11 Bahçecik Körfez O.O.
12 K. Barbaros O.O.
69,36
63,30
42,88
44,19
61,40
58,61
60,90
66,82
41,03
41,14
67,69
68,75
343,26
342,79
94
95
13 Yeniköy Hayat O.O.
66,73
42,84
59,21
63,46
34,71
68,56
335,50
112
14 B. Kartonsan O.O.
15 K. Kartonsan O.O.
66,36
66,03
44,94
38,72
55,18
58,20
56,82
60,15
42,42
33,68
66,06
72,21
331,79
328,98
126
139
16 Bahçecik O.O.
17 Kullar O.O.
64,72
60,24
44,75
39,24
60,82
56,14
50,69
61,38
35,42
35,24
67,36
70,56
323,77
322,79
152
155
18 K.H. M. Özsoy O.O.
19 Mısak-ı Milli O.O.
62,63
63,68
41,23
38,67
54,71
57,59
55,92
55,66
39,34
36,79
66,97
62,83
320,81
315,23
159
170
20 Vezirçiftliği O.O.
61,06
38,51
52,38
53,75
36,78
63,32
305,80
203
21 Y.L.Kırca-O. Başar O.O.
22 Yuvacık O.O.
59,16
55,26
37,32
30,50
52,63
51,97
51,49
47,50
35,31
31,41
60,31
59,84
296,20
276,48
222
254
23 Aşağı Doğantepe O.O.
50,80
26,67
46,95
39,00
32,20
55,60
47,96
61,69
62,53
45,26
69,96
251,21
356,34
270
68,94
TOPLAM
GENEL PUAN
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
Ö.
Con
kba
yırı
O.O
.
Ö.
Erk
ul
Tun
agü
r
O.…
Ö.
Erk
ul
O.O
.
Ö.N
adi
de
O.O
.
B.
Sey
me
n 8.
Bor
u
O.…
Yen
Yen Yuv Bah
Kull
Lev
Aşa
Yuv
K. Yen B. K.
Mıs
iköy Yeşi iköy acık çeci
ar
ğı
Bah
Vezi ent
acık
Bar iköy Kart Kart
ak-ı
Kull
Yuv
Sep lken Den Ayd k
H.
Doğ
çeci
rçift Kırc
Ser
bar Hay ons ons
Mill
ar
acık
k
liği aetli t izdi ınke Körf
Mu
ant
O.O
O.O
dar
os at an an
i
pın O.O bi nt ez
staf
epe
O.O
O.O Oya
O.O
O.O O.O O.O O.O
O.O
.
.
ar . O.O O.O O.O
a
O.O
.
. Baş
.
.
.
.
.
.
O.…
.
.
.
Ö…
ar …
.
PUAN 493 483 467 443 406 367 366 360 359 351 343 342 335 331 328 323 322 320 315 305 296 276 251
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEOG 2. DÖNEM SINAV DOĞRU ORTALAMALARI
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
OKUL ADI
ÖZEL CONKBAYIRI O.
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR O.
ÖZEL ERKUL O.
ÖZEL NADİDE O.
B.Seymen 8.Boru O.
Y.Sepetlipınar O.
Yeniköy Denizdibi O.
Yeşilkent O.
Yuvacık Serdar O.
Yuvacık Aydınkent O.O
Kullar Kartonsan O.
Yeniköy Hayat O.
Karşıyaka Barbaros O.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy O.
Misak-ı Milli O.
Bahçecik Körfez O.
Başiskele Kartonsan O.
Bahçecik O.
Vezirçiftliği O.
Levent K. Oya B. O.
Kullar O.O
Aşağı Doğantepe O.
Yuvacık O.
ORTALAMA
MATEMATİK
DOĞRU
SAYISI (20)
FEN
BİLİMLERİ
DOĞRU
SAYISI (20)
İNK. TAR. ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DOĞRU SAYISI
(20)
Y.DİL
DOĞRU
SAYISI
(20)
DİN
KÜL.
AHL.
BİL
DOĞRU
SAYISI
(20)
GENEL
DOĞRU
ORTALAMASI
(120)
19,01
18,59
18,25
17,96
16,39
17,13
16,26
15,24
15,34
14,63
15,03
15,22
13,57
14,34
14,72
13,74
14,26
13,58
13,60
13,17
13,92
12,24
11,97
15,06
15,43
14,41
13,04
11,26
9,21
10,35
10,07
10,10
9,41
8,85
9,53
9,07
8,58
8,72
9,23
8,26
9,67
8,64
7,95
8,30
6,84
7,04
17,45
16,77
16,13
15,22
13,55
13,13
13,68
13,07
11,67
12,53
12,26
10,88
11,70
10,50
11,53
12,08
10,03
11,36
10,15
10,44
10,16
8,60
9,65
17,54
16,84
16,04
15,70
13,76
13,50
12,40
11,66
12,73
13,14
12,91
12,53
12,55
12,87
11,77
11,28
12,15
10,11
11,18
9,81
10,17
10,16
10,15
16,03
14,92
15,20
16,41
14,00
11,92
11,39
11,66
11,43
11,00
9,27
10,45
10,61
11,03
11,67
10,69
10,73
9,59
9,52
9,40
8,48
8,96
7,87
17,73
17,77
17,36
17,07
15,39
15,63
14,65
14,07
14,23
14,25
15,91
13,76
14,11
14,24
13,00
14,31
13,53
13,64
12,67
12,93
11,92
12,00
11,96
102,82
100,31
97,39
95,41
84,37
80,50
78,74
75,77
75,49
74,95
74,24
72,37
71,61
71,55
71,41
71,33
68,96
67,95
65,76
63,70
62,95
58,80
58,64
15,14
9,96
12,28
12,65
11,40 14,44
75,87
TÜRKÇE
DOĞRU
SAYISI
(20)
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEOG 2. DÖNEM SINAV NOT ORTALAMALARI
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
OKUL ADI
ÖZEL CONKBAYIRI O.
ÖZEL ERKUL TUNAGÜR O.
ÖZEL ERKUL O.
ÖZEL NADİDE O.
B.Seymen 8.Boru O.
Y.Sepetlipınar O.
Yeniköy Denizdibi O.
Yeşilkent O.
Yuvacık Serdar O.
Yuvacık Aydınkent O.O
Kullar Kartonsan O.
Yeniköy Hayat O.
Karşıyaka Barbaros O.
Kullar Hacı Mustafa Özsoy O.
Misak-ı Milli O.
Bahçecik Körfez O.
Başiskele Kartonsan O.
Bahçecik O.
Vezirçiftliği O.
Levent K. Oya B. O.
Kullar O.O
Aşağı Doğantepe O.
Yuvacık O.
ORTALAMA
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN
BİLİMLERİ
İNK. TAR. ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Y.DİL
DİN KÜL.
AHL. BİL
TOPLAM
PUAN
95,07
92,95
91,24
89,81
81,97
85,63
81,32
76,22
76,68
73,14
75,15
76,08
67,84
71,71
73,58
68,72
71,32
67,92
68,01
65,85
69,61
61,20
59,84
75,30
77,13
72,06
65,19
56,32
46,04
51,75
50,34
50,49
47,03
44,26
47,65
45,34
42,89
43,58
46,15
41,32
48,34
43,20
39,73
41,48
34,20
35,21
87,24
83,85
80,65
76,11
67,76
65,63
68,42
65,34
58,37
62,63
61,32
54,41
58,52
52,50
57,64
60,38
50,15
56,81
50,74
52,21
50,78
43,00
48,26
87,69
84,18
80,18
78,52
68,82
67,50
62,02
58,31
63,64
65,68
64,56
62,65
62,73
64,34
58,87
56,41
60,74
50,56
55,92
49,07
50,86
50,80
50,74
80,15
74,59
76,00
82,04
70,00
59,58
56,93
58,31
57,14
55,00
46,36
52,25
53,07
55,14
58,37
53,46
53,64
47,94
47,60
46,99
42,42
44,80
39,35
88,66
88,85
86,82
85,37
76,97
78,13
73,25
70,34
71,14
71,27
79,56
68,82
70,57
71,18
65,00
71,54
67,65
68,19
63,35
64,65
59,61
60,00
59,79
75,69
49,78
61,42
63,25
57,01
72,20
514,10
501,56
486,94
477,04
421,84
402,50
393,68
378,85
377,47
374,75
371,22
361,86
358,07
357,77
357,05
356,67
344,81
339,75
328,82
318,50
314,76
294,00
293,20
379,36
Okul Karneleri;
Aşağı Doğantepe O.O.
İlçe Sırası
2004
14
2005
19
2006
20
2007
17
2008
20
2009
16
2010
16
2011
18
2012
19
2013
19
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 14
16
17
16 16
18
17
19
18
20
19
19 19
21
20
20
İlçe Sırası
Yıllar
Aşağı Doğantepe O.O.
Aşağı Doğantepe O. O.
Yıllar
Puan
2004
567,150
2005
289,850
2006
212,170
2007
209,670
2008
219,599
Aşağı Doğantepe O.O.
340,000
2009
252,808
2010
271,395
320,000
Puan
300,000
280,000
260,000
246,897
2012
267,963
2013
269,129
271,395
252,808
269,129
267,963
246,897
240,000
220,000
2011
289,850
219,599
212,170
209,670
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Bahçecik Damlar O.O.
İlçe Sırası
2004
20
2005
17
2006
21
2007
13
2008
21
2009
19
2010
21
2011
17
2012
21
2013
21
İlçe Sırası
Yıllar
Bahçecik Damlar O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
15
16
17
18
17
17
19
20
19
21 20
21
21
21
21
21
Bahçecik Damlar O.O.
Bahçecik Damlar O.O.
Yıllar
Puan
2004
538,860
2005
292,670
2006
210,530
300,000
2007
225,440
280,000
2008
207,330
2009
236,750
2010
243,760
2011
248,066
2012
259,974
2013
250,567
340,000
Puan
320,000
292,670
259,974
248,066 250,567
243,760
236,750
260,000
240,000
220,000
225,440
210,530
207,330
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Bahçecik O.O.
İlçe Sırası
2004
12
2005
18
2006
12
2007
8
2008
10
2009
14
2010
15
2011
16
2012
20
2013
16
İlçe Sırası
Yıllar
Bahçecik O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
10
11
10
12
13 12
12
14
15
14
16
15
17
16
16
18
19
18
20
21
20
Bahçecik O.O.
Bahçecik O.O.
Yıllar
Puan
2004
568,390
2005
290,510
2006
235,120
300,000
2007
238,140
280,000
340,000
2008
260,930
2009
257,448
2010
274,418
Puan
320,000
257,569
2012
261,918
2013
284,524
284,524
274,418
260,000
260,930
257,448
261,918
257,569
240,000
220,000
2011
290,510
238,140
235,120
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Başiskele Kartonsan O.O.
İlçe Sırası
2004
4
2005
9
2006
9
2007
10
2008
3
2009
4
2010
2
2011
1
2012
13
2013
3
İlçe Sırası
Yıllar
Başiskele Kartonsan O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
1
3
2
4
3
3
5 4
4
6
7
8
9
10
9
9
11
10
12
13
14
13
15
16
17
18
19
20
21
Başiskele Kartonsan O.O.
Yıllar
Puan
2004
585,340
2005
306,490
Başiskele Kartonsan O.O.
340,000
2006
243,300
2007
233,510
2008
282,850
2009
297,871
2010
322,042
2011
319,780
2012
296,560
2013
317,793
320,000
300,000
322,042
319,780
306,490
Puan
297,871
280,000
317,793
296,560
282,850
260,000
240,000
220,000
243,300
233,510
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Bahçecik Körfez O.O.
İlçe Sırası
2004
2
2005
8
2006
17
2007
9
2008
9
2009
6
2010
4
2011
7
2012
8
2013
8
İlçe Sırası
Yıllar
Bahçecik Körfez O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3 2
4
5
4
6
7
6
8
7
9
8
8
8
10
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
17
19
20
21
Bahçecik Körfez O.O.
Bahçecik Körfez O.O.
Yıllar
Puan
2004
603,230
2005
309,730
2006
223,060
300,000
2007
236,050
280,000
2008
261,570
2009
289,740
2010
307,611
340,000
Puan
320,000
309,730
307,611
289,740
307,525
304,308
294,367
260,000
261,570
240,000
2011
294,367
2012
307,525
2013
304,308
236,050
220,000
223,060
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Bahçecik Seymen 8. Boru
O.O.
2004
3
2005
10
2006
1
2007
5
2008
1
2009
5
2010
1
2011
8
2012
1
2013
2
İlçe Sırası
İlçe Sırası
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
1
1
1
1
3
2
4 3
5
6
5
5
7
8
9
8
10
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bahçecik Seymen 8. Boru O.O.
340,000
331,201
320,000
300,000
Puan
Yıllar
Bahçecik Seymen 8. Boru O.O.
305,790
295,450
293,667
280,000
260,000
240,000
333,367
326,607
292,947
269,120
251,590
220,000
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Bahçecik Seymen 8. Boru
O.O.
Karşıyaka
Barbaros
O.O.
Yıllar
İlçe Sırası
2004
2005
18
305,790
2005
2006
14
269,120
2006
2007
13
251,590
2007
2008
16
295,450
2009
2008
293,667
15
2010
2009
331,201
20
2011
2010
292,947
18
2012
2011
333,367
14
2013
2012
326,607
17
2013
7
Karşıyaka Barbaros O.O.
Yıllar
Puan
2004
553,110
Kullar Hacı Mustafa Özsoy
2005
297,260
O.O.
2006
234,510
Yıllar
İlçe
Sırası
2007
2004
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
Kullar Hacı Mustafa Özsoy O.O.
4
5
Yıllar
6
20047 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
8
7
2
1
9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
6
13
8 15
14
14
9 16
15
10 17
16
11 18
17
12 19 18
18
13 20
14 21 13
13
20
15
16
15
15
17
18
19
Karşıyaka Barbaros O.O.
20 19
19 19
21
20
340,000
İlçe Sırası
İlçe
Sırası
598,710
İlçe Sırası
Yıllar
2004
Karşıyaka Barbaros O.O.
320,000
Kullar Hacı Mustafa Özsoy O.O.
213,050
19
300,000
340,000
304,556
297,260
2008
2005
237,940
13
2009
2006
235,466
19
2010
2007
265,882
19
260,000
300,000
299,700
240,000
2011
2008
263,379
13
280,000
2012
2009
281,581
15
2013
2010
304,556
20
2011
15
2012
6
2013
1
Puan
Puan
280,000
320,000
220,000
260,000
281,581
329,792
316,202
265,882
263,379
234,510
237,940
235,466
213,050
258,371
200,000
253,165
2004 2005 2006 2007 2008246,442
2009 2010 2011 2012 2013 2014
240,000
Yıllar
239,260
220,000
216,160
200,000
204,910
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Kullar Hacı Mustafa Özsoy
O.O.
Yıllar
Puan
2004 Kullar O.O.
543,930
İlçe
Sırası
299,700
2004
2006
6
216,160
2005
2007
21
204,910
2006
2008
16
239,260
2007
2009
18
253,165
2008
2010
18
246,442
2009
2011
21
258,371
2010
2012
10
316,202
2011
2013
21
329,792
2012
16
2013
13
İlçe Sırası
Yıllar
2005
Kullar O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7 6
8
9
10
11
10
12
13
14
13
15
16
17
16
16
18
19
18 18
20
21
21
21
21
Kullar O.O.
Kullar O.O.
Yıllar
Puan
2004
580,400
2005
281,900
2006
230,320
300,000
2007
205,520
280,000
2008
229,710
2009
230,104
2010
287,445
340,000
Puan
320,000
281,900
287,445
292,132
284,194
260,000
240,000
2011
240,100
2012
284,194
2013
292,132
240,100
220,000
230,320
230,104
229,710
200,000
205,520
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Kullar Kartonsan O.O.
İlçe Sırası
2004
17
2005
20
2006
14
2007
14
2008
17
2009
17
2010
14
2011
10
2012
4
2013
9
İlçe Sırası
Yıllar
Kullar Kartonsan O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
4
6
7
8
9
10
9
11
10
12
13
14
15
14 14
14
16
17
18 17
17 17
19
20
21
20
Kullar Kartonsan O.O.
Yıllar
Kullar Kartonsan O.O.
Puan
340,000
2004
554,620
2005
282,640
320,000
318,255
2006
234,450
300,000
2007
222,470
280,000
2008
231,690
2009
240,487
2010
276,147
2011
274,383
2012
318,255
2013
298,822
Puan
298,822
282,640
276,147
274,383
260,000
240,000
220,000
240,487
231,690
222,470
234,450
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Kullar Mustafa Kemal O.O.
İlçe Sırası
2004
21
2005
3
2006
18
2007
21
2008
19
2009
13
2010
17
2011
19
2012
18
2013
17
İlçe Sırası
Yıllar
Kullar Mustafa Kemal O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
15
16
17
18
17
17
19
18
18
20
19
19
21 21
21
Kullar Mustafa Kemal O.O.
Kullar Mustafa Kemal O.O.
Yıllar
Puan
2004
536,110
2005
321,380
2006
216,230
300,000
2007
203,260
280,000
2008
227,890
2009
259,603
2010
271,214
2011
243,294
2012
276,531
2013
273,485
340,000
320,000
Puan
321,380
271,214
260,000
276,531
273,485
259,603
240,000
220,000
243,294
227,890
216,230
200,000
2004 2005 2006203,260
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Misak-ı Milli O.O.
İlçe Sırası
2004
11
2005
2
2006
7
2007
12
2008
11
2009
11
2010
7
2011
9
2012
10
2013
11
İlçe Sırası
Yıllar
Misak-ı Milli O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
2
4
5
6
7
8
7
7
9
10
9
11
10
12 11
11 11
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
Misak-ı Milli O.O.
Misak-ı Milli O.O.
Yıllar
Puan
2004
571,150
2005
326,340
2006
248,930
340,000
320,000
326,340
2007
232,010
Puan
300,000
293,410
280,000
302,633
296,233
278,204
2008
258,610
260,000
2009
269,633
240,000
2010
293,410
220,000
2011
278,204
2012
302,633
2013
296,233
269,633
258,610
248,930
232,010
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Vezirçiftliği O.O.
İlçe Sırası
2004
13
2005
7
2006
15
2007
15
2008
14
2009
12
2010
8
2011
12
2012
14
2013
15
İlçe Sırası
Yıllar
Vezirçiftliği O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
7
9
8
10
11
12
13
12
12
14 13
15
14
14
16
15 15
15
17
18
19
20
21
Vezirçiftliği O.O.
Vezirçiftliği O.O.
Yıllar
Puan
2004
567,740
2005
311,300
2006
234,140
300,000
2007
219,110
280,000
2008
239,250
340,000
2009
260,349
2010
290,944
Puan
320,000
264,573
2012
296,422
2013
284,709
290,944
260,000
260,349
296,422
284,709
264,573
240,000
220,000
2011
311,300
234,140
239,250
219,110
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Yeniköy Denizdibi O.O.
İlçe Sırası
2004
16
2005
12
2006
6
2007
4
2008
6
2009
1
2010
5
2011
2
2012
5
2013
5
İlçe Sırası
Yıllık
Yeniköy Denizdibi O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
1
3
2
4
5
4
6
5
5
5
7
6
6
8
9
10
11
12
13
12
14
15
16
17 16
18
19
20
21
Yeniköy Denizdibi O.O.
Yeniköy Denizdibi O.O.
Yıllık
Puan
2004
559,650
2005
299,820
320,000
2006
251,760
300,000
2007
251,840
2008
273,970
2009
319,859
340,000
319,859
319,611
317,174
312,320
306,115
Puan
299,820
280,000
260,000
240,000
2010
306,115
2011
319,611
2012
317,174
2013
312,320
273,970
251,840
251,760
220,000
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Yeniköy Hayat O.O.
İlçe Sırası
2004
10
2005
1
2006
10
2007
1
2008
4
2009
2
2010
3
2011
6
2012
3
2013
6
İlçe Sırası
Yıllar
Yeniköy Hayat O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
1
1
3
2
4
3
3
5
4
6
7
6
6
8
9
10
11 10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yeniköy Hayat O.O.
Yeniköy Hayat O.O.
Yıllar
Puan
2004
571,700
2005
337,580
2006
237,470
300,000
2007
273,230
280,000
2008
281,510
2009
301,280
2010
309,880
2011
296,531
2012
328,275
2013
309,076
340,000
Puan
337,580
320,000
260,000
328,275
309,880
301,280
296,531
309,076
281,510
273,230
240,000
237,470
220,000
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Yeniköy Sepetlipınar O.O.
İlçe Sırası
2004
1
2005
4
2006
4
2007
7
2008
2
2009
7
2010
9
2011
3
2012
2
2013
4
Yeniköy Sepetlipınar O.O.
Yıllar
Puan
2004
603,300
2005
315,900
2006
254,600
2007
245,450
2008
289,030
2009
284,134
2010
287,495
2011
316,363
2012
333,286
2013
315,861
İlçe Sırası
Yıllar
Yeniköy Sepetlipınar O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2 1
3
2
2
4
3
5
4
4
4
6
7
8
7
7
9
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yeşilkent O.O.
İlçe Sırası
2004
5
2005
6
2006
2
2007
3
2008
7
2009
8
2010
12
2011
5
2012
7
2013
12
İlçe Sırası
Yıllar
Yeşilkent O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
2
4
3
5
6 5
5
7
6
8
7
7
9
8
10
11
12
13
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
Yeşilkent O.O.
Yıllar
Yeşilkent O.O.
Puan
340,000
2004
584,930
2005
312,450
2006
264,430
300,000
2007
254,530
280,000
2008
272,270
2009
280,172
2010
284,152
2011
301,587
2012
311,257
2013
294,994
Puan
320,000
260,000
240,000
312,450
311,257
301,587
294,994
284,152
280,172
272,270
264,430
254,530
220,000
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Yuvacık Aydınkent O.O.
İlçe Sırası
2004
7
2005
5
2006
8
2007
2
2008
5
2009
3
2010
13
2011
4
2012
11
2013
10
İlçe Sırası
Yıllar
Yuvacık Aydınkent O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
2
4
3
5
4
6
5
5
7
8 7
9
8
10
11
10
12
11
13
14
13
15
16
17
18
19
20
21
Yuvacık Aydınkent O.O.
Yıllar
Puan
2004
579,860
2005
313,940
2006
247,200
Yuvacık Aydınkent O.O.
340,000
320,000
300,000
313,940
2007
256,070
2008
278,110
2009
299,254
2010
276,868
2011
303,630
2012
300,037
2013
297,459
Puan
299,254
303,630
300,037
297,459
280,000
278,110
276,868
260,000
240,000
256,070
247,200
220,000
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Yuvacık O.O.
Yıllar
İlçe Sırası
2004
9
2005
15
2006
11
2007
20
2008
16
2009
18
2010
19
2011
20
2012
15
2013
18
Yuvacık O.O.
Yuvacık O.O.
Yıllar
Puan
2004
573,570
2005
295,950
2006
235,340
300,000
2007
203,680
280,000
2008
234,750
2009
239,465
340,000
2010
320,000
Puan
295,950
240,000
220,000
241,443
2012
286,577
2013
271,542
271,542
260,000
247,807
2011
286,577
235,340
247,807
239,465 241,443
234,750
200,000
203,680
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
Yuvacık L. Kırca O. Başar
O.O.
İlçe Sırası
2004
8
2005
16
2006
5
2007
11
2008
12
2009
9
2010
11
2011
13
2012
12
2013
20
İlçe Sırası
Yıllar
Yuvacık L. Kırca O. Başar O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
5
7
8
9 8
10
9
11
12
11
11
13
12
12
14
13
15
16
17
16
18
19
20
21
20
Yuvacık L. Kırca O. Başar
O.O.
Yuvacık L. Kırca O. Başar O.O.
Puan
2004
573,670
340,000
2005
293,820
320,000
2006
252,820
300,000
2007
232,650
2008
252,620
Puan
Yıllar
280,000
297,007
293,820
285,347
272,652
260,000
2009
263,406
272,652
240,000
252,820
268,712
252,620
2010
285,347
2011
263,406
220,000
2012
297,007
2013
268,712
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
232,650
Yuvacık Serdar O.O.
İlçe Sırası
2004
15
2005
11
2006
3
2007
6
2008
8
2009
10
2010
6
2011
11
2012
9
2013
14
İlçe Sırası
Yıllar
Yuvacık Serdar O.O.
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
3
5
6
7
6
6
8
9
8
10
9
11
10
12
11
11
13
14
15
14
16 15
17
18
19
20
21
Yuvacık Serdar O.O.
Yuvacık Serdar O.O.
Yıllar
Puan
2004
566,610
2005
300,930
2006
264,360
300,000
2007
245,750
280,000
2008
269,520
2009
271,654
2010
304,177
2011
274,213
2012
305,899
2013
290,861
340,000
320,000
304,177
Puan
300,930
260,000
240,000
305,899
290,861
264,360
271,654
269,520
274,213
245,750
220,000
200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yıllar
İlçemizde SBS Başarı durumu:
Puan
2008 - 2013 SBS KARŞILAŞTIRMASI
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
2008
296,392
302,233
270,956
2009
298,299
292,591
289,943
2010
322,661
299,084
307,345
306,127
298,777
2011
2012
319,357
2013
309,497
Yıllar
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
2008
296,392
302,233
270,956
2009
298,299
292,591
289,943
2010
322,661
299,084
307,345
306,127
298,777
2011
2012
319,357
2013
309,497
Devlet okullarında 2008, 2009 ve 2010 yıllarını karşılaştırdığımız zaman ile 6.
Sınıflarda yıllara göre düzenli bir yükseliş olduğu görülmektedir. Özellikle 2010 SBS de 23
puanlık bir artış sağlanmıştır. 7. Sınıflarda 2008 yılına göre 2009 da 10 puanlık bir düşüş
olmuş, 2010 SBS de 6,5 puanlık bir artış sağlanmıştır. Ancak 7. Sınıflarda 2008 SBS puanı
seviyesine gelinememiştir.8. Sınıflarda 2008 yılına göre 2009 yılında 19 puanlık bir artış
olmuştur. Bu artış 2010 SBS de de devam etmiş ve 17 puanlık bir artış sağlanmıştır. 2008
SBS ye göre bu artış farkı 37 puandır. 2011 SBS’de 8,5 puanlık bir düşüş olmuştur. Ancak
2012 yılında yapılan sınavda 20,5 puanlık bir artış yapılarak bir önceki yıldaki gerileme telafi
edilmiştir. 2013 yılında ise 10 puanlık bir düşüş söz konusudur.
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
TÜRKÇE
S. No
OKUL ADI
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
36,04
3,70
35,12
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
33,39
5,51
32,01
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
29,45
8,27
27,38
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
25,63
11,13
22,85
5
Ö. Karşıyaka A. L.
21,80
12,97
18,56
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
20,61
12,70
17,44
7
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
19,88
13,06
16,61
8
B. T. EML. ATL
16,91
13,47
13,54
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
11,80
15,75
7,87
B. T. EML. Meslek Lisesi
12,13
17,34
7,80
ORTALAMA
22,76
11,39
19,92
10
TÜRKÇE
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Ö. E.
K. Tüpraş
K. Tüpraş
B. T.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Y. M. S.
Tunagür
ÇPL.
ÇPL.
EML.
B. T.
Tunagür Anadolu Anadolu
Karşıyaka U. Tek ve
Anadolu
Genel EML. ATL Meslek Meslek
Fen Lisesi Lisesi
Lisesi
A. L.
EML
Lisesi
Lise
Lisesi
Lisesi
D
36,04
Y
3,70
N
35,12
33,39
29,45
25,63
21,80
20,61
19,88
16,91
11,80
12,13
5,51
8,27
11,13
12,97
12,70
13,06
13,47
15,75
17,34
32,01
27,38
22,85
18,56
17,44
16,61
13,54
7,87
7,80
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
SOSYAL
S. No
OKUL ADI
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
30,30
7,04
28,54
2
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
22,00
9,02
19,75
3
Kocaeli Anadolu Lisesi
21,10
6,13
19,57
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
19,51
10,21
16,95
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
16,34
11,89
13,37
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
14,13
11,83
11,17
7
Ö. Karşıyaka A. L.
13,00
10,50
10,38
8
B. T. EML. ATL
12,32
8,62
10,17
9
B. T. EML. Meslek Lisesi
9,23
13,64
5,82
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
8,34
10,71
5,66
ORTALAMA
16,63
9,96
14,14
10
SOSYAL
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Ö. E.
K. Tüpraş
B. T.
K. Tüpraş
Ö. E.
Ö. Erkul Kocaeli
Y. M. S.
Ö.
Tunagür
ÇPL.
EML.
ÇPL.
B. T.
Tunagür Anadolu Anadolu
U. Tek ve
Karşıyaka
EML. ATL Meslek Meslek
Anadolu
Genel
Fen Lisesi Lisesi
Lisesi
EML
A. L.
Lisesi
Lise
Lisesi
Lisesi
D
30,30
Y
7,04
N
28,54
22,00
21,10
19,51
16,34
14,13
13,00
12,32
9,23
8,34
9,02
6,13
10,21
11,89
11,83
19,75
19,57
16,95
13,37
11,17
10,50
8,62
13,64
10,71
10,38
10,17
5,82
5,66
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
MATEMATİK
OKUL ADI
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
35,52
2,70
34,85
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
32,14
3,56
31,24
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
19,27
3,45
18,41
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
16,05
5,06
14,78
5
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
6,58
4,33
5,50
6
Ö. Karşıyaka A. L.
6,47
4,13
5,44
7
B. T. EML. ATL
6,11
5,23
4,80
8
Y. M. S. U. Tek ve EML
5,39
2,95
4,65
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
2,65
3,58
1,76
B. T. EML. Meslek Lisesi
2,41
4,16
1,37
ORTALAMA
13,26
3,92
12,28
10
MATEMATİK
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Ö. E. K. Tüpraş
K. Tüpraş
B. T.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Y. M. S.
Tunagür
ÇPL.
ÇPL.
EML.
B. T.
Tunagür Anadolu Anadolu
Karşıyaka
U. Tek ve
EML. ATL
Anadolu Genel
Meslek Meslek
Fen Lisesi Lisesi
Lisesi
A. L.
EML
Lisesi
Lise
Lisesi
Lisesi
D
35,52
32,14
19,27
16,05
6,58
6,47
6,11
5,39
2,65
2,41
Y
2,70
3,56
3,45
5,06
4,33
4,13
5,23
2,95
3,58
4,16
N
34,85
31,24
18,41
14,78
5,50
5,44
4,80
4,65
1,76
1,37
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
FEN
OKUL ADI
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
34,95
4,30
33,88
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
28,99
6,03
27,49
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
12,73
4,33
11,64
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
8,87
4,07
7,86
5
Ö. Karşıyaka A. L.
5,37
5,20
4,07
6
B. T. EML. ATL
4,23
5,68
2,81
7
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
3,52
4,54
2,39
8
B. T. EML. Meslek Lisesi
1,89
4,16
0,85
9
Y. M. S. U. Tek ve EML
1,18
1,82
0,73
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
1,84
4,66
0,67
ORTALAMA
10,36
4,48
9,24
10
FEN
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Ö. E.
K. Tüpraş
B. T.
K. Tüpraş
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Y. M. S.
Tunagür
ÇPL.
EML.
ÇPL.
B. T.
Tunagür Anadolu Anadolu
Karşıyaka
U. Tek ve
EML. ATL Genel
Anadolu
Meslek
Meslek
Fen Lisesi Lisesi
Lisesi
A. L.
EML
Lisesi
Lise
Lisesi
Lisesi
D
34,95
28,99
12,73
8,87
5,37
4,23
3,52
1,89
1,18
1,84
Y
4,30
6,03
4,33
4,07
5,20
5,68
4,54
4,16
1,82
4,66
N
33,88
27,49
11,64
7,86
4,07
2,81
2,39
0,85
0,73
0,67
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
TOPLAM
OKUL ADI
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
136,81
17,74
132,38
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
115,61
21,22
110,31
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
83,45
25,08
77,18
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
69,97
30,46
62,35
5
Ö. Karşıyaka A. L.
46,64
32,80
38,44
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
43,52
29,36
36,18
7
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
44,10
33,77
35,66
8
B. T. EML. ATL
39,57
33,00
31,32
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
24,63
34,70
15,96
B. T. EML. Meslek Lisesi
25,66
39,30
15,84
ORTALAMA
63,00
29,74
55,56
10
GENEL
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Ö. E.
K. Tüpraş
K. Tüpraş B. T.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Y. M. S.
Tunagür
ÇPL.
ÇPL.
EML.
B. T.
Tunagür Anadolu Anadolu
Karşıyaka U. Tek ve
Anadolu
Genel EML. ATL Meslek Meslek
Fen Lisesi Lisesi
Lisesi
A. L.
EML
Lisesi
Lise
Lisesi
Lisesi
D
136,81
115,61
83,45
69,97
46,64
43,52
44,10
39,57
24,63
25,66
Y
17,74
21,22
25,08
30,46
32,80
29,36
33,77
33,00
34,70
39,30
N
132,38
110,31
77,18
62,35
38,44
36,18
35,66
31,32
15,96
15,84
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
YGS-1
OKUL ADI
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
445,326
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
394,334
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
284,115
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
245,337
5
Ö. Karşıyaka A. L.
183,250
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
173,666
7
Y. M. S. U. Tek ve EML
168,685
8
B. T. EML. ATL
165,749
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
137,949
B. T. EML. Meslek Lisesi
130,606
ORTALAMA
232,902
10
YGS-1
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
Ö. E.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Tunagür
Tunagür
Anadolu Anadolu
Karşıyak
Fen
Anadolu
Lisesi
Lisesi
a A. L.
Lisesi
Lisesi
K.
Tüpraş
ÇPL.
Genel
Lise
Y. M. S.
U. Tek
ve EML
B. T.
EML.
ATL
K.
Tüpraş
ÇPL.
Meslek
Lisesi
B. T.
EML.
Meslek
Lisesi
YGS-1 445,326 394,334 284,115 245,337 183,250 173,666 168,685 165,749 137,949 130,606
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
YGS-2
OKUL ADI
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
444,320
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
390,491
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
276,875
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
237,954
5
Ö. Karşıyaka A. L.
181,500
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
170,348
7
Y. M. S. U. Tek ve EML
164,411
8
B. T. EML. ATL
163,818
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
137,341
B. T. EML. Meslek Lisesi
130,465
ORTALAMA
229,752
10
YGS-2
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
Ö. E.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Tunagür
Tunagür
Anadolu Anadolu
Karşıyak
Fen
Anadolu
Lisesi
Lisesi
a A. L.
Lisesi
Lisesi
K.
Tüpraş
ÇPL.
Genel
Lise
Y. M. S.
U. Tek
ve EML
B. T.
EML.
ATL
K.
Tüpraş
ÇPL.
Meslek
Lisesi
B. T.
EML.
Meslek
Lisesi
YGS-2 444,320 390,491 276,875 237,954 181,500 170,348 164,411 163,818 137,341 130,465
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
YGS-3
OKUL ADI
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
434,544
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
378,736
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
319,132
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
280,899
5
Ö. Karşıyaka A. L.
221,470
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
220,582
7
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
213,704
8
B. T. EML. ATL
197,780
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
157,971
B. T. EML. Meslek Lisesi
150,237
ORTALAMA
257,505
10
YGS-3
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
Ö. E.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Y. M. S.
Tunagür
Tunagür
Anadolu Anadolu
Karşıyak U. Tek
Fen
Anadolu
Lisesi
Lisesi
a A. L. ve EML
Lisesi
Lisesi
K.
Tüpraş
ÇPL.
Genel
Lise
B. T.
EML.
ATL
K.
Tüpraş
ÇPL.
Meslek
Lisesi
B. T.
EML.
Meslek
Lisesi
YGS-3 434,544 378,736 319,132 280,899 221,470 220,582 213,704 197,780 157,971 150,237
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
YGS-4
OKUL ADI
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
414,425
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
366,483
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
312,168
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
275,454
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
216,945
6
Ö. Karşıyaka A. L.
213,700
7
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
208,599
8
B. T. EML. ATL
194,885
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
156,191
B. T. EML. Meslek Lisesi
148,478
ORTALAMA
250,733
10
YGS-4
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
Ö. E.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Y. M. S.
Ö.
Tunagür
Tunagür
Anadolu Anadolu
U. Tek Karşıyak
Fen
Anadolu
Lisesi
Lisesi
ve EML a A. L.
Lisesi
Lisesi
K.
Tüpraş
ÇPL.
Genel
Lise
B. T.
EML.
ATL
K.
Tüpraş
ÇPL.
Meslek
Lisesi
B. T.
EML.
Meslek
Lisesi
YGS-4 414,425 366,483 312,168 275,454 216,945 213,700 208,599 194,885 156,191 148,478
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
YGS-5
OKUL ADI
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
440,178
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
390,170
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
314,981
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
276,091
5
Ö. Karşıyaka A. L.
213,040
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
207,962
7
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
204,773
8
B. T. EML. ATL
189,823
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
152,631
B. T. EML. Meslek Lisesi
144,548
ORTALAMA
253,420
10
YGS-5
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
Ö. E.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Y. M. S.
Tunagür
Tunagür
Anadolu Anadolu
Karşıyak U. Tek
Fen
Anadolu
Lisesi
Lisesi
a A. L. ve EML
Lisesi
Lisesi
K.
Tüpraş
ÇPL.
Genel
Lise
B. T.
EML.
ATL
K.
Tüpraş
ÇPL.
Meslek
Lisesi
B. T.
EML.
Meslek
Lisesi
YGS-5 440,178 390,170 314,981 276,091 213,040 207,962 204,773 189,823 152,631 144,548
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
YGS-6
OKUL ADI
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
446,028
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
398,712
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
302,668
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
262,956
5
Ö. Karşıyaka A. L.
201,310
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
190,948
7
Y. M. S. U. Tek ve EML
189,153
8
B. T. EML. ATL
178,462
9
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
145,671
B. T. EML. Meslek Lisesi
137,844
ORTALAMA
245,375
10
YGS-6
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000
Ö. E.
Ö. E.
Kocaeli Ö. Erkul
Ö.
Tunagür
Tunagür
Anadolu Anadolu
Karşıyak
Fen
Anadolu
Lisesi
Lisesi
a A. L.
Lisesi
Lisesi
K.
Tüpraş
ÇPL.
Genel
Lise
Y. M. S.
U. Tek
ve EML
B. T.
EML.
ATL
K.
Tüpraş
ÇPL.
Meslek
Lisesi
B. T.
EML.
Meslek
Lisesi
YGS-6 446,028 398,712 302,668 262,956 201,310 190,948 189,153 178,462 145,671 137,844
2013 OSYM YGS OKUL VE İLÇE PUAN ORTALAMARI
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İLÇE
BAŞİSKELE
ÇAYIROVA
DARICA
DERİNCE
DİLOVASI
GEBZE
GÖLCÜK
İZMİT
KANDIRA
KARAMÜRSEL
KARTEPE
KÖRFEZ
YGS1
232,90
184,88
211,72
194,68
207,34
191,71
184,52
203,17
177,99
176,41
172,85
186,27
YGS2
229,75
181,22
208,35
190,77
204,11
188,53
180,83
199,89
174,71
173,70
169,22
182,60
YGS3
257,51
219,90
238,62
233,32
218,56
224,76
227,08
235,35
224,76
217,82
208,92
224,40
SAYISAL
SÖZEL
EŞİT
AĞIRLIK
YGS4
252,15
214,53
231,59
227,73
210,52
218,83
222,07
229,56
220,56
213,04
205,43
219,60
YGS5
253,42
212,83
234,57
225,37
219,74
218,24
217,50
229,08
213,25
207,83
200,89
216,15
YGS6
245,38
200,75
225,71
212,12
217,19
207,24
202,70
218,39
196,82
193,66
187,90
202,86
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
MATEMATİK
Okul Adı
50
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
37,61
4,22
36,55
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
29,86
5,87
28,39
3
Ö. Erkul Anadolu L.
18,60
7,36
16,76
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
15,48
8,73
13,29
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
11,81
11,00
9,06
6
B. Teknik ve EML. Meslek L.
10,17
14,00
6,67
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
9,89
13,37
6,55
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
8,63
16,13
4,60
9
Y. M. S. U. Teknik ve EML
6,95
10,35
4,36
10
B. Teknik ve EML. Teknik L.
7,44
15,60
3,54
İLÇE ORTALAMASI
15,64
10,66
12,98
MATEMATİK
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
D
20,00
Y
15,00
N
10,00
5,00
0,00
Ö. Erkul Kocaeli Ö. Erkul Ö. Erkul
Ö.
B. Teknik K. Tüpraş K. Tüpraş Y. M. S. B. Teknik
Tunagür Anadolu Anadolu Tunagür Karşıyaka ve EML.
ÇPL
ÇPL U. Teknik ve EML.
Fen L.
Lisesi
L.
A. L. Anadolu Meslek L. Genel L. Meslek L. ve EML Teknik L.
L.
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
GEOMETRİ
30
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
21,43
4,22
20,38
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
15,14
5,51
13,76
3
Ö. Erkul Anadolu L.
8,28
6,20
6,73
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
6,75
6,44
5,14
5
B. Teknik ve EML. Meslek L.
3,83
7,33
2,00
6
Y. M. S. U. Teknik ve EML
2,75
4,40
1,65
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
3,71
9,09
1,44
8
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
3,50
8,63
1,34
9
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
3,38
8,63
1,22
10
B. Teknik ve EML. Teknik L.
2,90
8,60
0,75
İLÇE ORTALAMASI
7,17
6,90
5,44
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
FİZİK
30
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
21,73
7,36
19,89
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
17,14
9,49
14,77
3
Ö. Erkul Anadolu L.
13,12
11,81
10,16
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
11,67
11,87
8,70
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
8,86
14,43
5,25
6
B. Teknik ve EML. Teknik L.
6,07
12,00
3,07
7
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
4,67
9,67
2,25
8
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
5,70
14,65
2,04
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
4,25
12,25
1,19
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
10,36
11,50
7,48
İLÇE ORTALAMASI
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
KİMYA
30
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
24,27
4,64
23,11
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
21,11
5,60
19,71
3
Ö. Erkul Anadolu L.
16,58
6,81
14,87
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
12,51
8,13
10,48
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
10,57
11,29
7,75
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
7,75
11,30
4,93
7
B. Teknik ve EML. Meslek L.
5,50
6,25
3,94
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
6,33
13,00
3,08
9
B. Teknik ve EML. Teknik L.
5,40
9,71
2,97
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
12,22
8,52
10,09
İLÇE ORTALAMASI
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
BİYOLOJİ
30
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
23,77
5,23
22,47
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
21,72
6,30
20,15
3
Ö. Erkul Anadolu L.
17,38
8,62
15,23
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
14,18
9,51
11,80
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
13,14
12,29
10,07
6
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
10,00
6,67
8,33
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
8,30
13,00
5,05
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
7,70
12,00
4,70
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
5,25
10,25
2,69
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
13,49
9,32
11,16
İLÇE ORTALAMASI
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
TÜRKÇE
56
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
36,95
15,80
33,00
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
35,23
14,31
31,65
3
Ö. Erkul Anadolu L.
30,53
15,20
26,73
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
27,25
17,95
22,77
5
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
25,93
19,73
21,00
6
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
25,08
18,62
20,42
7
Y. M. S. U. Teknik ve EML
22,87
17,70
18,45
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
18,50
15,20
14,70
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
19,17
19,83
14,21
10
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
16,86
25,57
10,47
İLÇE ORTALAMASI
25,84
17,99
21,34
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
COĞRAFYA 1
24
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
17,75
5,90
16,28
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
14,66
7,43
12,80
3
Ö. Erkul Tunagür A. L.
13,87
7,95
11,88
4
Ö. Erkul Anadolu L.
12,60
7,50
10,73
5
B. Teknik ve EML. Teknik L.
10,50
7,62
8,60
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
10,67
9,37
8,33
7
Y. M. S. U. Teknik ve EML
10,26
8,57
8,12
8
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
9,77
9,54
7,38
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
8,00
10,50
5,38
10
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
7,14
12,14
4,11
İLÇE ORTALAMASI
11,52
8,65
9,36
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
TARİH
44
D
Y
N
1
Kocaeli Anadolu Lisesi
27,00
12,15
23,96
2
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
27,38
14,75
23,69
3
B. Teknik ve EML. Meslek L.
20,67
13,33
17,33
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
20,62
18,62
15,96
5
Y. M. S. U. Teknik ve EML
19,33
19,33
14,50
6
Ö. Erkul Anadolu L.
16,74
16,56
12,60
7
B. Teknik ve EML. Teknik L.
15,70
15,10
11,93
8
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
16,55
20,36
11,46
9
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
15,50
18,50
10,88
10
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
13,67
24,00
7,67
İLÇE ORTALAMASI
19,31
17,27
15,00
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
COĞRAFYA 2
16
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
10,88
3,13
10,09
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
9,00
4,23
7,94
3
Ö. Erkul Tunagür A. L.
7,62
5,31
6,29
4
B. Teknik ve EML. Meslek L.
6,67
5,00
5,42
5
Ö. Erkul Anadolu L.
6,44
5,59
5,05
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
5,86
6,36
4,27
7
Y. M. S. U. Teknik ve EML
5,83
6,67
4,16
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
5,59
5,88
4,12
9
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
5,50
6,00
4,00
10
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
4,33
9,33
2,00
İLÇE ORTALAMASI
6,77
5,75
5,33
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
FELSEFE
30
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
20,38
10,38
17,78
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
17,23
9,77
14,79
3
Ö. Erkul Tunagür A. L.
12,42
12,96
9,18
4
Ö. Erkul Anadolu L.
11,22
12,11
8,19
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
10,00
12,00
7,00
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
10,05
13,00
6,80
7
Y. M. S. U. Teknik ve EML
9,50
14,83
5,79
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
9,67
16,00
5,67
9
B. Teknik ve EML. Teknik L.
8,10
13,00
4,85
10
B. Teknik ve EML. Meslek L.
7,67
12,67
4,50
İLÇE ORTALAMASI
11,62
12,67
8,46
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
YABANCI DİL
80
D
Y
N
1
Kocaeli Anadolu Lisesi
52,10
22,00
46,60
2
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
52,40
23,20
46,60
3
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
46,00
18,50
41,38
4
Ö. Erkul Anadolu L.
43,00
28,00
36,00
5
Ö. Erkul Tunagür A. L.
28,33
27,00
21,58
6
B. Teknik ve EML. Teknik L.
16,00
39,00
6,25
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
16,40
54,70
2,73
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
13,00
48,00
1,00
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
33,40
32,55
25,27
İLÇE ORTALAMASI
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
S. No
Okul Adı
TOPLAM
420
D
Y
N
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
288,14
94,11
264,61
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
260,19
102,66
234,53
3
Ö. Erkul Anadolu L.
194,49
125,75
163,05
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
170,70
134,46
137,08
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
166,13
145,48
129,76
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
120,81
184,93
74,58
7
B. Teknik ve EML. Teknik L.
103,90
153,71
65,47
8
B. Teknik ve EML. Meslek L.
91,17
111,42
63,31
9
Y. M. S. U. Teknik ve EML
77,49
81,85
57,03
10
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
97,68
189,14
50,40
İLÇE ORTALAMASI
157,07
132,35
123,98
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
MF 1
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
406,845
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
339,668
3
Ö. Erkul Anadolu L.
237,911
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
217,177
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
195,931
6
B. Teknik ve EML. Meslek L.
179,438
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
172,923
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
164,174
9
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
162,008
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
141,221
İLÇE ORTALAMASI
221,730
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
MF 2
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
407,260
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
341,893
3
Ö. Erkul Anadolu L.
226,564
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
204,718
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
187,628
6
B. Teknik ve EML. Meslek L.
174,879
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
165,490
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
158,638
9
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
148,378
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
112,807
İLÇE ORTALAMASI
212,825
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
MF 3
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
406,943
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
342,115
3
Ö. Erkul Anadolu L.
226,282
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
204,191
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
187,282
6
B. Teknik ve EML. Meslek L.
175,161
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
166,583
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
159,886
9
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
149,003
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
111,244
İLÇE ORTALAMASI
212,869
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
MF 4
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
406,261
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
337,635
3
Ö. Erkul Anadolu L.
231,532
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
210,783
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
189,627
6
B. Teknik ve EML. Meslek L.
176,965
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
168,966
8
B. Teknik ve EML. Teknik L.
160,680
9
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
153,964
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
127,299
İLÇE ORTALAMASI
216,371
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
TS-1
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
266,664
2
Ö. Erkul Anadolu L.
223,577
3
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
198,438
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
196,916
5
Kocaeli Anadolu Lisesi
196,782
6
B. Teknik ve EML. Teknik L.
180,107
7
B. Teknik ve EML. Meslek L.
167,684
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
156,880
9
Y. M. S. U. Teknik ve EML
156,387
10
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
142,623
İLÇE ORTALAMASI
188,606
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
TS-2
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
285,805
2
Ö. Erkul Anadolu L.
237,023
3
Kocaeli Anadolu Lisesi
222,877
4
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
209,398
5
Ö. Erkul Tunagür A. L.
204,798
6
B. Teknik ve EML. Teknik L.
187,038
7
B. Teknik ve EML. Meslek L.
178,026
8
Y. M. S. U. Teknik ve EML
168,047
9
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
160,875
10
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
156,308
İLÇE ORTALAMASI
201,020
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
TM-1
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
387,325
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
292,335
3
Ö. Erkul Anadolu L.
256,722
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
233,132
5
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
192,407
6
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
189,006
7
Y. M. S. U. Teknik ve EML
181,475
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
179,473
9
B. Teknik ve EML. Teknik L.
170,521
10
B. Teknik ve EML. Meslek L.
147,352
İLÇE ORTALAMASI
222,975
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
TM-2
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
381,070
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
280,924
3
Ö. Erkul Anadolu L.
257,432
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
234,413
5
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
196,269
6
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
190,688
7
Y. M. S. U. Teknik ve EML
187,238
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
179,976
9
B. Teknik ve EML. Teknik L.
174,487
10
B. Teknik ve EML. Meslek L.
146,993
İLÇE ORTALAMASI
222,949
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
TM-3
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
375,226
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
269,961
3
Ö. Erkul Anadolu L.
258,775
4
Ö. Erkul Tunagür A. L.
237,369
5
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
201,792
6
Y. M. S. U. Teknik ve EML
195,640
7
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
194,060
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
182,007
9
B. Teknik ve EML. Teknik L.
181,510
10
B. Teknik ve EML. Meslek L.
149,802
İLÇE ORTALAMASI
224,614
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
DİL-1
1
Ö. Erkul Anadolu L.
388,322
2
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
359,933
3
Kocaeli Anadolu Lisesi
354,133
4
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
303,019
5
Ö. Erkul Tunagür A. L.
247,175
6
B. Teknik ve EML. Teknik L.
151,813
7
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
151,251
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
123,577
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
İLÇE ORTALAMASI
259,903
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
DİL-2
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
380,739
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
362,543
3
Ö. Erkul Anadolu L.
356,752
4
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
299,727
5
Ö. Erkul Tunagür A. L.
272,064
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
175,331
7
B. Teknik ve EML. Teknik L.
174,071
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
147,887
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
İLÇE ORTALAMASI
271,139
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 LYS OKUL SIRASI
Okul Adı
S. No
DİL-3
1
Ö. Erkul Tunagür Fen L.
416,162
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
375,673
3
Ö. Erkul Tunagür A. L.
319,629
4
Ö. Erkul Anadolu L.
298,760
5
Ö. Karşıyaka Anadolu L.
297,015
6
K. Tüpraş ÇPL Genel L.
220,372
7
B. Teknik ve EML. Teknik L.
208,136
8
K. Tüpraş ÇPL Meslek L.
196,659
9
B. Teknik ve EML. Meslek L.
10
Y. M. S. U. Teknik ve EML
İLÇE ORTALAMASI
291,551
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
TÜRKÇE (40)
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
35,25
4,71
34,07
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
32,77
6,20
31,22
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
29,36
8,40
27,26
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
26,51
10,49
23,88
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
23,51
11,74
20,57
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
20,08
13,14
16,80
7
B. T. EML. ATL
19,72
12,17
16,68
8
Başiskele İmam H.L.
19,48
15,26
15,67
9
Ö. Karşıyaka A. L.
18,33
15,88
14,36
10
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
13,21
10,93
10,48
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
14,39
17,95
9,90
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
12,47
15,08
8,70
ORTALAMA
22,09
11,83
19,13
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
TÜRKÇE
OKUL ADI
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Başiskele İmam H.L.
Ö. Karşıyaka A. L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
ORTALAMA
2014 YGS
2013 YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
34,07
31,22
27,26
23,88
20,57
16,80
16,68
15,67
14,36
10,48
9,90
8,70
19,13
35,12
32,01
27,38
22,85
17,44
16,61
13,54
-1,04
-0,79
-0,13
1,03
3,14
0,19
3,14
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑
-3,06%
-2,53%
-0,46%
4,33%
15,24%
1,12%
18,81%
18,56
-4,19
↓
-29,20%
7,80
7,87
19,92
2,10
0,83
-0,78
↑
↑
↓
21,24%
9,59%
-4,09%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
SOSYAL BİLİMLER (40)
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
30,38
8,63
28,22
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
21,70
7,81
19,75
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
19,74
9,42
17,38
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
20,17
11,60
17,27
5
Başiskele İmam H.L.
15,64
15,33
11,81
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
13,38
10,44
10,77
7
B. T. EML. ATL
11,88
9,34
9,54
8
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
12,51
11,95
9,53
9
Ö. Karşıyaka A. L.
11,39
13,85
7,93
10
B. T. EML. Meslek Lisesi
9,71
15,83
5,75
11
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
7,21
6,07
5,70
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
8,05
11,93
5,06
ORTALAMA
15,15
11,02
12,39
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
SOSYAL
S. No OKUL ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Başiskele İmam H.L.
Y. M. S. U. Tek ve EML
B. T. EML. ATL
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
Ö. Karşıyaka A. L.
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
28,22
19,75
17,38
17,27
11,81
10,77
9,54
9,53
7,93
5,75
5,70
5,06
28,54
19,57
19,75
16,95
-0,32
0,18
-2,37
0,32
↓
↑
↓
↑
-1,14%
0,92%
-13,61%
1,83%
13,37
10,17
11,17
10,38
5,82
-2,60
-0,62
-1,64
-2,44
-0,07
↓
↓
↓
↓
↓
-24,18%
-6,52%
-17,21%
-30,80%
-1,16%
5,66
-0,60
ORTALAMA
12,39
14,14
-1,74
↓
↓
-11,79%
-14,08%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
MATEMATİK (40)
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
37,17
2,29
36,59
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
28,27
3,76
27,33
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
17,74
2,89
17,02
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
14,98
4,55
13,85
5
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
4,71
2,36
4,13
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
4,66
2,59
4,01
7
B. T. EML. ATL
4,86
4,07
3,84
8
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
4,73
3,95
3,74
9
Ö. Karşıyaka A. L.
2,97
3,45
2,11
10
Başiskele İmam H.L.
1,88
1,22
1,57
11
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
1,75
4,26
0,68
12
B. T. EML. Meslek Lisesi
1,36
4,22
0,31
ORTALAMA
10,42
3,30
9,60
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
MATEMATİK
OKUL ADI
2014
2013
Düşüş /
Fark
YGS
YGS
Artış
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
36,59
34,85
1,75
↑
Kocaeli Anadolu Lisesi
27,33
31,24
-3,92
↓
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
17,02
18,41
-1,39
↓
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
13,85
14,78
-0,94
↓
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
4,13
Y. M. S. U. Tek ve EML
4,01
4,65
-0,64
↓
B. T. EML. ATL
3,84
4,80
-0,96
↓
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
3,74
5,50
-1,76
↓
Ö. Karşıyaka A. L.
2,11
5,44
-3,33
↓
Başiskele İmam H.L.
1,57
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
0,68
1,76
-1,08
↓
B. T. EML. Meslek Lisesi
0,31
1,37
-1,06
↓
↓
ORTALAMA
9,60
12,28
-2,68
Yüzdesi
4,78%
-14,34%
-8,20%
-6,76%
-15,96%
-24,91%
-46,93%
-158,18%
-158,16%
-341,94%
-27,94%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
FEN BİLİMLERİ (40)
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
34,54
5,42
33,19
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
26,00
7,40
24,15
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
12,86
5,38
11,52
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
12,03
5,74
10,60
5
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
5,08
5,73
3,65
6
B. T. EML. ATL
4,74
7,76
2,80
7
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
3,64
4,86
2,43
8
Ö. Karşıyaka A. L.
2,39
3,70
1,47
9
B. T. EML. Meslek Lisesi
2,10
5,78
0,65
10
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
2,06
5,66
0,64
11
Y. M. S. U. Tek ve EML
0,85
1,25
0,54
12
Başiskele İmam H.L.
0,62
1,19
0,32
ORTALAMA
8,91
4,99
7,66
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
FEN BİLİMLERİ
S. No OKUL ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
Ö. Karşıyaka A. L.
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
Başiskele İmam H.L.
ORTALAMA
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
33,19
24,15
11,52
10,60
3,65
2,80
2,43
1,47
0,65
0,64
0,54
0,32
7,66
33,88
27,49
11,64
7,86
2,39
2,81
-0,69
-3,34
-0,13
2,74
1,26
-0,01
↓
↓
↓
↑
↑
↓
-2,07%
-13,82%
-1,09%
25,86%
34,62%
-0,30%
4,07
0,85
0,67
0,73
-2,60
-0,20
-0,03
-0,19
↓
↓
↓
↓
-176,93%
-30,65%
-4,28%
-34,44%
9,24
-1,57
↓
-20,54%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
TOPLAM
D
Y
N
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
137,33
21,04
132,07
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
108,73
25,17
102,44
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
79,70
26,10
73,17
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
73,69
32,38
65,60
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
42,39
26,02
35,89
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
42,41
34,76
33,72
7
B. T. EML. ATL
41,21
33,34
32,87
8
Başiskele İmam H.L.
37,62
33,00
29,37
9
Ö. Karşıyaka A. L.
35,09
36,88
25,87
10
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
28,79
24,21
22,73
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
27,55
43,78
16,61
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
24,32
36,93
15,09
ORTALAMA
56,57
31,13
48,79
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS-2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
GENEL NET
S. No OKUL ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Başiskele İmam H.L.
Ö. Karşıyaka A. L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
132,07
102,44
73,17
65,60
35,89
33,72
32,87
29,37
25,87
22,73
16,61
15,09
132,38
110,31
77,18
62,35
36,18
35,66
31,32
-0,30
-7,87
-4,01
3,25
-0,29
-1,95
1,55
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
-0,23%
-7,68%
-5,48%
4,95%
-0,81%
-5,77%
4,72%
38,44
-12,57
↓
-48,58%
15,84
15,96
0,77
-0,87
ORTALAMA
48,79
55,56
-6,77
↑
↓
↓
4,66%
-5,75%
-13,89%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
YGS-1
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
450,080
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
368,891
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
277,504
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
255,223
5
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
174,351
6
Y. M. S. U. Tek ve EML
170,554
7
B. T. EML. ATL
169,028
8
Ö. Karşıyaka A. L.
160,679
9
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
154,509
10
Başiskele İmam H.L.
150,791
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
138,017
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lise
135,397
ORTALAMA
217,085
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
YGS-1
OKUL ADI
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
Y. M. S. U. Tek ve EML
B. T. EML. ATL
Ö. Karşıyaka A. L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
Başiskele İmam H.L.
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
ORTALAMA
2014
YGS
450,080
368,891
277,504
255,223
174,351
170,554
169,028
160,679
154,509
150,791
138,017
135,397
217,085
2013 YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
445,326
394,334
284,115
245,337
173,666
168,685
165,749
183,250
4,75
-25,44
-6,61
9,89
0,68
1,87
3,28
-22,57
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
1,06%
-6,90%
-2,38%
3,87%
0,39%
1,10%
1,94%
-14,05%
130,606
137,949
232,902
7,41
-2,55
-15,82
↑
↓
↓
5,37%
-1,88%
-7,29%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
YGS-2
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
447,727
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
366,344
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
272,039
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
252,017
5
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
174,068
6
B. T. EML. ATL
167,665
7
Y. M. S. U. Tek ve EML
166,729
8
Ö. Karşıyaka A. L.
159,954
9
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
152,699
10
Başiskele İmam H.L.
149,195
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
137,984
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
135,185
ORTALAMA
215,134
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
YGS-2
OKUL ADI
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Y. M. S. U. Tek ve EML
Ö. Karşıyaka A. L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
Başiskele İmam H.L.
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
ORTALAMA
2014 YGS
2013 YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
447,727
366,344
272,039
252,017
174,068
167,665
166,729
159,954
152,699
149,195
137,984
135,185
215,134
444,320
390,491
276,875
237,954
170,348
163,818
164,411
181,500
3,41
-24,15
-4,84
14,06
3,72
3,85
2,32
-21,55
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
0,76%
-6,59%
-1,78%
5,58%
2,14%
2,29%
1,39%
-13,47%
130,465
137,341
229,752
7,52
-2,16
-14,62
↑
↓
↓
5,45%
-1,60%
-6,80%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
YGS-3
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
433,747
2
3
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
366,010
309,657
4
5
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
288,993
224,282
6
7
8
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Ö. Karşıyaka A. L.
213,893
206,985
203,351
9
10
Başiskele İmam H.L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
198,502
170,935
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
164,370
155,363
ORTALAMA
244,674
12
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
YGS-3
OKUL ADI
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Ö. Karşıyaka A. L.
Başiskele İmam H.L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
ORTALAMA
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
433,747
366,010
309,657
288,993
224,282
213,893
206,985
203,351
198,502
170,935
164,370
155,363
244,674
434,544
378,736
319,132
280,899
220,582
213,704
197,780
221,470
-0,80
-12,73
-9,47
8,09
3,70
0,19
9,20
-18,12
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
-0,18%
-3,48%
-3,06%
2,80%
1,65%
0,09%
4,45%
-8,91%
150,237
157,971
257,505
14,13
-2,61
-12,83
↑
↓
↓
8,60%
-1,68%
-5,24%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
YGS-4
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
427,323
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
353,783
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
299,532
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
282,360
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
214,574
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
206,325
7
B. T. EML. ATL
200,127
8
Başiskele İmam H.L.
197,166
9
Ö. Karşıyaka A. L.
196,536
10
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
166,672
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
160,651
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
152,246
ORTALAMA
238,108
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
YGS-4
OKUL ADI
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Başiskele İmam H.L.
Ö. Karşıyaka A. L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
ORTALAMA
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
427,323
353,783
299,532
282,360
214,574
206,325
200,127
197,166
196,536
166,672
160,651
152,246
238,108
414,425
366,483
312,168
275,454
216,945
208,599
194,885
12,90
-12,70
-12,64
6,91
-2,37
-2,27
5,24
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↑
3,02%
-3,59%
-4,22%
2,45%
-1,11%
-1,10%
2,62%
213,700
-17,16
↓
-8,73%
148,478
156,191
250,733
12,17
-3,95
-12,62
↑
↓
↓
7,58%
-2,59%
-5,30%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
YGS-5
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
442,209
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
372,590
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
306,340
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
282,498
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
213,056
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
204,128
7
B. T. EML. ATL
197,905
8
Ö. Karşıyaka A. L.
192,162
9
Başiskele İmam H.L.
186,086
10
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
167,852
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
156,334
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
149,272
ORTALAMA
239,203
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
YGS-5
OKUL ADI
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Ö. Karşıyaka A. L.
Başiskele İmam H.L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
ORTALAMA
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
442,209
372,590
306,340
282,498
213,056
204,128
197,905
192,162
186,086
167,852
156,334
149,272
239,203
440,178
390,170
314,981
276,091
207,962
204,773
189,823
213,040
2,03
-17,58
-8,64
6,41
5,09
-0,65
8,08
-20,88
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↓
0,46%
-4,72%
-2,82%
2,27%
2,39%
-0,32%
4,08%
-10,87%
144,548
152,631
253,420
11,79
-3,36
-3,266
↑
↓
↓
7,54%
-2,25%
-1,190%
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS İLÇE OKUL SIRASI
S. No
OKUL ADI
YGS-6
1
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
449,188
2
Kocaeli Anadolu Lisesi
376,647
3
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
296,419
4
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
271,482
5
Y. M. S. U. Tek ve EML
195,709
6
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
192,265
7
B. T. EML. ATL
185,992
8
Ö. Karşıyaka A. L.
178,620
9
Başiskele İmam H.L.
168,631
10
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
162,731
11
B. T. EML. Meslek Lisesi
147,662
12
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
142,913
ORTALAMA
230,688
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YGS - 2013 YGS KARŞILAŞTIRMA
YGS-6
S.
No
OKUL ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
YGS
2013
YGS
Fark
Düşüş /
Artış
Yüzdesi
Ö. E. Tunagür Fen Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Ö. Erkul Anadolu Lisesi
Ö. E. Tunagür Anadolu Lisesi
Y. M. S. U. Tek ve EML
K. Tüpraş ÇPL. Genel Lise
B. T. EML. ATL
Ö. Karşıyaka A. L.
Başiskele İmam H.L.
K. Tüpraş ÇPL. Teknik Lise
B. T. EML. Meslek Lisesi
K. Tüpraş ÇPL. Meslek Lisesi
449,188
376,647
296,419
271,482
195,709
192,265
185,992
178,620
168,631
162,731
147,662
142,913
446,028
398,712
302,668
262,956
189,153
190,948
178,462
201,310
3,16
-22,06
-6,25
8,53
6,56
1,32
7,53
-22,69
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
0,70%
-5,86%
-2,11%
3,14%
3,35%
0,69%
4,05%
-12,70%
137,844
145,671
9,82
-2,76
↑
↓
6,65%
-1,93%
ORTALAMA
230,688
245,375
-2,989
↓
-1,093%
K-
TEMEL SORUNLAR ve PLANLAMA;
İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında şu sorunlarla
karşılaşılmaktadır.
a)
Personel yetersizliği; Kurumumuzun 58 norm kadrosu olmasına karşılık, halen 26
kadrolu personel ile hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni eksikliği ve şef kadrolarında eksiklik olması hizmet sunumu noktasında aksaklıklara
neden olmaktadır.
b)
Bina yetersizliği; Halen hizmet verilmekte olan binanın iki katlı ve yeterince
bölümlere sahip olmaması nedeniyle aksaklıklar yaşanmaktadır. Ayrıca hizmet binasının bir
ilköğretim okulunun bahçesinde olması, bahçe alanının müşterek olması ve aynı bahçe
kapısının kullanılması, öğrenciler için bir olumsuzluk oluşturmaktadır. Bahçeye çeşitli
araçların girip çıkması, ilçe milli eğitim müdürlüğündeki iş yoğunluğu nedeniyle gelen
gidenin fazla olması birer olumsuzluk nedenidir. Ayrıca binamızda bir toplantı salonunun
olmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
c)
Okul ihtiyacı;
I)
İlçemizde sadece bir tane müstakil, iki tane özel Anaokulu bulunmaktadır. Bir
anaokulu özellikle okul öncesi çağ nüfusu olan 3-5 yaş için gerekli talebi
karşılayamamaktadır. Kaldı ki kapasitesi 120 öğrenci ile sınırlıdır. Ayrıca Başiskele İlçe
sınırları içerisinde sadece eski Karşıyaka Beldesi içinde bulunması, diğer eski beldelerden
olan ya da olabilecek talebi engellemektedir. En azından Kullar, Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık
gibi merkezlere birer Anaokulu yapılması ve 3-5 yaş gurubuna hitap edebilmesi açısından çok
önemlidir. Bu Okul Öncesi okullaşma oranını büyük ölçüde yükseltecektir.
II)
İlçemizde, Yuvacık’ta Kocaeli Anadolu Lisesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam
etmekte iken 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılında Başiskele Anadolu Öğretmen Lisesi
eğitime başlamıştır.
III)
İlçemizde Sağlık Meslek Lisesi bulunmamakta iken 2013 – 2013 Eğitim Öğretim yılı
başında Özel Mavi Damla Anadolu Sağlık Meslek Lisesi eğitim öğretime başlamıştır.
IV) Halen dört Endüstri Meslek Lisesi ilçemizde eğitim öğretime devam etmektedir. Bu
meslek liselerinin yanı sıra bir de Kız Meslek Lisesi ihtiyacı bulunmaktadır. Mevcut meslek
liselerinden birisinin kız meslek lisesine dönüştürülmesi ya da yeni bir kız meslek lisesi
yapılması düşünülmektedir.
V)
İlçemiz deniz sahilinde olması sebebiyle bir Denizcilik Meslek Lisesi açılması
taleplerin karşılanması açısından olumlu olacaktır.
VI)
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün müstakil bir binaya sahip olmaması, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile aynı binayı kullanması her iki birim için olumsuzluklara sebebiyet
vermektedir. Halk Eğitim Merkezi’nin kendi bünyesinde dersliğinin olmaması, kursların
başka merkezlerde, okullarda açılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da denetim ve
takipte aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Halk Eğitim Merkezi için bir bina tahsis edilmesi
gerekmektedir.
VII) Sportif faaliyetlerin sergilenmesi açısından bir kapalı spor salonuna ihtiyaç
duyulmaktadır.
d)
Araç ihtiyacı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmakta olan bir tane araç
bulunmaktadır. Hizmet ulaşımı açısından büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’nün de kendilerine ait bir aracının olmaması aksaklıklara sebebiyet vermektedir.
e)
Sosyal Tesis ihtiyacı; İlçemizde öğretmenler ve eğitim çalışanları için bir sosyal tesis
bulunmamaktadır. Öğretmenevi, öğretmen lokali gibi öğretmenlerin ve eğitim personelinin
ihtiyacını karşılayacak sosyal tesislerin olmaması çeşitli sosyal aktivitelerinde yapılamaması
sonucunu doğurmaktadır.
Download

Brifing - Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü