Eylül 2014
KİT lerde Çalışan Personelin İstihdam Bazında Dolu Kadro Dağılımları
Kapsam
Sözleşmeli Sürekli işçi
Dışı
Memur
399 SKHK TABİ KURUMLAR
4046 SAYILI KANUNA TABİ KURUMLAR
399 SKHK'NIN 9.MADDESİ İLE EK MADDE KAPSAMINDA
KİT ve ÖZEL KANUNA TABİ KURULUŞLAR
Toplam
4.686
66.945
48.219
462
2.878
2.055
606
70.429
5.148
Toplam
Çalışan
Sayısı
Geçici
işçi
6.578
126.428
47
0
5.442
5.079
3.397
65
9.147
55.353
3.444
6.643
141.017
Download

KİT lerde Çalışan Personelin İstihdam Bazında Dolu Kadro Dağılımları