HİZMETTEN
YARARLANANLAR
İzin İşlemleri
Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve
Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması.
657 Sayılı Kanunun 102-104-105
Maddeleri
Fakülte Personelleri
X
Atama İşlemleri
Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların
değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması.
2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun
ve 657 Sayılı Kanun
Öğretim Elemanı şartlarını
taşıyan herkes
X
X
Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim
Amaçlı toplantılara katılmaları
2547 Sayılı Kanun 39. Maddesi
Öğretim Elemanları
X
X
Malzeme İstekleri ve Satın Alma
Akademik, İdari Personel ve Bölümlerin Malzeme
İsteğinin Karşılanması
1. Devlet İhale Genelgesi-2,4734 Sayılı
KİK'in 22.md.(d) bendi, 3.31.12.2005
Akademik ve İdari Personel
tarih ve 26040 sayılı R.G.'de yayımlanan
Yönetmelik
X
Öğrenci İşleri Bürosu
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
Personel İşleri Bürosu
HİZMETİN TANIMI
Mali İşler Bürosu
STANDART DOSYA PLANI KODU
906000000
HİZMETİN ADI
903000000
63983341
4
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ
KURUMLARIN/
BİRİM ADI
904020300
63983341
3
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
935010000
2
63983341
1
63983341
SIRA
NO
KURUM KODU
T.C.
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İzin Formu
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ
Mimarlık,
Tasarım ve Güzel
Memur, Dekan
Sanatlar
Fakültesi
1 - Atamaya esas başvuru dilekçesi.2 - Lisans
ve Yüksek Lisans diploma sureti (aslı veya
onaylı) 3- Transkript sureti (aslı vaya
Mimarlık,
onaylı)4-Sağlık raporu.5-2 Adet Fotoğraf.6Varsa Hizmet Belgesi ve Jüri atama işlemleri Tasarım ve Güzel Memur, Dekan
Sanatlar
FYK/YYK kararı ile oluşturulmaktadır.
Fakültesi
Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu
Mimarlık,
Tasarım ve Güzel Bölüm Başkanlığı/Fakülte
Sanatlar
Yönetim Kurulu
Fakültesi
Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı
Mimarlık,
Tasarım ve Güzel
Memur, Dekan
Sanatlar
Fakültesi
KURUMUN
KURUMUN
VARSA YAPMASI VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
YAZIŞMALAR
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığı
HİZMETİN
ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
YILLIK
İŞLEM
SAYISI
1 İŞ GÜNÜ
2
Sunulmuyor
Rektörlükten ilgili
birimlere
2547 Sayılı Kanun,
2914 Sayılı Kanun ve
657 Sayılı Kanun
3 AY
3 AY
5-10
Sunulmuyor
Rektörlük
-
30 GÜN
20 İŞ GÜNÜ
5
Sunulmuyor
-
1-5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
3 İŞ GÜNÜ
5
Sunuluyor
Download

Mimarlık Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi Kamu Hizmet Envanteri