İSİM ___________________________
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İŞL-301.01 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
2013-2014 Yaz Dönemi
Yrd.Doç.Dr. Levent Aksoy
Sınav kuralları: Sınavda bir hesap makinesi ile A4 boyutunda elle yazılmış ‘kopya kâğıtları’ kullanabilirsiniz. Sınav esnasında herhangi bir nesne
alışverişi (kalem, silgi, hesap makinesi, not kağıdı,...) veya cep telefonlarının kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR. Süre 120 dk.
1) [40] Bir fabrika iki ürünü (X ve Y) iki farklı süreçten (A ve B) geçirerek üretiyor. Birinci süreç (A), ilk ürün için (X)
10'ar dk ikinci ürün (Y) için 20 dk sürmektedir. Günlük toplam kapasite 2,400 dk dır. İkinci süreç (B), ilk ürün (A) için 50
dk, ikinci ürün (B) için 25 dk almaktadır. Toplam kapasite ise 5.000 dk/gün'dür. Her iki ürün de 6'şar TL kar
sağlamaktadır.
a) Problemi formal (cebrik) biçimde ifade edin. (10 puan)
Karar Değişkenleri:
Hedef Fonksiyonu:
Kısıtlar:
b) Kısıtları ve hedef fonksiyonunu aşağıdaki grafikte çizin. Optimal üretim miktarını ve karı grafik yöntemiyle
hesaplayın. (15 puan)
1/4
İSİM ___________________________
c) A (birinci) sürecinin kapasitesi 120 dakika artarsa günlük optimal üretim ve karlılık ne kadar artar? (10 puan)
d) A sürecinin günlük kapasitesini günlük 120 dk artırmak günde 50 TL'ye mal oluyorsa bu yatırımı yapmak sizce doğru
mudur? (5 puan)
2/4
İSİM ___________________________
2) [25] Aşağıda dört alternatifin üç farklı durumdaki getirileri verilmektedir. Her kriter için en uygun seçimi hesaplayın.
(Her doğru cevap 5 puan)
Olaylar
a
b
c
P=0.1
P=0.7
P=0.2
1 70
A
l
t
e
r
n
a
t
i
f
l
e
r
(
80
)
[
(
]
2 63
(
)
]
3 50
(
]
)
)
[
(
]
4 51
]
[
]
[
E[X]
]
)
[
]
110
)
[
(
Savage
)
[
(
(
]
80
)
Wald
110
83
[
(
)
[
(
Laplace
90
80
[
(
Kriterler
)
[
]
118
)
(
]
[
)
]
(Kolaylık ve açıklık olması açısından pişmanlık değerlerini parantez içerisine, beklenen değere katkılarını (olasılık x
getiri) - da köşeli paranteze yazın.)
Eğer bu br sokak satıcısının o gün satacağı ürünler, olaylar da hava durumu ise sizce en uygun seçim kriteri
hangisidir? (5 puan)
3/4
İSİM ___________________________
3) [35] Sipariş maliyetlerinin sipariş başına 98 TL, günlük talebin 100 adet, satın alma maliyetinin 40 TL ve yıllık elde
tutma mliyet oranının %36,5 olması durumunda optimal sipariş adedini hesaplayın. (15 puan)
D=
Rc =
Uc =
Hc =
Q* =
Ayrıca sipariş periyodunu, elde tutma, sipariş ve toplam maliyeti hesaplayın. (5 puan)
T=
TC =
Sipariş gecikmesinin 2 gün olması durumunda yeniden sipariş seviyesini (kritik seviye) hesaplayın. (10 puan)
Eğer talep sabit olmayıp rastgele bir dağılım izliyorsa, artan varyansın kritik envanter seviyesi üzerine olan etkisini
yazın (5 puan).
4/4
Download

Yaz Yoneylem - Maltepe Üniversitesi