2014-2015 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim İşletme Kazananlar Listesi
Ad
Adem Yavuz
Ahmet
Ahmet
Ahmet Armağan
Ali Erce
Ali Erhan
Ali Haydar
Atakan
Bahri
BaĢak
Caner
Cem
Cennet
Cevdet Fikri
Duygu
Ekrem
Enis
Erman
Fatih
Fatih Tuncer
Gamze
GülĢen
Ġbrahim
Ġbrahim Ferhat
Ġlker
Ġrfan
Ġsmail
Ġsmail Engin
Malik
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Mehmet Cihangir
Murat
Murat
Murat
Mustafa
Numan
Nusret Nezih
Oğuz Kaan
Onur
Osman
Ömer Lütfi
Özgür
Seçkin
Sedat
Selçuk
Utku
Yusuf
Zeynep
Soyad
KIREKER
ASLAN
ÇETĠNER
ABATAN
TUNÇDEMĠR
KEFÇĠ
MAKAS
KADEROĞLU
ĠKĠZ
PEKCAN
BULCA
ALTAY
KÖKCÜ
AVCILAR
ÇELĠK
ÇELEBĠ
AKTĠMUR
DERĠN
DEMĠRBAġ
SAKACALI
TEL
APAK
TOK
GÜL
ÇĠMEN
COġKUN
ÖLMEZ
ERÇELEBĠ
BAġARIR
AYDIN
GÜLER
EREN
KESKĠN
DARILMAZ
BOZTOPRAKLI
TANBOĞA
AKSOY
KORKMAZ
ġEN
PERKTAġ
AKTAġ
FĠDAN
KARAHAN
ATĠLLA
SOYALDIN
KURAN
ÖZYURT
MORSUNBUL
ENKĠ
ÖZDEMĠR
Öğrenci Numarası
2014935488
2014935472
2014935497
2014935463
2014935493
2014935468
2014935470
2014935494
2014935484
2014935485
2014935477
2014935475
2014935469
2014935479
2014935462
2014935458
2014935459
2014935490
2014935467
2014935471
2014935499
2014935481
2014935486
2014935464
2014935456
2014935457
2014935496
2014935495
2014935452
2014935461
2014935480
2014935491
2014935466
2014935453
2014935482
2014935483
2014935498
2014935465
2014935492
2014935478
2014935489
2014935454
2014935476
2014935450
2014935460
2014935474
2014935455
2014935487
2014935473
2014935451
 Kayıtlar ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki sayfada yer almaktadır.
2014-2015 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim İşletme Kesin Kayıtları ve
Ders Kayıtları ile İlgili Bilgiler

Kazanan adaylar kesin kayıtlarını 19 Eylül 2013 mesai bitimine kadar Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne yaptırmalıdır.

Kayıtlar için 3 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durum
belgesi gerekmektedir. Ayrıca kesin kayıt formu (http://emba.cu.edu.tr/kkf.doc)
doldurulmuş olmalıdır.

Ders ücretleri alınacak ders sayısına göre (her ders için 600 TL olacak şekilde)
ödenecektir. Programa yeni başlayacak ve beş ders alacak olan bir öğrencimiz
5 x 600 TL = 3.000 TL ödeyecektir.

Ders ücretleri herhangi bir İş Bankası Şubesi’nde Çukurova Üniversitesi öğrencisi
olduğu belirtilip “Öğrenci Numarası” kullanılarak veya Bankamatikler aracılığıyla
veya www.isbank.com.tr web sayfasından online işlem merkezi kullanılarak
ödenebilir. Ödemeler esnasında yukarıda belirtilen Öğrenci Numaraları
kullanılmalıdır.

Kayıt için banka dekontu (veya ücretin yatırıldığına dair belge) ve istenilen diğer
belgeler (kimlik fotokopisi, askerlik durum belgesi, kesin kayıt formu) Sosyal
Bilimler Enstitüsü'ne elden, kargo veya faks (Faks No: 322 3386947) yolu ile
ulaştırılmalıdır.

Ders kayıtları Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Otomasyonu web sayfası
(http://otomasyon.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/)
aracılığı
ile
yapılacaktır.
Otomasyonda yer alan “Kullanıcı No/Adı” alanına öğrenci numarası, “Parola/Pin
Kodu” alanına şifre yazılmalıdır. Şifresini daha önce değiştirmeyen öğrencilerimiz
şifre olarak T.C. Kimlik Numarasını kullanmalıdır. Ders kayıtları dersin kodu,
dersin adı ve dersin öğretim üyesi kullanılarak sistemde eklenmelidir. Hangi
derslerin alınması gerektiğine dair bilgilere uzaktan eğitim web sayfasında
(http://emba.cu.edu.tr/) yer alan eMBA PROGRAMLAR linkinden ulaşmak
mümkündür.

Kayıtlarla ilgili Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu ile temasa geçilebilir
(Telefon: 322 3386574 Dahili: 113 veya 114).
Download

kazananlar listesi ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler.