T.C
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM ÜCRETLERİ
KREDİ ÜCRETİ
TEZ*
Sinirbilim ABD Doktora Programı
600+KDV
4400+KDV
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD
Doktora Programı
600+KDV
4400+KDV
Sağlık Yönetimi ABD Doktora Programı
400+KDV
4400+KDV
Anatomi ABD Doktora Programı
400+KDV
4400+KDV
Sinirbilim ABD Yüksek Lisans Programı
550+KDV
2400+KDV
550+KDV
2400+KDV
365+KDV
2400+KDV
310+KDV
2400+KDV
310+KDV
_
450+KDV
2400+KDV
365+KDV
2400+KDV
365+KDV
2400+KDV
365+KDV
2400+KDV
365+KDV
2400+KDV
365+KDV
_
Perfüzyon ABD Yüksek Lisans Programı
365+KDV
2400+KDV
Sağlık Fiziği ABD Yüksek Lisans
Programı
365+KDV
2400+KDV
PROGRAM
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD
Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik ABD Yüksek Lisans
Programı
Sağlık Yönetimi ABD Tezli Yüksek
Lisans Programıı
Sağlık Yönetimi ABD Tezsiz Yüksek
Lisans Programıı
Beslenme ve Diyetetik ABD Yüksek
Lisans Programı
Anatomi ABD Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Biyokimya ABD Yüksek Lisans
Programı
Histoloji ve Embriyoloji ABD Yüksek
Lisans Programı
Klinik Eczacılık ABD Tezli Yüksek
Lisans Programı
Klinik Eczacılık ABD Tezsiz Yüksek
Lisans Programı
* Tez ücretleri iki dönem için geçerli olup, tez süresinin uzaması durumunda her
dönem için tez ücretinin 1/2'si oranında ilave ücret alınır.
İndirim Oranları
Bütünleşik Öğrenciler için;
-Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 85 üstü olan öğrenciler ücretsiz,
-Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 85 altı olan öğrenciler %50 indrim,
Bilimsel hazırlık derslerinin kredi saati ücreti 275 TL+KDV,
Üniversitemiz personeli ve Üniversitemiz bağışçı kurumlarında çalışan personele %
50 indirim,
Personelimiz olmayan sağlık çalışanlarına, devlet memurlarına, şehit ve gazi
yakınlarına % 40 indirim
En az 10 kişilik grup başvurularında %30 indirim uygulanır.
Not: Bir kişi sadece en yüksek indirim oranından yararlanabilir.
Download

İndirim Oranları T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK