T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Sayısı:32
Toplantı Tarihi: 14/08/2014
MADDE 1- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2008474080 numaralı öğrencisi
Hasan ÇAĞLAR’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 2016 Kamu Yönetimindeki
Stratejik Planlama dersinin Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesiyle ilgili olarak dersi
veren öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Gökhan TENİKLER’in 07/08/2014 tarihli dilekçesi
görüşüldü.
KARAR 1- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2008474080 numaralı öğrencisi
Hasan ÇAĞLAR’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 2016 Kamu Yönetimindeki
Stratejik Planlama dersinin Bütünleme sınavı notunun, dersi veren öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.
Gökhan TENİKLER tarafından sehven 60 (Altmış) olarak işlenmiş olduğu, ancak yapılan
incelemeler neticesinde kişinin Bütünleme sınavına katılmadığı tespit edildiğinden, adı geçen
öğrencinin Bütünleme sınav notunun -1 (Girmedi) olarak ilan edilmesine oybirliği ile karar
verildi.
(YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İMZALARI)
Prof.Dr.Öcal USTA
(İmza)
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
(İmza)
Doç.Dr. Mine TÜKENMEZ
(İmza)
Prof.Dr. Ülkü ERGUN
(İmza)
Doç.Dr. Engin ÖZGÜL
(İmza)
Prof.Dr. Yaşar UYSAL
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.Y.Metin ÖZDEMİR
(İmza)
Selma HARİRİ
Fakülte Sekreteri V.
(Raportör)
T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Sayısı:32
Toplantı Tarihi: 14/08/2014
MADDE 2- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474019 numaralı öğrencisi
Cihat DADALI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 2016 Kamu Yönetimindeki
Stratejik Planlama dersinin Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesiyle ilgili olarak dersi
veren öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Gökhan TENİKLER’in 07/08/2014 tarihli dilekçesi
görüşüldü.
KARAR 2- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474019 numaralı öğrencisi
Cihat DADALI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 2016 Kamu Yönetimindeki
Stratejik Planlama dersinin Bütünleme sınavı notunun, dersi veren öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.
Gökhan TENİKLER tarafından sehven -1 (Girmedi) olarak işlenmiş olduğu, ancak yapılan
incelemeler neticesinde, kişinin Bütünleme sınavına katıldığı ve 60 (Altmış) aldığı tespit
edildiğinden, adı geçen öğrencinin Bütünleme sınavından almış olduğu 60 (Altmış) notunun
ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
(YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İMZALARI)
Prof.Dr.Öcal USTA
(İmza)
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
(İmza)
Doç.Dr. Mine TÜKENMEZ
(İmza)
Prof.Dr. Ülkü ERGUN
(İmza)
Doç.Dr. Engin ÖZGÜL
(İmza)
Prof.Dr. Yaşar UYSAL
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.Y.Metin ÖZDEMİR
(İmza)
Selma HARİRİ
Fakülte Sekreteri V.
(Raportör)
T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Sayısı:32
Toplantı Tarihi: 14/08/2014
MADDE 3- Fakültemizde kayıtlı öğrenci olup, kendi istekleriyle kayıtlarının silinmesini
isteyen öğrencilerin dilekçeleri incelendi.
KARAR 3- Fakültemizde kayıtlı öğrenci olup, kendi istekleriyle kayıtlarının silinmesini
isteyen aşağıda adı, soyadı, okul numarası, bölümü, sınıfı belirtilen ve Fakülte Sekreteri
tarafından onaylanan listedeki öğrencilerin kendi istekleriyle kayıtlarının silinmesine
14/08/2014 tarihi itibariyle oybirliği ile karar verildi.
Adı ve Soyadı
İbrahim Alper TEMİZTÜRK
Zafer AĞBABA
Serpil Sare UZUN
Levent GÜLYURT
Önder TOPRAK
Seçkin BÜKRÜK
Neslihan SERÇEKUŞ
Pınar ÖZOĞUL
Berkant DİLMAÇ
Süleyman NARTEKİN
Sevgi Gizem GÜNEŞ
Öğrenci No
2012475069
2010461026
2011463079
2010463043
2012475071
2011463111
2012465109
2012475093
2013473029
2013466078
2008470039
Bölümü
Ekonometri (İ.Ö)
İktisat
ÇEKO
ÇEKO
Ekonometri (İ.Ö)
ÇEKO
Kamu Yönetimi
Ekonometri (İ.Ö)
Maliye (İ.Ö)
Maliye
ÇEKO (İ.Ö)
Sınıfı
1
3
2
4
2
4
2
1
Hazırlık
Hazırlık
4
(YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İMZALARI)
Prof.Dr.Öcal USTA
(İmza)
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
(İmza)
Doç.Dr. Mine TÜKENMEZ
(İmza)
Prof.Dr. Ülkü ERGUN
(İmza)
Doç.Dr. Engin ÖZGÜL
(İmza)
Prof.Dr. Yaşar UYSAL
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.Y.Metin ÖZDEMİR
(İmza)
Selma HARİRİ
Fakülte Sekreteri V.
(Raportör)
T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Sayısı:32
Toplantı Tarihi: 14/08/2014
MADDE 4- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Ayşegül
ÇİMEN’in Jean Monnet Bursu kapsamında, 29 Eylül 2014-11 Eylül 2015 tarihleri arasında
(yol hariç) İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere
görevlendirilmesi ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın 14/08/2014 tarihli yazısı ve ekli evrak
görüşüldü.
KARAR 4- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Ayşegül
ÇİMEN’in Jean Monnet Bursu kapsamında, 29 Eylül 2014-11 Eylül 2015 tarihleri arasında
(yol hariç) İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere,
2547 sayılı kanunun 39.maddesi 1.fırkası uyarınca yolluksuz-yevmiyesiz, maaşsız, burslu
olarak görevlendirilmesine ve konunun Rektörlük makamına arzına oybirliği ile karar verildi.
(YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İMZALARI)
Prof.Dr.Öcal USTA
(İmza)
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
(İmza)
Doç.Dr. Mine TÜKENMEZ
(İmza)
Prof.Dr. Ülkü ERGUN
(İmza)
Doç.Dr. Engin ÖZGÜL
(İmza)
Prof.Dr. Yaşar UYSAL
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.Y.Metin ÖZDEMİR
(İmza)
Selma HARİRİ
Fakülte Sekreteri V.
(Raportör)
Download

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER