HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STOAG SEMİNER GÜNLERİ Irk, Etnisite ve Yoksulluğun Sporla Bağıntısı Burçin Atabey Yüksek Lisans Öğrencisi Tarih : 02 Aralık 2014 Saat : 12.00-­‐13.00 Yer : Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Bina 3. Kat Seminer Salonu KATILIM HERKESE AÇIKTIR www.stoag.hacettepe.edu.tr 
Download

STOAG SEMİNER GÜNLERİ - Hacettepe Üniversitesi