Öğr. Gör. Feridun Karakoç
Özgeçmiş
Feridun Karakoç
Öğretim Görevlisi
04.08.2014
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
3.Kat A.B. 305, Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
Tel: 0274 2652031 / 4121
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Ar-Ge ve Uygulama Merkezi
Eskişehir Yolu 1.km Eski Tekel Binası Sera AVM yanı, KÜTAHYA
[email protected]
Eğitim
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Lise
Dumlupınar Üniversitesi FBE Makina Mühendisliği ABD, 2008- devam ediyor.
Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. ABD, Niğde, 1998.
Selçuk Üniversitesi Müh.- Mim. Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Konya, 1991.
Teknik Lise Makina Bölümü, Uşak, 1986
İş Deneyimi
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım ArGe ve Uygulama Merkezi, 2012Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon Ve İmalat ABD, Öğretim Görevlisi, 2000Niğde Üniversitesi Müh.-Mim.Fakültesi Makina Müh. Bölümü, Niğde, Öğretim Görevlisi, 1995–2000
Tiritoğlu A.Ş. Renault - Mais Yetkili Servisi, Uşak, Servis Müdürü, 1993–1995.
Safkar Ltd.Şti. Araç Kliması ve Soğutucusu İmalat ve Montajı, İzmir, Proje ve İmalat Mühendisi, 1992–1993.
İdari Görevleri
DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi Bilgisayar ve Teknoloji Eğitimleri Koordinatörü, 2012DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, 2007-2010
Tezler
Doktora Tezi, Dental Protezlerin Doğrudan Metal Sinterleme Yöntemi ile(DMLS) Üretiminde Kullanılan Destek Elemanlarının
Tasarım ve Üretim Optimizasyonu, Danışman: Doç.Dr. İsmet Çelik, Ortak Danışman: Doç.Dr. Gürel PEKKAN. (devam ediyor)
Yüksek Lisans Tezi, Pimli Yüzeylerde Isı Transferinin ve Basınç Kaybının Teorik ve Deneysel İncelenmesi, Niğde Üniv. FBE Makina
Mühendisliği ABD, 117 sayfa, 1998. Danışman: Prof.Dr. Kemal ALTINIŞIK
Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.
Mat M.D., Altınışık K., Karakoç F. and Kaplan Y., “Mathematical Modeling of Fractionation during the Mold Filling of Semi-Solid
Metal Slurries”, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences/Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi 23 5
1999, Scientific and Technical Research Council of Turkey p 381-388.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.
İsmet ÇELİK, Feridun KARAKOÇ, M.Cemal ÇAKIR, Alpaslan DUYSAK, “Hızlı Prototipleme Teknolojileri Ve Uygulama Alanları”,
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sayı 31, 53-70,2013.
Şenel M., Karakoç F. “Özgün Bir Tasarım: Öngerilmeli Düşük Hızlı Darbe Test Düzeneği”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi,
cilt:5 sayı:1,s 41-50,2008.
Altınışık K., Karakoç F. ve Mat D.M., "Calculation of Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop in Truncated Short Conic Pins
with Staggered and In-Line Arrays", Niğde Ünv. Müh.-Mim.Fak. Müh. Dergisi C.2, Sayı 1, sayfa 1-9, 1998.
Altınışık K., Karakoç F. ve Yenicil G.S., “Saptırmalı Dizilişte Dikdörtgen Kesitli Kısa Pimlerde Isı Taşınım Katsayısının Hesabı”,
Niğde Ünv. Müh.-Mim.Fak. Müh. Dergisi C.1, Sayı 1, sayfa 71-79, 1997.
2.
3.
4.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1.
İ. Çelik, F. Karakoç, A. Duysak, M. Aydın, “Lazer Sinterleme Teknolojisi Kullanılarak Polyamid Tozlarının Birleştirilmesi ve
Dumlupınar Üniversitesi’ndeki Uygulamaları”, 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition,
Ankara, Turkey, s 311-316, 2013.
1
Öğr. Gör. Feridun Karakoç
2.
3.
4.
Özgeçmiş
Erarslan K., Karakoç F., Bor’lu Yakıt Sistemleri-1:Hidrojen Motorları ve Entegre Sistemleri, 1st Uluslararası Bor Sempozyumu,
3-4 Ekim 2002, DPÜ, Kütahya,Turkey
Erarslan K., Karakoç F., Bor’lu Yakıt Sistemleri-2:Borla Çalışan Motorlar, 1st Uluslararası Bor Sempozyumu, 3-4 Ekim 2002,
DPÜ, Kütahya,Turkey
Altınışık K., Mat M.D., Aldaş K., Kaplan Y. and Karakoç F., “An Improved Correlation For Heat Transfer Coefficient of Two Phase
Flow in a Vertical Tube”, TIEES’98 Second Trabzon International Energy and Environment Symposium, 26-29 July 1998, KTU,
Trabzon, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1.
Özden ÜSTÜN, İsmet ÇELİK, Şafak KIRIŞ, Feridun KARAKOÇ, Alpaslan DUYSAK, “Dumlupinar Üniversitesi İleri Teknolojiler
Merkezi’nin Kurulumunda Analitik Serim Süreci (Ass) Ile Katmanli Imalat Teknolojisi Seçimi”, 13. Üretim Araştırmaları
Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013.
Çelik İ., Karakoç F., “Yüzey Pürüzlülüğünün İşlenen Yüzey Boyunca Değişkenliği”, IV.Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri
Kongresi, 24-25 Kasım 2007 Konya.
Cansabuncu, F., Küçükrendeci İ., Karakoç F., “Polimer-Al Kompozit Sönümleyici Tasarımı”, Timak Tasarım-İmalat ve Analiz
Kongresi ve Sergisi, Balıkesir Üniversitesi, 26-28 Nisan 2006.
Kaplan Y., Mat M.D., Altınışık K., ve Karakoç F. “Egsoz Gazları Yardımıyla Çalışan Soğurmalı Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji
Analizi”, Güneş Günü Sempozyumu ve Sergisi-99 25-27 Haziran, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Altınışık K., Mat M.D., Kaplan Y and Karakoç F., "Design and Testing of a Solar Assisted Heat Pump", ULIBTK'99, Ulusal Isı Bilimi
ve Tekniği Kongresi, Sakarya, 1999.
Altınışık K., Akça M., Mat M.D. and Karakoç F., "Düzlem Kanatlı Borulu Evaporatörler için Isı Transfer Katsayısı Geliştirilmesi",
ULIBTK'99, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, 1999.
2.
3.
4.
5.
6.

Sunumlar


Seramik Yakıcı Geliştirilmesi, Seminer, 25 Mart 2011, Selçuk Üniversitesi Konya
Tersine Mühendislik, DPÜ 1.Teknoloji Günleri, 30 Nisan 2007,DPÜ Müh. Fak. Kütahya

Kitap ve Ders notları
Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve İnternet. Dumlupınar Üniversitesi Yayın No:10. Eylül 2003.I.Baskı ISBN:975-92268-20
Verdiği Dersler
DPÜ Makine Mühendisliği, Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, Programlama, Teknik Resim I-II (CAD)
Araştırma Projeleri
1.
2.
3.
4.
5.
Eklemeli imalat teknolojilerini kullanarak eğitim materyalleri yapılması, DPÜ BAP Projesi, Proje No:2014/23, Yardımcı
araştırmacı, devam ediyor.
“Kazan ve Kombilerde Kullanmak İçin Işınım Yakma Esaslı Silindirik Seramik Köpük Matrix Yakıcının Geliştirilmesi” isimli
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği Teknogirişim Sermayesi Desteği projesinde yürütücü, Proje Başlama
Tarihi: 15.04.2011, Proje Süresi: 12 ay, Proje bütçesi:100.000 TL
106M184 kodlu ve “Ötektiküstü Al-Si Alaşımlarının Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming) Yöntemi İle Üretilerek
Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması” adlı TÜBİTAK projesinde yardımcı araştırmacı, Proje Yürütücüsü:
Yrd.Doç.Dr.Rahmi ÜNAL, Proje Başlama Tarihi: 01.10.2006, Proje Süresi: 30 ay
105M195 kodlu ve “Öngerilmeli Kompozit Plakların Düşük Hızlı Darbe Yükü Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi” adlı
TÜBİTAK(Kariyer Projesi) Projesinde Yardımcı Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Şenel, Proje Başlama
Tarihi: 01.01.2006, Proje Süresi: 36 ay
“Altın, Gümüş, Platin, Paladyum gibi değerli metallerden yapılmış başta Osmanlı olmak üzere tarihi, kültürel ve maddi değeri
olan elmas ve benzeri ziynet takı ve zincirinin, orijinallerine benzer biçimde kopya edilerek şekillendirilmesi, işlenmesi ve
orijinaline benzetebilmek için eskitilmesi” adlı TÜBİTAK projesinde yardımcı araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Rasim
İPEK, Proje Başlama Tarihi: 01.09.2006, Proje Süresi: 2 yıl
Katıldığı Kurslar








Geomagic Studio 2014 Eğitimi, 25-26 Mayıs 2014, Arprom-İstanbul
Basic Training “Machine Operation Formiga P110”, 20-26 Şubat 2013, EOS.
CAMWorks Eğitimi,10-11 Ocak 2013, Armada Yazılım, İstanbul.
SolidWorks 2012 CAD Eğitimi, 5-9 Kasım 2012, Armada Yazılım, İstanbul.
ANSYS 13 Fluent Eğitim (Ansys Design Modeler, Ansys Mesh Platform, Ansys Fluent, CFD Post) 16-17-18-19 Ağustos 2011(4
gün), Anova İzmir Ofisi.
Catia V5R14 CAM Eğitim Kursu (Surface Machining), 25-26-29 Ağustos 2005 (3 gün), CADEM Bursa.
ANSYS 8.1 Introduction to ANSYS Part I, 12-14 Ekim 2004 (3 gün), DPÜ Müh Fak Makine Müh.Bölümü Kütahya.
Catia V5R12 Temel Eğitim Kursu (MD2), 15.12.2003 (8 gün), CADEM Bursa.
2
Öğr. Gör. Feridun Karakoç
Özgeçmiş
Verdiği Kurslar
DPÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(DPÜSEM) bünyesinde açılan kurslarda eğitmen;
 CATIA V5 Temel ve İleri Seviye CAD Eğitimi
 SolidWorks 2012 Temel Seviye CAD Eğitimi
 AutoCAD Kursları Eğitim Sorumlusu
 SketchUp Eğitimi
Hakemlikler
TÜBİTAK (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)(TEYDEB)
Bilgisayar Bilgisi








Microsoft Windows İşletim Sistemi ve Office Uygulamaları: Word, Excel, Powerpoint, Frontpage
CATIA V5R21
SolidWorks 2012 ve CAMWorks 2012
ANSYS 13 Fluent (Ansys Design Modeler, Ansys Mesh Platform, Ansys Fluent, CFD Post)
Geomagic Studio 2014
AutoCAD 2012
Matlab ve Visual Basic Programlama Dili
Mindmanager X5: Proje Planlama ve Yönetim Yazılımı
Üyelikler
Makina Mühendisleri Odası (1992 Üye no:37424)
İlgi Alanları
Bilgisayar Destekli Teknik Resim ve Tasarım(CAD), Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE).
Eklemeli İmalat: Hızlı Prototipleme ve Hızlı İmalat Teknolojileri.
3D Tarama ve Tersine Mühendislik
Açık Gözenekli Seramik Yakıcılar
Matlab ile Bilgisayar Programlama
Araç Soğutma, Havalandırma ve Klima Sistemleri
Katıldığı Etkinlikler
DPÜ 1.İnovasyon Zirvesi, 8 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
Euromold World Fair for moldmaking and tooling, 03-06 Aralık 2013, Frankfurt/Main, Germany
Concept Laser ve EOS firma ziyareti, 03-05 Nisan 2013,Münih, Germany
Euromold World Fair for moldmaking and tooling, 27-30 Kasım 2012, Frankfurt/Main, Germany
T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TeknoGirişim Zirvesi 2012, 29 Haziran 2012, Ankara
3D Experience Forum, Dassault Systems, 14 Haziran 2012, İstanbul
Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, 20 Aralık 2010, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Metroloji Semineri CADEM, 03 Haziran 2010, Bursa
Mind Manager X5 Semineri,15 Ocak 2009, Afyon
PCM Proje Yönetim Döngüsü Semineri,17–18 Ocak 2008, Kütahya
İnfotron Hızlı Prototipleme ve Hızlı imalat teknolojileri Semineri, 30 Kasım 2007, İstanbul
IV.Makina Tasarım ve İmalat Tek.Kongresi, 24–25 Kasım 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya
İnfotron Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol Semineri, 16 Kasım 2007, İstanbul
DPÜ 1.Teknoloji Günleri , 30 Nisan–04 Mayıs 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Sanal Prototipleme ve Ürün Geliştirme BİAS Mühendislik, 17 Mayıs 2006, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak–2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 26–28 Nisan 2006, Balıkesir Üniversitesi
Geleneksel Catia Buluşması, Workshop, 29 Mart 2005, Bursa
SolidWorks 2003 Semineri, 18 Haziran 2003, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Catia Semineri, 25 Haziran 2002, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Üreten Türkiye için Teknolojinin Önemi “Product First”, Pro/Engineer Semineri, 6 Haziran 2002, İstanbul
Pro/Engineer Semineri, 6 Mayıs 2002, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Rüzgâr Enerjisi Paneli, 14 Ekim 2000, Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği Türkiye Şubesi Çeşme Altın Yunus Tesisleri, İzmir
5.Ulusal Soğutma ve İklim. Tekniği Kongresi, 2–3 Nisan 1998, Çukurova Üniversitesi Adana
Makine ve Süreç Yeterlilik İndeksleri Semineri, 4–5 Şubat 1993, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
3
Download

Özgeçmişim - Dumlupınar Üniversitesi