EK 2
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesi 1.Fıkrası (s) bendi olan mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri
yürütmek, konularını içeren mezarlık 15/04/2014 tarih ve 38 nolu Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ilçe belediyelerine devredilmiştir. Bu devir gereğince,
tablodaki mezarlık hizmetleri ilçe belediyeleri tarafından yürütülmektedir. Ancak mezarlık hizmetlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yürütmesi
durumunda Kamu Hizmet Standartları tablosuna göre yürütecektir.
HİZMETİN ADI
SIRA
NO
1
Muayene
Dilekçeler
2
İSTENEN BELGELER
Belediye Personeli Olması
Sosyal Yardım dilekçelerinin cevaplanması
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
30 Dakika
15 gün
3
Tansiyon ölçümü
TC numarası
10 dk
4
Striple kolesterol ölçümü
TC numarası
10 dk
5
Enjeksiyon
TC numarası
5 dk
6
Striple şeker ölçümü
TC numarası
10dk
7
Pansuman
TC numarası
10 dk
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz .
İlk Müracaat Yeri
:
İkinci Müracaat
Yeri
İsim
:
İsim
: Hacı KOÇ
Unvan
: Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdür V.
Unvan
: Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanı
Adres
: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Adres
: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Tel
: 0 252 444 48 01
Tel
: 0 252 444 48 01
Faks
:
Faks
:
E posta
: [email protected]
E posta
: [email protected]
:
Download

Sağlık ve Sosyal İşleri Şube Müdürlüğü