GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI- SOYADI
İŞ FİKRİ
: SAFİYA BİNAY HİRT
: PANSİYONCULUK HİZMETLERİ
İŞLETMENİN ADI : SAFİYA BİNAY HİRT - LAPEİSTRA
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
SAFİYA BİNAY HİRT
U
LI
YO
R
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Z
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
1968’de Erzincan ilinde doğdum, ilk ve orta öğrenimimi Erzincan’da tamamladım çeşitli
nedenlerden dolayı orta öğretimi(lise) açıktan okudum ve 2003 yılında Anadolu Üniversitesi
Halkla İlişkiler bölümünü bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra
bilgisayarlı muhasebe
kurslarına katıldım 2 yıla yakın bir serbest muhasebe bürosunda çalıştım daha sonra Alerko
Holdingde gişe ve personel sorumlusu olarak görev aldım ve 2008-2010 yılları arasından
Antalya ili Alanya ilçesinde Gül Pansiyon’da personel sorumlusu olarak yer aldım. 2011
yılında KOSGEB ve İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği girişimcilik eğitimlerine katıldım ve 72
saatlik Uygulamalı Yeni Girişimcilik Eğitimi katılım belgesi aldım Balıkesir Akçay Çamlıbel
köyünde pansiyonculuk konusundaki sektörel deneyimini ve işe koşacağı bir pansiyonu
hizmete açma çalışmalarım devam etmektedir.
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Balıkesir ili Akçay ilçesi Çamlıbel köyünde var olan fiziki bir mekanın pansiyonculuk
hizmetleri için pansiyona dönüştürülmesi gerekli olan ekipman malzeme ve demirbaş alımı
alanlarında uzman ekip arkadaşları ve çalışanları ile konaklama ihtiyacı olan insanlar için
konaklama hizmeti sunmak işletmemiz faaliyet konusudur.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
1.3 İş Kurma Süreci
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
1. Uygun bir alanda iş yerin temini
2. Kiralanacak işyerinin kira sözleşmesi yapılması
3. İşletmenin yasal olarak kurulması(Vergi levhası çıkarılması, oda kayı belgesi , faaliyet
belgesi, sicil tasdiknamesi, iş yeri açma ruhsatı çıkarılması. İş planı Projemin ilgili KOSGEB
Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulması)
4. Ekipman ve demir başların temini kurulum ve montajı
5. Personel temini( aşçı, kat görevlisi vb.)
6. Personele iş
başı eğitim
programının uygulanması ve hizmet standartlarının
belirlenmesi
7.Açılış daveti ve açılışın yapılması.
8.Reklam ve tanıtımların yapılması
9. Müşteri kabulü
10.Hizmet sunumu ve satışlar
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİNİN / ORTAKLARIN VE İŞLETMENİN
ÖZELLİKLERİ
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
LI
YO
R
U
Z
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Dünya genelinde 210 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan (küresel istihdamın % 7,6’sı)
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
turizm ve konaklama sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biridir.
Türkiye misafirperverlik geleneği, ılıman iklimi, çekici ve uzun kıyı şeridinin yanında, doğal
güzellikleri, eşsiz tarihi mekanları, arkeolojik ören yerleri ve giderek gelişen altyapısıyla
turizm sektörünün son derece gelişmiş olduğu bir ülkedir. Turizm ve Konaklama sektörü bu
etkenlere bağlı olarak son dönemlerde yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlamıştır(bu
rakam toplam istihdamın % 7,2’sini oluşturmaktadır).Sektör 2011 yılında 125,3 milyar TL
değerinde ekonomik faaliyette bulunmuştur. Bu rakam Türkiye’nin toplam GSYİH’sinin
yaklaşık % 12,2’sine denk gelmektedir.
Türkiye’nin 3 büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir ile popüler tatil beldeleri
Antalya, Muğla ve Aydın otellerin yoğunlaştığı illerdir. Günümüzde Türkiye’deki faal
otellerin 567.470 yataklık kapasitesine ek olarak toplamda 258.287 yatak kapasiteli birçok
otel yatırım aşamasındadır. 2000 ile 2011 yılları arasında yatak kapasitesindeki yıllık bileşik
büyüme oranı % 7,1’e ulaşmıştır. Bu artış ve ivme Ülkemizde olduğu gibi Bölgemiz ve
İlimiz Balıkesir ili içinde geçerlidir. TR22 Bölgemiz( Çanakkele ve Balıkesir ) ve illeri için
konaklama
pazarı büyüklüğü tahminlerimize
göre
yıllık ortalama 110 Milyon TL’ye
yakındır.
Kültür turizmi açısından Ayvalık ilçemizin, tarihi ve kültürel dokusu itibariyle açık hava
müze kent kimliğine sahip olmasının yanında, 22 adası ile birlikte sualtı dalış turizmi ile de
ziyaretçilere alternatif bir spor faaliyeti sunmaktadır.Kültürel değerlerle doğal değerlerin
birleştiği bir yöremiz de Akçay ve Edremit’ de bulunan Kazdağı Milli Parkı’dır. Fauna ve
flora açısından çok zengin olan Milli Parkımız, yaz-kış su kaynaklarına sahiptir.Park alanında
bulunan Şahinderesi Kanyonu, Alp’lerden sonra en yüksek oksijen oranı ile en temiz havaya
sahip olup, eko turizm meraklılarını cezbede bilecek potansiyele sahiptir. Kazdağları kendine
özgü endemik bitki türleri ve şifalı otları ile de farklı bir turist profili yaratmaktadır.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Pınarbaşı, Hasan Boğuldu‘ da trekking, dağcılık ve jeep safari yapabilme imkanları mevcut
LI
YO
R
U
olup, planör uçuşu, yamaç paraşütü,rafting, kaya tırmanışı gibi spor dallarında da
Z
Ayı deresi, Sutüven Şelalesi, Şahinderesi Kanyonu, Sarıkız, Tozluyurt, Manastır Mevkii,
değerlendirilmeyi bekleyen bir potansiyel oluşturmaktadır.Ayrıca Kapıdağ Yarımadası ve
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
Alaçam Dağları av turizmi ile eko turizm branşlarının yapılabileceği önemli kaynaklar.
Bandırma Kuş cenneti Milli Parkımız da 260 ‘a yakın kuş türünü barındırmakta, ornitolojiye
merak duyan herkesi beklemektedir.
İlimizin iki denize kıyı vermesi, Marmara ve Ege Denizi’ndeki adaları ile kıyı bandında deniz
turizmi, özellikle yaz mevsiminde hareketli ve yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye’de ilk turizm hareketlerinin başladığı Erdek ve Akçay’ı, daha sonra
Altınoluk, Ayvalık-Sarımsaklı, Alibey Adası, Altınova, Burhaniye- Ören, Gömeç- Artur,
Marmara, Saraylar Köyü ve Avşa Adaları .vb.. daha nicelerini söylemeden geçemeyeceğiz.
Gelecekte çevremizi ve doğayı korumaya yönelik önlemlerin arttırılması ile deniz turizmi,
kültür turizmi ve termal turizmin yanı sıra, dağcılık, sualtı dalış turizmi, eko turizm, yamaç
paraşütü gibi alternatif türlerin gelişmesine imkân verecek potansiyel mevcuttur. Bu
potansiyelin değerlenmesi ile birlikte, bölge turizminin mevsimsellik özelliğinden
kurtarılarak, yıl içine yayılması, böylece gelen turistlerin kalış sürelerinin uzatılabilmesi
mümkün olacaktır.
Ülkemizde olduğu gibi genel olarak bölgemiz (TR22) ve özel olarak ilimiz Balıkesir ve
Akçay ilçesinde yerli ve yabancı turistlerce konaklama hizmetlerine yoğun ilgi vardır. Açık
olan şu ki ilimizdeki turizm konaklama sektöründe en büyük payı her şey dahil kampanyaları
ile 5 yıldızlı konaklama yerleri almaktadır. Yıllık 110 milyon Tl olan pazarın %85’lik kısımı
bu büyük beş yıldızlı işletmelerin elindedir. %15’luk dilim ise bizim gibi alternatif konaklama
mekanlarından olan pansiyonların elindedir(ortalama 16,5 milyon Tl).Sektöre yoğun bir
talep olmakta
ve bu talep
karşılanamadığı için
bahsi geçen hizmetler Edremit ilçe
merkezinden alınmaktadır. İlçemizde yerli ve yabancı turistler için sunulan pansiyonculuk
hizmetleri 16,5Milyon t’dir. İşletmemiz bu pazarın ilk yıl %1,94 ikinci yıl %2,01 üçüncü
yıl%2,21 Pazar payı hedeflemektedir.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
3
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
AYLIK SATIŞ HEDEFLERİ
Aylar
Hizmetler ve Ürünler
Yatak Satışı*
Yemek Hizmetleri**
Soğuk içecekler
***
1m
2h
3t
4
5
6ek
7
8
9
10
11
12
150
200
300
350
200
150
50
40
30
40
150
200
250
300
400
500
350
200
75
50
60
75
250
300
2
4
5
5
4
2
1
1
1
1
2
3
Aylık satışlar tablosunda
1.Ay projenin tahmini başlangıç ayı olan Mayıs ayı baz alınarak senkronize edilmiştir( 2.
ay haziran,3. Ay temmuz … vb.)
*Konaklama hizmeti sunumu aylık olarak hesaplanmıştır yatak başı doluluk baz
alınmıştır.(ÖR:15 yataklık işletmemizde tam dolu durumda ayda 15*30=450 birim iş
yatak satış işi yapılmış olur.)
** İşletmemiz mutfak bölümünde yemek yapılacak ve çeşitli yemekler çıkacak bahsi
geçen bu yemekler için (Öğle ve akşam yemeği) ayrıca ücret alınacaktır.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
***İşletmemiz teras katında oluşturulacak olan cafeterya çeşitli sıcak soğuk içeecek
uygulanmıştır.İşletme cafeteryası için çeşitli markalarda ve tatlarda sıcak soğuk içecek
LI
YO
R
U
alımı yapılacak.(Ör:1. Ay olan mayıs ayında 2 parti mal alımı yapılacak, haziran ayında 4
Z
çeşitleri alınacak ürün sayılsı çok çeşitli olduğu için hesaplamalarda ‘’partimal’’ sistemi
partimal alımı yapılacak. İşletmeye alınan ürünlerin %70’i tükenince yeni parti mal ürün
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
alınacaktır.)
.
YILLAR
Hizmetler& Ürünler
1.YIL
2. YIL(%5 artış)
3. YIL (%10
artış)
Yatak Satışı*
1860
1953
2148
2810
2950
3245
Yemek Hizmetleri**
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Soğuk içecekler
***
31
36
U
Z
33
LI
YO
R
*Konaklama hizmeti sunumu aylık olarak hesaplanmıştır yatak başı doluluk baz
alınmıştır.(ÖR:15 yataklık işletmemizde tam dolu durumda ayda 15*30=450 birim iş
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
yatak satış işi yapılmış olur.)
** İşletmemiz mutfak bölümünde yemek yapılacak ve çeşitli yemekler çıkacak bahsi
geçen bu yemekler için (Öğle ve akşam yemeği) ayrıca ücret alınacaktır.
***İşletmemiz teras katında oluşturulacak olan cafeterya çeşitli sıcak soğuk içeecek
çeşitleri alınacak ürün sayılsı çok çeşitli olduğu için hesaplamalarda ‘’partimal’’ sistemi
uygulanmıştır.İşletme cafeteryası için çeşitli markalarda ve tatlarda sıcak soğuk içecek
alımı yapılacak.(Ör:1. Ay olan mayıs ayında 2 parti mal alımı yapılacak, haziran ayında 4
partimal alımı yapılacak. İşletmeye alınan ürünlerin %70’i tükenince yeni parti mal ürün
alınacaktır.)
YILLIK SATIŞ HEDEFLERİ
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
1.YIL
ÜRÜN
Satış (TL)
2.YIL
ÜRÜN (Ad)
3.YIL
Satış(TL)
Yatak + kahvaltı*
Yemek **
2810
Soğuk içecekler
***
TOPLAM
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
31
4701
Satış(TL)
(Ad)
(Ad)
1860
ÜRÜN
204.600 TL
33.720 TL
77.500 TL
214.830 TL
1953
2148
236280 TL
2950
35.400 TL
3245
38.940 TL
33
82.500 TL
36
90.000 TL
315.820 TL
4936
332.730 TL
5429
365.220 TL
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
Balıkesir Akçay ilçesi Çamlıbel köyünde kiralanacak iki katlı bir mekanın çeşitli fiziki
rehabilitasyonlar ve gerekli ekipman malzemenin alımı ve uzman teknik personel istihdamı
ile pansiyona dönüştürülmesi ve bu alanda yerli ve yabancı tatilciler için pansiyonculuk
hizmeti verilmesi işletmemiz hizmetlerini genel olarak tanımlamaktadır.
İşletmemiz 2 katlı (+ bodrum) taş ve ahşap kapmalardan oluşan otantik görünümlü bir
işletmedir. İşletmemiz 107m2 alan üzerine kurulmuştur ve 145 m2 lik bir terası mevcuttur.
İşletmemiz bodrum katı sauna, mutfak ve soğuk hava deposu olmaya müsaittir. İşletmemiz
1. Katında 2 oda bulunmakta 39 m2(4 yatak) ve 32 m2 lik(3 yatak) 2. Katta ise 3 oda 18m2(2
yatak), 20m2(3 yatak) ve 35 m2(3 yatak ) lik olmak üzere 15 yatak kapasitelidir.
İşletmemizde yerli ve yabancı turistler için konaklama hizmeti verilecek. Bahsi geçen bu
hizmetler ağırlıklı olarak ilk bahar ve yaz aylarında yapılacaktır. İşletmemizde konaklama
hizmeti alan müşterilerimiz için sabah kahvaltısı verilecek. İşletmemizde öğle ve akşam
yemeği çıkacak ancak bu yemek hizmeti için ek ücret alınacak ,bununla birlikte işletmemiz
teras katı ve bahçesinde işletmemize ait kafeteryada sıcak soğuk içecek hizmetleri sunumu
yapılacak müşterilerimiz
pansiyon lobisinden almış oldukları
fiş ile
bu hizmetlerden
yararlanacaklardır.
İşletmede Sunulacak Yemek hizmetlerinden bazıları;
IZGARA TÜRÜ YEMEKLER;
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Tavukşiş
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Özel Köfte
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Tavuk Kanat
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Hamsi
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Alabalık
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Pirzola
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Çupra
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Dört ve daha fazla gruplar için
Semaver Çay sunumu
Ezogelin Çorbası
Kıymalı Ispanak
Peynirli Tepsi Böreği
Yoğurt
Soslu Karışık Kızartma
Tarhana Çorbası
Lahana Sarması
Patatesli Kol Böreği
Yoğurt
Domates Çorbası
Tas Kebabı
Bulgur Pilavı
Salata
İmam Bayıldı
ZY Enginar
Şehriye Çorbası
Tavuk Döner
Melek Pilavı
Ayran
Kabak Mücver
ZY Lahana Sarması
Ezogelin Çorbası
Etli Patates
Fırın Makarna
İrmik Helvası
ZY Brokoli
ZY Ispanak
Yayla Çorbası
Piliç Pirzola
Şehriye Pilavı
Salata
Mercimek Çorbası
Tavuklu Bezelye
Pirinç Pilavı
Meyveli Kup
ZY Kabak Kalya
ZY Yaprak Sarması
Domates Çorbası
Kıymalı Nohut
Pirinç Pilavı
Karışık Turşu
ZY Patlıcan Erse
ZY Enginar
Sebze Çorbası
Kuru Köfte
Tereyağlı Bulgur Pilavı
Krem Şokola
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
Kuşbaşı
Meze ve alkolsüz içecekler
SULU YEMEKLER;
Yayla Çorbası
Mitite Köfte
Patlıcanlı PirinçPilavı
Salata
Barbunya Pilaki
ZY Pırasa
Tavuk Suyu Çorbası
Kadınbudu Köfte
Pirinç Pilavı
Kola
Şehriye Çorbası
Mezgit Tava
Patatesli Kol Böreği
Helva
ZY Barbunya Pilaki
Mercimek Köftesi
Tavuk SuyuÇorbası
Hasan Paşa Köftesi
Soslu Makarna
Meyve
Tavuk Suyu Çorbası
Tavuk Kadınbudu Köfte
Soslu Makarna
Ayran
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
Ezogelin Çorbası
Kuru Fasulye
Sade Pirinç Pilavı
Cacık
11
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
3.9 Yer Seçimi
KIRMIZI ALANLAR İŞLETMEMİZ YERİNİ GÖSTERMEKTEDİR.
İşletmemiz Balıkesir ili akçay ilçesi Çamlıbel köyü No:39’da 46168.sok.no:20’dir. 15 yatak
kapasiteli
2 katlı (+ bodrum) taş ve ahşap kapmalardan oluşan otantik görünümlü bir
işletmedir.Bodrum katta sauna ,soğuk hava deposu ve müstakil bir mutfak bulunmaktadır)
İşletmemiz 107m2 alan üzerine kurulmuştur ve 145 m2 lik bir terası mevcuttur. İşletmemiz
bodrum katı sauna, mutfak ve soğuk hava deposu olmaya müsaittir. İşletmemiz 1. Katında 2
oda bulunmakta 39 m2(4 yatak) ve 32 m2 lik(3 yatak) 2. Katta ise 3 oda 18m2(2 yatak),
20m2(3 yatak) ve 35 m2(3 yatak ) lik olmak üzere 15 yatak kapasitelidir. Her odada müstakil
bir lavabo duş ve şömine bulunmaktadır. Bu alan 120 m2 kapalı alan ve 40 m2 si çeşitli
fiziki rehabilitasyonlarla stüdyoya geri kalan alanlar ise ürün taşışı ve ürün teşhir alanı
olarak kullanılacaktır. Bahsi
geçen bu
alan sunacağımız
ürünler
ve hizmetler için
uygundur.Belirttiğimiz işletme yerinin sahip oldukları özellikleri, bu yerin seçilmesinin
yaratacağı faydaları ve diğer bazı özellikleri kısaca özetleyelim; İşletmemizin Hedef müşteri
gruplarına yakın olması, müşterilerin bize, bizim müşterilerimize ulaşımımızın kolay olması,
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
işletmemizin denize 2 km uzaklıkta olması merkezinde olması vb. yer seçiminde göstermiş
LI
YO
R
U
Z
olduğumuz hassasiyetler, uygun ortamın oluşmasında büyük bir başarı sağlayacaktır.
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
İlk etapta yapılacak harcamalar
İşletme Kuruluş Giderleri(İşletme kuruluş aşaması noter masrafları - İşletmenin
ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması- İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,- Fatura, irsaliye
ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,- İlgili odalara kayıt yaptırılması, - İşyeri
açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,- Yazar kasa alımı
TİCARET SİCİL KAYDI
TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ
NOTER GİDERİ
FATURA KOÇANI BASIMI 10 CİLT
260,25
355
122,28
500
MUHASEBECİ GİDERLERİ
MÜŞTERİ LİSTESİ EVRAKLARI
BASIMI 10 CİLT
EMNİYET KİMLİK EVRAKI BASIMI 10
CİLT
500
500
ARA
TOPLAM -1
500
2737,53
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
Adet
Birim
Toplam Maliyet
no:
Fiyatı
KARYOLA (160*135)
3 ADET 417
1251
1
BAŞ UCU(160CM )
2 ADET 165
330
2
8
ADET
KOMİDİN
150
1200
3
6ADET
DOLAP
400
2400
4
1 ADET
AYNA( BÜYÜK)
300
300
5
1ADET
MASA(6 KİŞİLİK)
400
400
6
2ADET
MASA (4 KİŞİLİK)
250
500
7
4ADET
SANDALYE
170
680
8
2
ADET
BANK
150
300
9
1 ADET
YATAK BAŞLIĞI
150
150
10
1ADET
RESEPSİYON MASASI
500
500
11
48
ADET
40
CAM
RUSTİK(1,20)
40
1920
12
120 ADET 18
40 CAM TÜL
2160
13
PERDE(1,20*2,50)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
30
2232
1ADET
4ADET
3 ADET
5 ADET
3 ADET
15 ADET
1ADET
1ADET
1ADET
384,39
384,39
232,24
48,12
33,25
23,33
403,39
137,15
274,31
384,39
1537,56
696,71
240,62
99,75
349,99
403,39
137,15
274,31
1ADET
1ADET
1ADET
1ADET
193,63
193,63
1016,94
1016,94
1067,79
762,71
1067,79
762,71
1ADET
1ADET
1ADET
1ADET
2 ADET
1059,32
423,72
288,13
254,23
300
1059,32
423,72
288,13
254,23
600
U
74,4
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
15
16
17
18
19
20
21
22
23
31 CAM KALIN
PERDE(1,20*2*31)
YATAK(160*200)
YATAK(150*200)
YATAK(90*190)
FAÇALI ALEZ
FAÇALI ALEZ
YASTIK
BAZA (150*200)
BAZA BAŞLIĞI(150)
UNİFORM
KASA(150*200)
UNİFORM KASA(90*190)
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
KURUTMA MAKİNESİ
ANKASTRE BULAŞIK
MAKİNESİ
BUZ DOLABI
FIRIN
ANKASTRE OCAK
DAVLUMBAZ
TEK KİŞİLİK KARYOLA
LI
YO
R
14
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ARA TOPLAM -2
24.113,34 TL
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel 4 kişi (12 Ay )*
35320
Elektirik ( 12 ay )
6000
Su ( 12 ay )
3000
Isıtma ( 5 ay )
2500
Telefon &ADLS ( 12 ay )
2400
ARA TOPLAM 3
TOPLAM -1 -,2 -,3
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
49.220
76.070,87
15
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Bir çok yeni iş yeri kurmak isteyen girişimci KOSGEB Girişimcilik eğitimlerine katılıp
girişimcilik sertifikası almaktadır.Ancak 70 saatlik bir eğitim çoğu girişimci için KOSGEB
Girişimcilik Kurulunu ikna edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonel iş planı projesi
hazırlamaları için yetersizdir.Bu sebep ile girişimciler ya danışmanlık firmalarından destek
alır yada iş planının revize olup desteği alamama ihtimali ile karşı karşıya kalırlar.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
16
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
LI
YO
R
U
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
Z
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
TÜRKİYE’DE İLK
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
17
Download

Pansiyon işletmesi iş planı örneği