TEMMUZ 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
A. GÜL’ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI
22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU
ARAŞTIRMA GRUBU




Prof. Dr. Özer SENCAR
Prof. Dr. İhsan DAĞI
Prof. Dr. Doğu ERGİL
Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş.
Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490
www.metropoll.com.tr
SUNUŞ
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve
değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.
Türkiye’nin gündemi Cumhurbaşkanlığı konusuna kilitlenmiş durumda. Bir yandan, doğrudan
halkoyuyla seçilecek ilk cumhurbaşkanlığı için adaylar arasındaki yarış sona yaklaşırken, öte
yandan da 2007’den bu yana cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen ve süresi dolmak üzere
olan Abdullah Gül’ün bu dönemde sergilediği performansı tartışılıyor.
Araştırmamızda 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın tercihi hangi adaydan
yana olacak sorusuna olduğu gibi Gül'ün cumhurbaşkanlığı performansı kamuoyu tarafından
nasıl değerlendiriliyor sorusuna da ayrıntılı bir cevap bulmaya çalıştık. Ayrıca 22 Temmuz'da
‘Paralel devlet’ nitelemesiyle Emniyet içinde Gülen grubuna mensup olduğu düşünülen polis
memurlarına ve müdürlerine ‘casusluk ve yasadışı dinleme’ suçlamasıyla başlatılan
operasyonlar hakkındaki halkın değerlendirmelerine de bu araştırmamızda yer verdik.
Türkiye'nin Nabzı Temmuz araştırma raporu iki farklı tarihte gerçekleştirilen araştırmaları
kapsamaktadır.
Abdullah Gül değerlendirmesi, Türkiye'nin gidişatı, liderlerin beğeni düzeyi ile ilgili konuları
kapsayan birinci araştırmamız Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas
alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 18-21 Temmuz 2014 tarihleri
arasında toplam 2504 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,0 hata
payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 22 Temmuz polis operasyonu ve siyasi partilerin durumu ile ilgili
bölümleri kapsayan ikinci araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi
esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 3-4 Ağustos 2014
tarihleri arasında toplam 2749 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/1,87 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Özer SENCAR
BİRİNCİ BÖLÜM
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE
YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
1.1. 10 Ağustos’ta Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki
Adaylardan Hangisine Oy Verirsiniz?
Sayı
Yüzde
R. Tayyip Erdoğan
1254
45,6
Ekmeleddin İhsanoğlu
998
36,3
Selahattin Demirtaş
227
8,3
Hiçbirine oy vermem
114
4,2
Fikrim yok / Cevap yok
156
5,7
Toplam
2749
100
1.1.1. 10 Ağustos’ta Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki
Adaylardan Hangisine Oy Verirsiniz?
Karşılaştırma Tablosu - %
Haziran '14
Temmuz '14
R. Tayyip Erdoğan
42,2
45,6
Ekmeleddin İhsanoğlu
32,9
36,3
Selahattin Demirtaş
6,7
8,3
Hiçbirine oy vermem
11,9
4,2
Fikrim yok / Cevap yok
6,3
5,7
1.1.2. 10 Ağustos’ta Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki
Adaylardan Hangisine Oy Verirsiniz?
Kararsızlar ve Cevapsızların Oransal Olarak Dağılımı - %
Yüzde
R. Tayyip Erdoğan
50,5
Ekmeleddin İhsanoğlu
40,2
Selahattin Demirtaş
9,2
1.1.3. 10 Ağustos’ta Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki
Adaylardan Hangisine Oy Verirsiniz?
Kararsızlar ve Cevapsızların Oransal Olarak Dağılımının Karşılaştırma Tablosu - %
Haziran '14
Temmuz '14
R. Tayyip Erdoğan
51,6
50,5
Ekmeleddin İhsanoğlu
40,2
40,2
Selahattin Demirtaş
8,2
9,2
1.1.4. 10 Ağustos’ta Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki Adaylardan
Hangisine Oy Verirsiniz?
Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım - %
R. Tayyip
Erdoğan
Ekmeleddin
İhsanoğlu
Selahattin
Demirtaş
Hiçbirine oy
vermem
FY/CY
TOPLAM
AKP
92,5
2,7
0,9
1,4
2,5
100
CHP
2,7
83,6
3,7
4,0
6,1
100
MHP
7,8
75,5
0,7
7,1
8,9
100
BDP
3,9
95,0
0,6
0,6
100
SP
41,7
12,5
8,3
16,7
20,8
100
Diğer
9,1
27,3
9,1
45,5
9,1
100
Protesto oy
24,2
25,8
9,7
24,2
16,1
100
Cevap yok
14,8
16,4
9,8
18,0
41,0
100
Yaşım Tutmadı
44,0
32,0
8,0
8,0
8,0
100
ORTALAMA
45,6
36,3
8,3
4,2
5,7
100
İKİNCİ BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN
DEMOGRAFİSİ
2.1. Örneklemin Demografik Özellikleri
Sayı
Cinsiyet
Yaş
Eğitim Durumu
Meslek
Aylık Toplam
Gelir
Yüzde
Kadın
1344
48,9
Erkek
1405
51,1
18-24
477
17,4
25-34
763
27,8
35-44
628
22,9
45-54
470
17,1
55 ve 55+
410
14,9
Okuryazar değil
43
1,6
Sadece okur/yazar
48
1,7
İlkokul mezunu
753
27,4
Ortaokul mezunu
565
20,5
Lise mezunu
946
34,4
Üniversite/yüksek okul mezunu
376
13,7
Master / Yüksek lisans
18
0,7
İşçi
699
25,4
Sektör çalışanı
264
9,6
Memur
120
4,4
Emekli
318
11,6
Ev hanımı
629
22,9
Serbest meslek (Avukat, muhasebeci vb)
102
3,7
Öğrenci
262
9,5
İşsiz
84
3,1
Küçük ve orta ölçekli ticaret
246
8,9
Sanayi ve büyük ölçekli ticaret
14
0,5
Çiftçi
11
0,4
0 - 500 TL
97
3,5
501 - 1000 TL
407
14,8
1001 - 1500 TL
692
25,2
1501 - 2000 TL
563
20,5
2001 - 2500 TL
347
12,6
2501- 3000 TL
160
5,8
3001- 3500 TL
81
2,9
3501 - 4000 TL
53
1,9
4001 TL ve üstü
103
3,7
Cevap vermedi / bilmiyor
245
8,9
TOPLAM
2749
100
2.6.1. Görüşme Yapılan İller
1
İSTANBUL
2
BATI MARMARA
3
EGE
4
5
6
7
8
DOĞU MARMARA
BATI ANADOLU
AKDENİZ
ORTA ANADOLU
BATI KARADENİZ
Sayı
Yüzde
1
İstanbul
493
17,9
2
Tekirdağ
62
2,3
3
Çanakkale
75
2,7
4
5
6
İzmir
Aydın
Manisa
177
103
134
6,4
3,7
4,9
7
Bursa
Bursa
114
4,1
Eskişehir
34
1,3
8
Kocaeli
123
4,5
9
Ankara
183
6,7
10
Konya
78
2,8
11
Adana
Adana
76
2,8
Mersin
65
2,4
12
Antalya
98
3,6
13
Hatay
111
4,0
14
Kırıkkale
55
2,0
15
Kayseri
86
3,1
16
Zonguldak
40
1,5
17
Kastamonu
36
1,3
18
Samsun
116
4,2
9
DOĞU KARADENİZ
19
Trabzon
110
4,0
10
KUZEYDOĞU
ANADOLU
20
Ağrı
32
1,2
21
Erzurum
37
1,3
DOĞU
ANADOLU
22
Malatya
61
2,2
23
Van
38
1,4
24
Diyarbakır
100
3,6
25
Gaziantep
70
2,5
26
Mardin
41
1,5
2749
100,0
11
12
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
TOPLAM
Download

Dökümanı indirmek için tıklayın.