TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
HTL
TEMİZ ODA UYGULAMALARI
BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Çeker ocaklar :
• Çeker ocaklar Biyogüvenlik kabini değildir.
• Kimyasal korunma amacıyla kullanılır.
• Radyoaktif malzeme ile çalışılabilen
modeller vardır.
• 1 m başına genişlikte 530 – 1140 m3/h
arası emiş debileri kullanılmaktadır.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Düşey ve yatay laminer akımlı çalışma bankoları:
Esas olarak ürünün çevre ve personelin etkilerinden
korunması amacıyla kullanılır. Ürün üzerine Hepa
filtreden geçerek üflenen hava personele gelir.
Kabin içi pozitif basınçtadır.
Hiçbir zaman hücre kültürü, enfekte malzeme ve ilaç
formülasyonu için kullanılmamalıdır.
Biyogüvenlik kabini değildir.
Filtre alın hızı max. 0,45 m/s’dir.
Sağlanan temizlik sınıfı Iso 14644 ISO class 5 (FDA
100 ) tir.
Kullanıldığı yerler:
IV karışım / ilaç hazırlanması
Bitki hücre kültürü
Medya hazırlanması
Elektronik montaj
Bazı medikal üretimler
Sınırlı deneysel çalışmalar
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Biyogüvenlik kabinleri:
Temel amaç Laboratuvarda çalışan personel ve çevreyi çalışılan biyolojik
ajanların etkilerinden korumaktır. Seçilen sınıfa göre üzerinde çalışılan ürünün
kontaminasyondan korunması da sağlanabilir.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--1 Biyogüvenlik kabinleri:
Class
Esas olarak personelin korunması
amacıyla kullanılır.
Egzost HEPA filtre üzerinden
yapılır.
Ürünü korumaz, kontaminasyon
riski vardır.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2 Biyogüvenlik kabinleri:
Class
Steril hayvan ve hücre kültürleri üzerinde yapılan çalışmalar personel, ürün ve
çevrenin aynı zamanda korunmasını zorunlu kılar. Bu amaçla class-2
kabinlerde:
Personeli korumak için kabin içine doğru hava akımı,
Ürünü korumak için ürün üzerine yönlendirilmiş, Hepa filtreden geçmiş hava
akımı,
Çevreyi korumak için egzost havasının Hepa filtreden geçmesi sağlanır.
Kabin içine doğru hava hızı, resirküle hava kullanılıp kullanılmaması, egzost
bağlantısına göre alt sınıfları vardır.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2A Biyogüvenlik kabinleri:
Class
Class-2A kabinler personel ve çevreyi biyolojik aeresol ve partiküllerden koruma
amacıyla kullanılır.
Bu koruma kabin içi negatif basınçta tutularak kabin içine doğru hava akımıyla sağlanır.
İçeriye doğru hava hızı A1 class için 0.38 m/s, A2 class için 0.5 m/s’dir.
Ürünü korumak için çalışma alanına Hepa filtreden geçmiş (H14) ultra temiz hava
üflenir.
Üfleme havasının yaklaşık %70 ‘i resirkülasyon için alınarak tekrar besleme Hepa
filtresine gelir.
Kalan hava çevreyi korumak için opsiyonel HEPA filtreden geçirilerek egzost yapılır.
Egzost hattının dışarıya bağlanması zorunlu değil ancak faydalıdır. Bağlantı hood tipi
olarak yapılabilir.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
Class--2A Biyogüvenlik kabinleri:
Class
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri:
Class
Class-2B kabinler personel ve çevreyi hem biyolojik hem de kimyasal ( Kanserojen,
vb.) risklerden koruma amacıyla kullanılır. Aynı zamanda ürünün korunması da sağlanır.
Bu koruma kabin içi negatif basınçta tutularak kabin içine doğru hava akımıyla sağlanır.
İçeriye doğru hava hızı 0.5 m/s’dir.
Ürünü korumak için çalışma alanına Hepa filtreden geçmiş (H14) ultra temiz hava
üflenir.
B1 class için Üfleme havasının yaklaşık %30 ‘u resirkülasyon için alınarak tekrar
besleme Hepa filtresine gelir. B2 classta resirküle hava kullanılmaz.
Hem ürün üzerine üflenen koruma havası hem de odadan kabin içine emilen hava
Çevreyi korumak için HEPA filtreden geçirilerek egzost yapılır.
Egzost hattının bağlantısı sabit kanal olarak yapılmalıdır.
Standard Hepa testlerine ilave olarak Aeresol izleme testleri yapılmalıdır.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri:
Class
Odadan emilen filtrelenmemiş hava
Hepa filtreden geçen partikülden
arındırılmış hava
Çalışma bölgesinden gelen
potansiyel olarak biyolojik ya da
kimyasal olarak kontamine hava
Hepa filtreden geçen partikülsüz
fakat potansiyel olarak çalışma
alanından gelen volatile kimyasalları
içerebilen hava
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri yapılması gerekli testler:
Class
İçeri doğru ve besleme Hepa’sından aşağı doğru hava hızları ölçümü,
İçeri doğru 0.5 m/s, Filtre yüzeyi 0.35 m/s +/-%20
Çalışma alanı temizlik sınıfı testi
ISO 14644-1 e göre ISO Class-3-5
Hepa filtreler için aeresol testi, Egzost en az H13, besleme için en az H14, EN 1822’ye
göre test,
Hava akış formu görselleştirme testi,
Işık seviyesi (en az 800 lux), / ses seviyesi (max. 62 db(A)) / titreşim testleri
Elektrik güvenlik testi IEC61010-1
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--3 Biyogüvenlik kabinleri
Class
kabinleri-- Gloveboxlar:
Gloveboxlar:
Class-3 kabinler kontrollu erişimli Laboratuvarlarda en üst düzey personel ve çevre güvenliği
sağlamak için kullanılır.
Eldivenlerle çalışmanın getirdiği zorluğa karşın ürünle temasın olmaması nedeniyle maximum
personel güvenliği sağlanır.
Gaz sızdırmaz formdadır. Kabin içine erişim çift kapılı otoklav ya da pass-boxla sağlanır. Kabin
çıkışında dekontaminasyon uygulanır.
Hem besleme hem de egzost hatlarında Hepa filtre vardır. Egzost hattında çift kademeli Hepa tercih
edilir. Egzost hattı bağımsız olarak uygulanmalıdır. Ortak egzost bağlantısı kullanılamaz.
Kabin devamlı negatif basınç altındadır. Genellikle 125 Pa civarında bir basınç tercih edilir.
Uzun, ağır hizmet tipi eldivenler kullanılır.
Negatif ve pozitif iyon yayan iyonizerlerle eldiven, vb. plastik malzeme üzerinde partikül birikimi
önlenebilir.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--3 Biyogüvenlik kabinleri:
Class
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri kullanımında dikkat edilecek konular:
Class
Kabin içinde malzeme veya ekipman stoklanmamalıdır. Aynı şekilde kabin
üstünü, hava emişini kapatacak malzemeler koymaktan kaçınılmalıdır.
Kabin tam terazisinde olmalıdır. Terazisinde monte edilmeyen kabinlerde Hepa
filtrelerde hasar ve kaçak riski vardır.
Alarmlar hiçbir zaman iptal edilmemelidir. İptal edilen alarmlar çalışan
personelin ve testlerin güvenliğini tehlikeye sokar.
Ön cam hiçbir zaman tam olarak kapatılmamalıdır. Fan motoruna zarar
verebilir.
Kabinler pencere ve kapılardan, hava akımlarından uzak noktalara
yerleştirilmelidir.
Hava akımını bozabilecek ani ve hızlı hareketlerden kaçınılmalıdır.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri kullanımında dikkat edilecek konular:
Class
Tüm malzemeler camdan en az 10 cm. içeride olmalıdır.
Eğer bunsen beki kullanılacaksa arka duvara yakın, hava hareketini en az
bozuntuya uğratacak noktada kullanılmalıdır.
Çalışmalar sırasında mikrobiyolojik ajanlarla temas etmiş olma riski olan tüm
ekipman dekontamine edilmelidir.
Herhangi bir ekipmanı dışarı almadan önce en az 3 dakika beklenerek hava
akımıyla temizlenmesine izin verilmelidir .
Kabin boşaltıldıktan sonra tüm iç yüzey uygun bir dezenfektanla silinmelidir.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri kullanımında dikkat edilecek konular:
Class
Herhangibir saçılmada:
Kabin çalışmaya devam etmelidir.
Koruyucu eldiven giyin,
Tüm yüzeylere dekontaminasyon sıvısı püskürterek silin, alt tavaya
dekontaminasyon sıvısı doldurun,
20 dakika bekleyin,
Fazla sıvıyı boşaltın
Alt tepsiyi, varsa çıkarılabilir egzost ızgaralarını çıkarın,
Tüm yüzeyleri dekontaminasyon sıvısıyla temizleyip kurulayın,
Dışarı aldığınız ızgara vb. elemanları tekrar yerine takın,
Eğer gazlı dezenfeksiyonun gerekli olduğunu düşünüyorsanız H2O2 veya
Folmaldehit sterilizasyon uygulayın.
TEKNO ELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Class--2B Biyogüvenlik kabinleri kullanımında dikkat edilecek konular:
Class
Kabininiz :
Yerine ilk monte edildiğinde,
Yılda bir defa,
Oda içinde dahi olsa her yer değişiminden sonra
Test yapılarak sertifikalandırılmalıdır.
Download

TEKNO ELEKTROMEKANİK TEKNO ELEKTROMEKANİK