Mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 25.yılı kutlu olsun.
13 Haziran 1989 tarihinde 3568 sayılı kanun ile yasal statüye kavuşan mesleğimiz geçen 25 yılda çok
büyük yollar kat etmiş bugün geldiğimiz nokta da ülkemizin en saygın meslekleri arasında yerini almış
bulunmaktadır.Ülkemizin en saygın üniversitelerinden mezun olan gençlerimiz mesleğimize girmek için
staja başlatma dosyaları açtırmaktadırlar.Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için lise eğitiminden
sonra 9 yıl gibi uzun bir eğitimden geçmek gerekmektedir.Bu neredeyse bir tıp fakültesi eğitiminden uzun
bir süredir.
25 yıllık süreçte sorunlarımız hiçbir zaman bitmemiştir.Sorunlarımız yıllara ve konjonktüre göre sürekli
olarak değişiklik göstermekte ve gelecekte de mesleğimizi farklı sorunlar
beklemektedir.Taleplerimiz,isteklerimiz işletmelerimizin gelişmesi ve ülkemiz içindir.10.5 yılda hazırlanan
yeni Türk Ticaret Kanunu daha doğmadan kadük hale getirilmiş yapılan değişiklerle amacından
uzaklaştırılmıştır.Bugün itibari ile ülkemizde bağımsız denetime tabi olma şartları 75 milyon aktif
büyüklük,150 milyon ciro ve 250 işçi çalıştırılması halinde olabilmektedir.Bu limitler bir an önce aşağılara
çekilmeli ve bağımsız denetim hayatımızın her alanında yaşama geçirilmelidir.Türk ticaret kanunu ile
oluşturulan kamu gözetimi,muhasebe ve denetim standartları kurulu yayınlamış olduğu yönetmelikle
serbest muhasebeci mali müşavirlerin 15 yılı doldurmaları halinde eğitimlere katılıp sınav sonucu başarılı
olanların bağımsız denetçi olabileceğini 15 yılı doldurmayan genç meslektaşlarımızın 3 yıl staj ve sınavla
bağımsız denetçi olma zorunluluğu getirmesi biz serbest muhasebeci mali müşavirlere hayal kırıklığı
yaşatmıştır.9 yıl gibi uzun bir eğitim;staja başlatma sınavı,3 yıl staj ve arkasından gelen serbest
muhasebe mali müşavirlik bitirme sınavlarını başarılı bir şekilde veren genç meslektaşlarımızın bağımsız
denetçilik en doğal haklarıdır.Başta bağımsız denetçilik olmak üzere,BA ve BS bildirimlerinin geçici vergi
dönemleri ile birleştirilmesi,son dönem geçici vergi beyanlarının kaldırılması,e-beyanname şifrelerinin
yalnız meslek mensuplarına verilmesi,1 ve 2 no’lu katma değer vergisi beyanlarının muhtasar beyanname
ile birleştirilmesi,mali tatil dönemine gelen beyannamelerin izleyen ayda verilmesi gereken beyanlarla
birleştirilerek beyan edilmesi,meslek yasamızdaki anti demokratik maddeler kaldırılmalı,serbest
muhasebeci mali müşavirler TÜRMOB’a başkan olabilmeli,Bakanlık ve diğer kurumlardan sürekli olarak
bilgi,forum ve beyanlar istenmekte olup tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve kurumların
bilgileri bu merkezden almalarının yolu sağlanmalı,stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi
muafiyeti getirilmeli,mesleğimizde KDV %18 den % 8 e indirilmeli,vergi incelemelerinde meslek
mensuplarımıza gerekli özen gösterilmeden kolayca sorumluluk yüklenmesi ,serbest meslek yıpranma
indirimi gibi belli başlı sorunlarımız Kuşadası’nda yapılan siyasi parti temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın
yoğun katılım gösterdiği 9.muhasebe forumunda genel başkanımız sayın Nail Sanlı tarafından dile
getirilmiş özellikle söz alan hükümet sözcüsü sayın Hüseyin Çelik bu sorunların çözülemeyecek sorunlar
olmadığını,bu sorunların takipçisi olacağını en kısa zamanda TÜRMOB başkanı ve KGK başkanı ile bir
araya geleceğini dile getirmiş aynı zamanda söz alan diğer siyasi parti temsilcileri de bu sorunların
çözümü noktasında her türlü desteği vereceklerini beyan etmişlerdir.Bu söylemler yerini bulmuş,Hükümet
sözcüsü sayın Hüseyin Çelik,genel başkanımız sayın Nail Sanlı ve (KGK)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş KGK ile yaşadığımız sorunları görüşmek
üzere bir araya gelmişlerdir.11.06.2014 tarihinde yapılan TÜRMOB 72. Başkanlar Kurulu Toplantısına
KGK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılmış olup;KGK ile yaşadığımız başlıca sorunlarımızdan
olan mesleğe yeni girmiş meslek mensuplarımızda bağımsız denetçilik için aranan staj ve sınav
zorunluluğunun kaldırılması,TÜRMOB tarafından verilen bağımsız denetim eğitimlerinin değerlendirilmesi
ve serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranan 15 yıl hizmet süresinin daraltılması konularının
görüşülmesi adına olumlu görüşler dile getirilmiş bu ve benzeri sorunların çözümü için TÜRMOB ’dan
Sayın Rıfat Nalbantoğlu ve Sayın Eray Mercan ile KGK’ dan Başkan Yardımcısı sayın Osman Dereli’den
oluşan komisyon çalışmalarına başlamıştır.Biz serbest muhasebeci mali müşavirler bu verilen sözlerin
takipçileri olacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle mesleğimizin yasalaşmasının 25 .yılını tekrar kutluyor,nice 25 yıllar ve yeni
kazanımlar diliyorum.
Nezih ÖZGENÇ
Manavgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Download

Eki için Lütfen Tıklayınız.