T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HiMSSTurkey
4-5 Haziran 2014
İstanbul
Doç. Dr. Kemal Memişoğlu
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
•
•
•
•
•
•
•
11 Hastane (7 Eğitim Araştırma)
4000 Yatak Kapasitesi
Günlük 35-40 bin Poliklinik
2.5 milyon Nüfus
1200 Uzman Hekim
13000 Çalışan
5500 Terminal (Mobil Hariç)
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
•
•
•
•
•
•
•
İhtiyaçların belirlenmesi
Kaynakların doğru olarak kullanabilmesi
Hedeflerin tespiti
Sistemin denetlenmesi
Hizmetin gözlemlenmesi
Verimliliğin sağlanması
Kurumların Kıyaslanması
«Ölçmeden Bilinmez, Bilmeden Yönetilmez»
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Sahadan toplanacak olan verinin, doğru ve
hızlı bir şekilde toplanması ve toplanan bu
verinin analiz edilerek yöneticilere
kararlarında destek olacak, basit ve
anlaşılır bir şekilde gösterilmesi
Dağınık ve büyük ölçekli yapılarda sistem
analizi yapmak zordur
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Veriler, Birliğimizde çalışan Hastane Bilgi Yönetim
Sistemlerinden online olarak Sağlık Bakanlığı
standartlarına uygun şekilde toplandı.
• Verilerin doğru analizleri yapılarak, önemli bilgilere
hızlı bir şekilde erişmeye yönelik her kademeye
uygun yönetim panelleri hazırlandı.
• Başvuru, hizmet, stok, personel, kontenjan, yatış,
reçete, rapor, performans vb.
Toplanan veriler ihtiyaçlar doğrultusunda seçildi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Dağıtık Mimari kullanılarak; düşük maliyetli ve
ölçeklenebilir ihtiyaç duyulduğu kadar
donanım eklenebilen bir altyapı kuruldu.
• Sisteme erişimi kolaylaştırabilmek için; her
yerde ve her platformda kullanılabilir web
tabanlı bir yapı oluşturuldu
Veri büyüklüğü göz önünde bulundurularak, Big
Data ve Veri Madenciliği yaklaşımları uygulandı
4 adet server
Sağlık Bakanlığı
USVS(ulusal
sağlık veri
sözlüğü)ne
bağlı kalınarak
toplanan 11
veri seti
Veri tabanı ve
veri analiz
lisans maliyeti
yok
(Toplam
donanım
maliyeti 12
bin $)
Hastane bilgi
sistemleri
entegre edildi
(7 adet)
KDS
20 milyon
başvuru
(75GB toplam
veri)
11 Hastane ve
5 ADSM
Günlük 2
milyon veri
paketi
Acil Muayene
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Acil Zamansal
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Acil Triaj
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Poliklinik
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Tetkik İstenme
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Muayene Zaman
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Maliyet ve İş yükü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MHRS
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Reçete
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yatış Zaman
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yatan Hasta ve Yataklar
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yatış ve Taburcu Saatleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hemşirelik İşlemleri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Tanı ve Hizmetler
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Depo ve Kullanım
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Klinik Kalite
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Tekrar Başvuru
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Görüntüleme
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
YAŞ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Klinik Puan
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Harita
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KDS Dashboard
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Download

Kemal Memisoglu