BAĞLARDA KAV
HASTALIĞI
MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠTKĠ KORUMA ġB. MD.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Ilıman iklim
bölgelerinde yaygın
olarak görülen Kav
Hastalığı son yıllarda
Manisa da daha yoğun
görülmektedir.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Hastalıklı asmalar
bağın içinde farklı
yerlerde olabileceği
gibi yan yana çok
sayıda da olabilir.

Kav hastalığı daha
çok yaĢlı asmalarda
görülür.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI


İki belirti tipi vardır;
Birincisinde hastalık
karakteristik yaprak
belirtileri Ģeklinde
ortaya çıkar ve asma
bu Ģekilde geliĢmesini
sürdürür.
Ancak ikincisinde ise
birden asmayı öldürür.
Buna inme(Apoplexy)
adı verilir.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI


En tipik belirtileri
yaprakların damar
aralarında klorotik renk
açılmaları Ģeklinde
olur.
Daha sonra bu lekeler
birleĢir ve kızıl
kahverengi bir renk
alır.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Damarlar nispeten yeĢil
kalır. Bu durumda
kanal biçiminde damar
araları sararmıĢ,
kurumuĢ yaprak
belirtileri ortaya çıkar.
Böyle yapraklar
zamanla kurur ve
vaktinden önce
dökülür.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Hastalık baĢlangıçta gözlerin
uyanmasında gecikme, fenolojide
gecikme Ģeklinde kendini gösterir.

Çiçeklenmeden sonra yaz aylarında,
sürgünlerin alt kısımlarındaki yaĢlı
yapraklardan baĢlayarak tüm
yapraklarda bu belirtiler görülür.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI


Bazen çok sıcak yaz
aylarında önce yaprakların
ardından da genç
sürgünlerin birden bire
solup kuruduğu ve
asmanın aniden öldüğü
görülür.
Bu durumda asma son bir
çabayla gövdesinden
baĢka sürgünler çıkartarak
yaĢama savaĢı verir. Bu
tür asmalar çalı benzeri
Ģekil alır.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI




Salkımlarda silkme meydana gelir. Taneler
tam irileşemez veya olgunlaşamaz.
Yenildiklerinde karakteristik keskin bir tat
hissedilir.
Tane üzerine serpiştirilmiş bir halde küçük
kahverengi-koyu mor renkli lekeler görülür.
Ağır biçimde hastalıktan etkilenmiş salkımlar
asma üzerinde kuruyup kalırlar.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Yaprak belirtileri ve
salkım-tane belirtileri
birbirinden bağımsız
olarak ortaya çıkabilir.

Ayrıca yeĢil aksamda
hastalık belirtileri her
yıl görülmeyebilir.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Hastalıklı asmalar gövde ve kalın dallarından
enine kesildiğinde merkezin çevresinde açık
renkli,yumuşak dokulu hastalıklı kısım ve bu
kısmın çevresinde daha koyu renkli sert
dokulu bir tabaka olduğu görülür.

Yıldan yıla asmanın içindeki bu hastalıklı
kısımdan başlayarak dışa doğru bir kavlaşma
meydana gelir.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Kav hastalığının ilaçlı mücadelesi yoktur.

Bu nedenle sağlam asmalara hastalık
bulaşmasını engellemek için koruma
tedbirlerinin mutlaka uygulanması gerekir.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI



KÜLTÜREL ÖNLEMLER
Özellikle kavlı asmaların bulunduğu
bağlarda,hastalıklı asmalar için ayrı, sağlıklı
asmalar için ayrı budama aletleri kullanarak,
hastalığın sağlam asmalara bulaşması
engellenmelidir.Budama aletleri dezenfekte
edilmelidir.
Bunun için hastalıklı asmaların budama
zamanında belli olması için yaz aylarında
işaretlenmesi lazımdır.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Hastalıklı asmalardan çubuk alınmamalıdır.

Budama dikkatli yapılmalı,kesilen kısımların
üzerinde su birikmesi olmayacak şekilde
eğimli kesim yapılmalı ve büyük yaralar
açılmamalıdır.

Büyük yara yerleri oluşmuşsa dezenfektan bir
macunla yaralar kapatılmalıdır.
BAĞLARDA KAV HASTALIĞI

Hastalıklı,verimden düşmüş,yaşlı asmalar
sökülmelidir.Sökülen asmaların bütün atıkları
yakılmalıdır.Yerine yeni dikim,toprak birkaç
yıl dinlendirildikten sonra yapılmalıdır.
Download

bağlarda kav hastalığı