Tarih: İstanbul, 28.02.2014
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
:
:
:
Sabancı Center 34330
4.Levent/İSTANBUL
Tel: (0212) 385 55 55 Fax: (0212) 278
18 98 - (0212) 269 73 83
http://www.akbank.com/bizeulasin/gorus-onerileriniz-icin.aspx
Tel: (0212) 385 54 45 Fax: (0212) 278
40 28
Hayır
Hayır
Hayır
:
-
:
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim
Kurulu Kararı
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks No.
:
E-posta Adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Konunun Görüşüleceği
Genel Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Şekli
:
28.02.2014
27.03.2014
Peşin
1 TL Nominal Değerli Paya
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar
Payı - Brüt (TL)
Payı - Net (TL)
AKBNK(Eski),TRAAKBNK91N6
0,1167
0,099195
Pay Grup Bilgileri
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.03.2014
Pay Grup Bilgileri
AKBNK(Eski),TRAAKBNK91N6
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
0,000
Pay Biçiminde Dağıtılması
Teklif Edilen Kar Payı (%)
0,00000
Açıklanacak Özel Durum:
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2014 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince;
Bankamızın 2013 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.942.042.108,97 TL.’lik net kârdan;

Ortaklarımıza 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000
TL.’nin %5’ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 266.800.000 TL. ikinci
nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %11,67’si olan 466.800.000 TL.
nakit brüt kar payı dağıtılması;

Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine toplam 683.506,85 TL. nakit
brüt kar payı dağıtılması;

Nakit kar payı ödemelerine 31 Mart 2014 tarihinden itibaren başlanılması,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar
vergisinden müstesna tutulan 2.731.950,66 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılması ve “Kanuni
Yedek Akçeler” olarak toplam 26.748.350,69 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü
Yedekler”e tahsis edilmesi,
hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.
Ek: 2013 yılı Kâr Dağıtım
Tablosu.
Download

İstanbul, 28.02.2014 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Kar Payı