ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU, 2014 *YAZIC+ 27.05.2014 08:49:02
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Özet Bilgi
Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No.2 Çayırova 41435 Kocaeli
850 - 2001900
262 - 6588556
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
C
Grubu,ASUZU(Eski),TRAASUZU91H4
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREASZU00022
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREASZU00030
850 - 2001900
262 - 6588556
Evet
Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı - Net (TL)
2,5700000
2,1845000
2,5700000
2,1845000
2,5700000
2,1845000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2014
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereğince 2013 yılı
kar paylarının ortaklarımıza ödenmesine 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren başlanacaktır.
Ödemeler;
- Gerçek kişi pay sahiplerine % 257 brüt, % 218,45 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay
karşılığında 2,1845 TL,
- Tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükellefleri ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla
kar payı elde eden dar mükellefiyete tabi kurum niteliğindeki pay sahiplerine de % 257 brüt=net olmak üzere 1,TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 2,57 TL,
kar payı ödenecek şekilde yapılacaktır.
Ortaklarımızın kar payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla aracı kuruluşlarda bulunan hesaplarına otomatik
olarak yatırılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Kar Payı Dağıtım Tarihi Hk.