T.C.
KULA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ACELE VE GaINLÜDÜR
LT
Sayı
20l0512014
:428622311934.0,l t Y
Konu: Yakacak Miktarlarının Tespiti
vüpünı-üĞü
KULA
kömür ve odun
İlçemiz Temel Eğitim Okullarının 2014-20|5 Eğitim
ihtiyaçlarının tespit edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu doğultuda 2014-2015 eğitim öğetim yılı için kömür ve odun ihtiyaçlarının Okul
Müdürlükleri tarufından belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar;
l-Okulun lsrnmaya tabi kullanım alanı M2 olarak belirlenecek (Halen yapıml devam eden ek
derslikler ve ek binalarda ihtiyaç tespitinde bulundurulacaktır.)
2-Isınmaya tabi kullanım alanı x 20M2: ihtiyaç duyulan kömür miktarı
3-Depodaki mevcut odun ve kömür miktarları belirlenerek tespit edilen genel ihtiyaçlar
çıkarılarak,20l4-20l5 eğitim öğetim yılı kış sezonundaki kullanılacak. olan odun ve kömür tespit
edilecektir'
] , ]]5,ij,ıı"]]e,,,j?}"
4-Listeler en geç 21 MAYIS 2014 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazıyla Müdürlüğümüze
bildirilmesi [email protected] veb adresine mail olarak gönderilecektir.
Konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda;
],
"'
Gereğini rica ederim.
YILLIK
1M2 İÇiN KÖMÜR VE oDt]N TÜKETİMİ
SoBALI
KALORIFERLI
2
IIESAPLAMA TAPLOSU
oDLIN
KoMUR
oDLIN
1KG
20KG
1,6KG
014-2015 KIŞ SEZONU
İÇN rÖvrÜn VE
ODLIN
KOMUR
32KĞ
İrrriyacı
KAŞIKÇI
Müdür
a.
Şube Müdürü
DAĞITIM
l-İlkokul Ortaokul Ve Köy Okul Müdürleri
_
4 Eylül Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2
KULA
Tel :0(236)816 |I28
Fax: 0(236)8|62276
:**
.
l
ri..ğt{4ffsfJ1,..*
Bilgi: U.Murat ERDEM Şef
,il}.,ğğHğ,o::,_.
\..:.,'.J_.,
Download

Yakacak Miktarlarının Tespiti - Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü