Sıra Tüketicinin Adı
Sayı Ve Soyadı
1
Ezgi Bayrak
2
Ezgi Bayrak
Satıcının Adı Ve
Soyadı
İng Bankası
İş Bankası
Şikayetin Türü
Sonuç
Kredi Komisyon Masrafı
Ve Sigorta Kom.
Kredi Komisyonu Ve
Masrafı
Kısmen
Kabul
Kabul
3
Hüseyin Aktaş
Ziraat Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
4
Elif Yıldırır Çam
Halkbank
Dosya Ücreti Ve İpotek
Kabul
5
Neşe Ünaldı
Garanti Bankası
Kabul
6
İbrahim Kızıltuğ
Masraf Tutarı
Komisyon Ve Kredi
Tahsis Ücreti
Dosya Masrafı
Dosya Masrafı, Hesap
İşletim Ücreti Ve İpotek
Ücreti
Kabul
Kabul
Vakıfbank
Finansbank
Kabul
7
İbrahim Kızıltuğ
8
Bekir Ergün
9
Battal Kara
Akbank
İşlem Masrafı
10
Battal Kara
İş Bankası
11
12
Recep Erkan
Mustafa
Kültüroğlu
İstihbarat Ücreti
Kabul
Masraf Tutarı Ve Ekspres
Ücreti
Kabul
Komisyon Ve Masraf
Kesintisi Dekont Masrafı Kabul
13
Birsel Yılmaz Çelik
Garanti Bankası
Tahsis Ücreti
Kabul
16
Zeki Akça
17
Turhan Bozdoğan
18
Cemal Bayrak
Peşin Komisyon
Referanslı Kredi Plan
Değişiklik Ücreti
Dosya Masrafı Ekspertiz
Ve İpotek Ücreti
Komisyon Masrafı Ve
Diğer Komisyonlar
Kredi Komisyon V
Emasrafı
Kabul
15
Esin Koçak
Muvaffak Zeki
Ayan
İş Bankası
Komisyon Ücreti
Kabul
Komisyon Üc.
Kabul
14
Denizbank
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Finansbank
Bank Asya
İş Bankası
İş Bankası
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
20
Mehmet Yıldız
Hatice Sunuriye
Yıldız
İş Bankası
21
Nurten Gürbüz
Vakıfbank
Kredi Dosya Masrafı
Kabul
22
Haydar Kırmızıer
İş Bankası
Kabul
23
Şaban Yağlıcali
İstihbarat Ücreti
Kredi Kullandırım Üc.
İpotek Üc. Ve Ekspertiz
Üc.
İşlem Masrafı
Kabul
İstihbarat Ücreti
Kabul
Dosya Masrafı
Kabul
19
İş Bankası
Akbank
Kabul
26
İlyas Ay
Mahmut Nedim
Yaşar
Hülya Eti Av.
Gamze Özdemir
Akbank
27
Emrah Acargil
Garanti Bankası
28
Kadriye Güçlü
29
İbrahim Coşkun
İng Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
30
Kenan Çağdaş
Muazzez Binnaz
Yücel
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
Kredi Kul. Mas.
Kabul
Yalçın Tunç
Tekstil Bankası
Kredi Kul. Üc.
Kabul
Murat Karabulut
Denizbank
Dosya Mas.
Kabul
Özlem Saruhan
Koç Fiat
Kredi Kul. Mas.
Kabul
35
Ali Özgür Anar
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
36
Meryem Acargil
Akbank
Kredi Kullandırım Mas.
Kabul
37
Suude Yaşar
Yapı Kredi Bankası
Kredi Kul. Mas.
Kabul
24
25
31
32
33
34
İş Bankası
İş Bankası
Tekstil Bankası
Akbank
Kredi Kullandırım Masrfaı Kabul
Kredi Kullandırım Mas.
Yapılandırma Masr.
Kabul
Arif Toklu
İng Bankası
Kredi Mas.
Kabul
39
Arif Toklu
Finansbank
Kredi Mas.
Red
40
Arif Toklu
Akbank
Kredi Masrafı
Kabul
41
Gülsüm Oktay
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
Dödü Çerçi
Semahat
Midillioğlu
Semahat
Midillioğlu
İş Bankası
Komisyon Ve Eks. Üc.
Kabul
Dosya Mas.
Dosya Masrafı (Siğorta
Primi)
Kabul
Ozan Ortakçı
Finansbank
Dosya Mas.
Kabul
Tuncer Kaya
Ziraat Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
47
Yaşar Aydın
Hsbc Bank
Dosya Masrafı
Kabul
48
Vakıfbank
Kredi Kul. Üc.
İşlem Üc. Ve Manuel
Masrafı
Kabul
49
Salih Göbek
Mehmet İlker
Kahraman
50
Canan Bahar
İş Bankası
Masraf Kom.
Kabul
Canan Bahar
Halkbank
İstihbarat Ücreti
Kabul
Fırat Akgül
Akbank
İşlem Masrafı
Kabul
Birol Çalkan
İş Bankası
Tahsis Ücreti
Kabul
Celal Bahar
Akbank
İşlem Masrafı
Kabul
55
Abdulmenet Aslan
Akbank
Kredi Kul. Üc.
Kabul
56
Mustafa Ak
Yapı Kredi Bankası
İşlem Tutarı
Kabul
Halkbank
Ekspertiz Ve Tahsis
Komisyonu
Kabul
38
42
43
44
45
46
51
52
53
54
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Akbank
Red
Kabul
57
Ayşegül Yılmaz
58
Abdulmenet Aslan
İş Bankası
Kredi Kullandırma
Kabul
Abdulmenet Aslan
Akbank
Kredi Kul. Üc.
Kabul
60
Yusuf Vural
Akbank
Kabul
61
Emiş Yılmaz
Kredi Kul. Üc.
Komisyon Ve Masraf
Kesintisi Dekont Masrafı
62
Şeyhmus Aslan
Akbank
İşlem Masrafı
Kabul
63
Serkan Bilgin
İş Bankası
Komisyon Mas.
Kabul
64
Zeki Sönmez
Şekerbank
Dosya Mas.
Kabul
65
Mehmet Keskin
İş Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
66
Serhan Eker
Vakıfbank
Kredi Masrafı
Kabul
67
Melek Aytar
İng Bankası
Kredi Masrafı
Kabul
68
Ayşegül Yıldız
İhsan Erdem
Sofracı Av. Sevinç
Kara
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
59
69
Ziraat Bankası
Akbank
Kredi Kul. Ve İpotek
Mas.
Kabul
Kabul
Saime Çıkla
Finansbank
Dosya Masrafı
71
Mahmut Aşık
Hsbc Bank
Dosya Masrafı
Kabul
72
Bülent Hantal
Garanti Bankası
Kredi Tahsis Üc.
Kabul
73
Melek Aytar
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
74
Kredi Tahsis Üc.
Kabul
75
Bülent Hantal
İş Bankası
Mustafa Ertürk Av.
Sevinç Kara
İş Bankası
Dosya İşlem Masrafı
Kabul
76
Bülent Hantal
İng Bankası
Kredi Tahsis Üc.
Kabul
77
Murat Karabulut
İş Bankası
Dosya Mas.
Kabul
78
Haydar Kırmızıer
İş Bankası
İstihbarat Ücreti
Kabul
79
Ahmet İştemen
Vakıfbank
Kredi Masrafı
Kabul
70
Kabul
80
Ali Baş
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
81
Hidayet Beştaş
Akbank
Kredi İşlem Mas.
Kabul
82
Lütfiye Beştaş
Ziraat Bankası
Komisyon Mas.
Kabul
83
Hidayet Beştaş
Ziraat Bankası
Kredi Kom. Mas.
Kabul
84
Mustafa Çetin
Volswagen Doğuş
Kredi Masrafı
Kabul
85
Birsel Yılmaz Çelik
Halkbank
86
Osman Akman
Akbank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
İşlem Masrafı Ve Kredi
Kullandırım Ücreti
Kabul
87
Recep Kıvanç
İş Bankası
Yapılandırma Ücreti
Kabul
88
Mehmet Başak
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
89
Mekin Nergiz
Garanti Bankası
Kredikullandırım Masrafı
Kabul
90
Pervin Akçakuyu
Vakıfbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
91
Mustafa Ünal
Akbank
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
92
Halil Elpit
Ing
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
93
Ersun Gümgümcü
Hsbc Bank
Kredi Masrafı
Kabul
94
Hüseyin Duman
Fatma Tosun
Aksöz
Ziraat Bankası
Kredi Masrafı
Kabul
Akbank
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
İş Bankası
Kredi İstihbarat Üc
Kabul
Finansbank
Dosya Üc:
Kabul
Yapı Kredi Bankası
Kredi İstihbarat Ücreti
Kabul
99
Leyla Öngeoğlu
İbrahim Erkan
Dokuyucu
İbrahim Erkan
Dokuyucu
İbrahim Erkan
Dokuyucu
Denizbank
Kredi Dosyam Masrafı
Kabul
100
Hamza Öksüz
Teb
Kredi Tesbit Ücreti
Kabul
101
Hüseyin Öz
Yapı Kredi Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
102
Halis Güzel
Halkbank
Kredi Dosya Üc.
Kabul
103
Mehmet Badem
İş Bankası
Kredi Komisyonu Ve
Dekont Üc.
Kabul
104
Hüseyin Çetinkaya
Vakıfbank
Kredi Tahsis Üc.
Kabul
105
Arzu Ayan
Denizbank
Kabul
106
Sadık Ak
Koç Fiat Kredi
Kredi Dosya Masarfı
Kredi Açılış Ve İstiharat
Üc.
107
Arzu Ayan
Denizbank
Kabul
108
Arzu Ayan
Finansbank
Kredi Dosya Masrafı
Kredi İşlem Ücreti Ve
Dosya Masrafı
109
Mustafa Kurnaz
Finansbank
Kabul
110
Ziraat Bankası
111
Serkan Polat
Refika Aytaç
Özçelik
Akbank
Kredi Dosya Masrafı
Kredi Komisyon Ve
Masrafı Yapılandırma
Kredi Kullandırım Ücreti
Ve İpotek Tesis Ücreti
112
Erkan Bulut
Garanti Bankası
Kredi İstihbarat Üc.
Kabul
113
Mustafa Kurnaz
Denizbank
Kredi Dosya Masrafı
Kabul
114
Fatih Muştu
Garanti Bankası
Kabul
115
Mustafa Yılmaz
Ziraat Bankası
116
Mustafa Bayram
Garanti Bankası
117
Mustafa Bayram
Garanti Bankası
İşlem Ücreti
Kredi Komisyon Ve
Masrafı
Kredi Yapılandırma
Masrafı
Kredi Komisyonu Ve
Tahsis Ücreti
118
Durna Baltacıoğlu
Refika Aytaç
Özçelik
Garanti Bankası
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
Akbank
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
95
96
97
98
119
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
120
Ömer Ali Ateş
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
121
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
Denizbank
Dosya Masrafı
123
Nuretn Gürbüz
Mahmut Nedim
Yaşar
Mahmut Nedim
Yaşar
Garanti Bankası
Kredi Kartı Aidatı
Kabul
Kısmen
Kabul
124
Hamza Öksüz
Halkbank
Kredi Kul. Mas.
Kabul
125
Mehmet Çopur
Albaraka
Dosya Mas. Ve Eks. Mas. Kabul
126
Zehra Renk
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
127
Gülseren Renk
İş Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
128
Suat Telsiz
Vakıfbank
Dosya Masrafı
Kabul
129
İlhami Levent
Halkbank
Dosya Mastafı
Kabul
130
Serpil Dolgun
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
131
Akbank
İşlem Masrafı
Kabul
132
Filiz Yıldız
Ahmet
Gültopluyan
İng Bankası
Kredi Komisyon Ücreti
Kabul
133
Yıldır Eti
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
134
Tuncay Avcı
Akbank
Kredi Kullandırma Ücreti
Kabul
135
Özgür Öksüzoğlu
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
136
Aziz Bozkurt
Akbank
Kredi Kullandırma Üc.
Kabul
137
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
139
Aziz Bozkurt
Fakir Altan
Karadaş
Bülent
Ateşsönmez
Ersan İletişim
Cep Telefonu
Kabul
140
Nihat Aktaş
Gürgençler İletişim
Cep Telefonu
Kabul
141
Ferhat Küçük
Media Markt
Cep Telefonu
Red
142
Ziya Taner Kaplan
İstanbul Bil.
Cep Telefonu
Kabul
143
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
144
İzzettin Ocak
Mehmet Ali
Erpolat
Avea İlş. Hiz.
Cep Telefonu
Kabul
145
Ferhat Aslan
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
146
Salih Kaya
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
147
Hasan Emsal
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
148
Meliha Yaşlı
Evkur Avm
Cep Telefonu
Kabul
149
Alpaslan Hançer
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
150
Sudiye Arıkan
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
151
Mustafa Diricanlı
Gürgençler İletişim
Cep Telefonu
Kabul
152
Veysel Tufan
Esfone Tic.
Cep Telefonu
Kabul
153
Medine Sağ
Media Markt
Bilgisayar
Kabul
154
Meriç Gül
Ykm
Ayakkabı
Kabul
155
Garanti Bankası
Kredi Kul. Mas.
Kabul
İş Bankası
Kredi Kom.
Kabul
Şekerbank
Kabul
Yapı Kredi Bankası
Kredi Kul. Mas.
Kredi Kul. Üc. Ve İpotek
Tesisi Üc.
Kredi Açılış Ve İstiharat
Üc.
160
Servet Partı
Buket
Oğuzoğulları
Buket
Oğuzoğulları
Tolga Kaya
Korkmaz
Meryem Sevinç
Fındık
Bilgin Yıldırım
Güler
Akbank
Kredi Kullandırm Üc.
Kabul
161
Servet Partı
Garanti Bankası
Dosya Mas.
Kabul
122
138
156
157
158
159
Akbank
Kabul
Kabul
162
Akbank
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
163
Servet Partı
Bilgin Yıldırım
Güler
Akbank
Kabul
164
Mustafa Kurnaz
İş Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kredi Komisyon Ve
Masrafı
165
Rim Alagöz
İş Bankası
Kabul
166
Halkbank
167
Berkant Vergili
Aydın Görkem
Özdemir
Kredi İstihbarat Ücreti
Tahsis Üc Ve Dekont Üc.
Ödeme Planı Değişikliği
Üc.
Yapı Kredi Bankası
Kredi Kartı Aidatı
Kabul
168
Tuncer Kaya
Halkbank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
169
Ozan Bozer
Akbank
Kredi İşlem Ücreti
Kabul
170
Turan Yükselen
Hsbc Bank
Kredi Dosya Üc.
Kabul
171
Faris Arslan
Volswagen Doğuş
Kredi Dosya Mas.
Kabul
172
Gülşah Cömertler
Finansbank
Kredi Masrafı
Kabul
173
Murat Tekin
İş Bankası
Kredi Dosya Masrafı
Kabul
174
Yıldır Eti
Halkbank
Kredi İstihbarat Ücreti
Kabul
175
Serdar Serttaş
Finansbank
Kredi Kartı Aidatı
Kabul
176
Zeki Bozan
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
177
İsmail Demirci
Finansbank
Kredi Kartı Aidatı
Kabul
178
Teslime Çetinkaya
Akbank
Kabul
179
Akbank
180
Birsel Yılmaz Çelik
Muvaffak Zeki
Ayan
Kredi Kullandırma Üc.
Kredi Kul. Üc. Ve Kart
Bedeli
Finansbank
Dosya Ücreti
Kabul
Kısmen
Kabul
181
Ayşe Kıdoğlu
Ziraat Bankası
Kredi Masrafı
Kabul
182
Şakir Söylemez
İş Bankası
Kabul
183
Naciye Arığ
Yapı Kredi Bankası
Dosya Masrafı
Kredi Kom. Mas. Ve
İpotek Tes. Üc.
184
Ali Dönmez
Hsbc Bank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
185
Ali Dönmez
İş Bankası
İstihbarat Ücreti
Kabul
186
Ali Dönmez
Denizbank
Kredi Kullandırım
Kabul
187
Ali Dönmez
Akbank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
188
Ozan Bozer
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
189
Ali Dönmez
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
190
Mikail Ertürk
Ziraat Bankası
191
Hikmet Çopur
Akbank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
Kredi Kullnadırım Mas.
Ve Eks. Mas.
Kabul
192
Gülter Genç
Ziraat Bankası
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
193
Ali Öztürk
Finansbank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
194
İsmail Alkan
Ziraat Bankası
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
195
Metin Yılmaz
Halkbank
Kabul
196
Ali Öztürk
Teb
Kredi Masrafı
Ekspertiz Ve
İstihbaratücreti
197
Gökhan Gül
Garanti Bankası
198
Günay Yarbaşar
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Dosya Masrafı Ve Erken
Ödeme Kesintisi
Kabul
Kısmen
Kabul
199
Sema Yılmaz
İng Bankası
Kabul
200
Sema Yılmaz
Garanti Bankası
Kredi Tahsisi
Kredi Tahsis Üc. Ve
Ekspertiz Üc.
201
Cale Ünver
Yasemin Uslu
Gencer
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
202
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Şekerbank
Kredi Kullandırım
Komisyonu
Kabul
Nazmi Taş
Fatma Zühre
Yılmaz
Ziraat Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
Akbank
İş Bankası
Dosya Masrafı
Kredi Kullandırım Üc. Ve
Ekspertiz Üc.
Kabul
207
Arif Aykut
Süleyman
Altunoluk
208
Oğuz Gök
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
209
Beyazıt Tozcuer
İng Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
210
Günaydın Tuncer
İş Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
211
Cengiz Akay
Yapı Kredi Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
212
Özgür Cengiz
Denizbank
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
213
Alternatifbank
İpotek Masrafı
Kabul
İng Bankası
Yapılandırma Ücreti
Kabul
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
216
Gülcan Yıldız
Mehmet Servet
Aydın
Mehmet Servet
Aydın
Mehmet Servet
Aydın
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
217
Raziye Gök
Finansbank
Kredi Dosya Ücreti
Kabul
218
Emine Anar
Garanti Bankası
Kabul
219
Esra Gürel Sumak
Akbank
Kredi Tahsis Üc
Hesap İşletim Ücreti Ve
Üyelik Ücreti
220
Emiş Yılmaz
Ziraat Bankası
Kredi İstihbarat Üc.
Kabul
221
Bahtiyar Çürük
İş Bankası
Kabul
222
Bahtiyar Çürük
İş Bankası
Kredi İstihbarat Ücreti
Kredi İstihbarat Üc. Ve
Ekspertiz Ücreti
223
Halkbank
Kredi İpotek Fek Ücreti
Kabul
224
Hasan Temel
İbrahim Göktaş
Av. Cansu
Büyükateş
Halkbank
Erken Kapama Ücreti
Red
225
Mehmet Vahit İnci
İş Bankası
Kredi İstihbarat Ücreti
Kabul
226
Ahmet Yılmaz
Akbank
Kabul
227
Aylin Güleşçi
Ziraat Bankası
İşlem Masrafı
Kredi Kullandırım Ücreti
Ve İşlem Masraf
Dekontu
228
Nezihe Gürbüz
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
229
Ayhan Cingöz
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
230
Ayhan Cingöz
Akbank
Kabul
231
Teslime Çetinkaya
Garanti Bankası
Kredi İşlem Masrafı
Kredi Hizmet Bedeli
Ekspertiz Masrafı
232
Ayhan Cingöz
Akbank
Kredi İşlem Masrafı
Kabul
233
Ayhan Cingöz
Yapı Kredi Bankası
Kredi Komisyon Üc.
Kabul
234
Ekrem Katar
Garanti Bankası
Kredi Tahsis Üc
Kabul
235
Ekrem Katar
Süleyman
Kararkaya
Akbank
İşlem Masraf
Kabul
Akbank
İpotek Fek Üc.
Kabul
Garanti Bankası
Kredi Masrafı
Kabul
238
Osman Akman
Mehmet Ergin
Yılmaz
İng Bankası
Kredi Komisyon Üc
Kabul
239
Salih Göbek
Teb
Kabul
240
Nevzat Alpay
Albaraka
Kredi Kullnadırım Ücreti
Kredi Komisyonu, İpotek
Tesis Üc. Ve Ekspertiz
Ücreti
241
Melek Aytar
İş Bankası
Kredi İstihbarat Ücreti
Kabul
203
204
205
206
214
215
236
237
Yasemin Uslu
Gencer
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
242
İş Bankası
243
Ali Rıza Gök
Mehmet Ergin
Yılmaz
Kabul
Akbank
Kredi İstihbarat Ücreti
Ekspertiz Ve İşlem
Masrafı
244
245
Gözde Çelik
Halkbank
Kredi Kullandırım Mas.
Kabul
Ümit Artar
Vakıfbank
Kredi Kullandırım
Kabul
246
Levent Muştu
Teb
Kredi Kullandırım Mas.
Kabul
247
Mekin Nergiz
Teb
Kredi Kullandırım
Kabul
248
Alaattin İbiş
Akbank
Kredi Kullandırım Mas.
Kabul
249
Nilüfer Döven
Akbank
Kabul
250
Şirin Acer
Halkbank
Kredi Kullandırım Mas.
Kredi Yapılandırma
Masrafı
251
Fikret Türk
Vakıfbank
Kabul
252
Hüseyin Gümüş
Teb
253
Serkan Bilgin
Teb
254
Miraç Özdemir
İş Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kredi Kullandırım Ve
İpotek Tesis Ücreti
Kredi Kullndırım Ücreti
Ve Hesap İşl. Üc
İstihbarat Üc. Ve Dosya
Masrafı
255
Mustafa Çetin
İş Bankası
İstihbarat Ücreti
Kabul
256
Züleyha Şahin
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
257
Behçet Gürbüz
İng Bankası
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
258
Behçet Gürbüz
Halkbank
Kredi Kullndırım Masrafı
Kabul
259
Ozan Gökmen
Finansbank
Kredi Dosya Ücreti
Kabul
260
Serhat Taşkın
Hsbc Bank
Üyelik Aidatı
Kabul
261
Kamil Toksoy
Garanti Bankası
Üyelik Aidatı
Kabul
262
Ahmet Murat Mısır
Teb
Kredi Tespit Ücreti
Kabul
263
Finansbank
Üyelik Aidatı
Kabul
264
Fatma Bostan
Mehmet Fehmi
Gözcü
Halkbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
265
Fadime Vural
İş Bankası
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
266
Şerife Erol
Garanti Bankası
Kredi Masrafı
Kabul
267
Emel Hamal
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
268
Hüseyin Çetinkaya
Vakıfbank
Kabul
269
Mehmet Kaya
Finansbank
270
Özlem Midillioğlu
İş Bankası
Kredi Tahsis Ücreti
Kredi Dosya Mas. Ve
Hesap İşletim Ücreti
Kredi İstihbarat Masrafı
Ve Arşiv Çalışma Mas.
271
Murat Kelleci
Vakıfbank
Kredi Masrafı
Red
272
Murat Kelleci
Akbank
Kabul
273
Murat Kelleci
Halkbank
Kredi İşlem Masrafı
Dosya Masrafı Ve
Kullandırım Ücrteti
274
Savaş Gürkan
Tergan Deri
Ayakkabı
Kabul
275
Şahin Aydemir
Getap-Şerife Kılıç
Ayakkabı
Kabul
276
Serkan Günay
Ziylan Mağazacılık
Ayakkabı
Kabul
277
Gülağa Şanlı
Çift Geyik Karaca
Pantolon
Kabul
278
Ali Özcan
Deıchman Ayakkabıcılık
Ayakkabı
Kabul
279
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
280
Güner Sebes
Zozan(Dağdartan)
Sönmez
Ykm
Ayakkabı
Kabul
281
Necdet Aytekin
Tesco Kipa
Cep Telefonu
Kabul
282
Aydan Güzel
Ziylan Mağazacılık
Ayakkabı
Kabul
283
Mahir Erdoğan
Vatan Bilgisayar
Cep Telefonu
Red
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
284
Ahmet Aşkın
Çetinkaya
Deriden Deri
Ayakkabı
Kabul
285
Mustafa Çizik
Tergan Deri
Ayakkabı
Kabul
286
Mehmet Güvenç
Ykm
Ayakkabı
Kabul
287
Salih Göbek
Ziraat Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
288
Salih Göbek
İng Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kabul
289
Sevim Aydın
Kuleli İntr. Paz.
Cep Telefonu
Kabul
290
Mehmet Vahit İnci
Kart Aidatı
Red
291
Cemalettin Özgür
İş Bankası
İlya Öğrmenim Evde
Eğit.
Eğitim Seti
292
Simla Örkün
Nazlar Otom.
Telefon Ve Kontör
Kabul
Kısmen
Kabul
293
Elif Aslan
Carma Tekn.
Hediye Konuşma
Kabul
294
Remzi Özbek
Adres İleti İç Ve Dış Tic.
Receiver
Kabul
295
Burçin Güleryüz
İlya İzmir Basın Yay.
Kitap Seti
Kabul
296
Özcan Ceylan
Kitle Eğitim
Kitap Seti
Kabul
297
Ramazan Yalçın
Toroslar Elekt.
Fatura İtirazı
Red
298
Mustafa Şahbaz
İng Bankası
Kabul
299
Mehmet Şahin
Vakıfbank
Dosya Masrafı
Kredi Tahsis Ücreti Ve
Erken Kapama Ücreti
300
Ali Baş
İng Bankası
Kredi Masrafı
Kabul
301
Kenan Yıldırım
D Market Eletr.
Cep Telefonu
Kabul
302
Adnan Kaybet
Migros
El Süpürgesi
Kabul
303
Ferhat Saltık
Media Markt
Cep Telefonu
Kabul
304
Taylan Saç
İş Bankası
Kredi İstihbarat Ücreti
Kabul
305
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
306
Aliseydi Keltaş
Memnune Mete
Yeşil
Garanti Bankası
Kart Aidatı
Kabul
307
Ender Yeşil
Garanti Bankası
Üyelik Aidatı
Kabul
308
Cemil Düzleme
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
309
Kadir Bucak
Yapı Kredi Bankası
Kabul
310
Hulusi Erdal
Akbank
311
Ziraat Bankası
312
Cemil Düzleme
Fatma Gülseven
Musabeyoğlu
Üyelik Aidatı
Kredi Kullandırım ÜcretiHayat Ücreti Ve İpotek
Ücreti
Kredi Komisyon Ve
Masrafı
Kabul
313
Hanif Egürbüz
Akbank
Hesap İşletim Ücreti
Kredi Dosya Masrafı Ve
İstihbarat Ücreti
314
Gülcan Yıldız
Alternatifbank
Kredi Dosya Masrafı
Kabul
315
Gülcan Yıldız
İş Bankası
Kredi Komisyonu
Kabul
316
Cemal Bayrak
İng Bankası
Kredi Komisyonu
Kabul
317
Fahri Aktürk
Akbank
Üyelik Aidatı
Kabul
318
Yavuz Ölmez
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
319
Yusuf Baltacıoğlu
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
320
Nihat Işık
Hsbc Bank
Komisyon Ücreti
Kabul
321
Bülent Bener
Ziraat Bankası
Komisyon Masrafı
Kabul
322
Ziraat Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
323
Arzu Işık
Mehmet Merdan
Gürler
İş Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
324
Pınar Erer
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
Denizbank
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
325
Yusuf Baltacıoğlu
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
326
Sibel Yücel
İş Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
327
Sibel Yücel
Ziraat Bankası
Komisyon Masrafı
Kabul
328
Ayşe Öztürk
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
329
Ersan Bulut
Garanti Bankası
Kabul
330
Mesut Sevil
Akbank
Dosya Masrafı
Dosya Masrafı Ve İpotek
Ücreti
331
Ersan Bulut
Halkbank
Kabul
332
Zeki Sönmez
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Kredi Kullandırma
Masrafı
333
Tuba Başar Daz
Garanti Bankası
Kredi Dosya Masrafı
Kabul
334
Meltem Kılıç
Garanti Bankası
Kabul
335
Erdinç Tuncer
Akbank
Üyelik Ücreti
Dosya Masrafı İstihbarat
Ücreti Ve Ekspertiz
Ücreti
336
Feyzi Kızıl
Garanti Bankası
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
337
Ayhan Yıldız
Sadık Altun
Ayakkabı
Kabul
338
Mustafa Akdulum
Evkur
Takım Elbise
Kabul
339
Ayşe Kankılıç
Ayakkabı Dünyası
Ayakkabı
Kabul
340
Emre Atakul
Sadık Altun
Ayakkabı
Kabul
341
Salih Abar
Toros Mag.
Ayakkabı
Kabul
342
Abdulbaki Güç
Ykm
Ayakkabı
Kabul
343
Tergan Deri
Ayakkabı
Kabul
344
Murat Ünalmış
Mustafa Kenan
Alkan
Akbank
Kredi Masraf Komisyonu
Kabul
345
Ahmet Volkan Gür
Finansbank
Kabul
346
Hüseyin Duman
Ziraat Bankası
347
Hüseyin Duman
Ziraat Bankası
Kredi Masrafı
Kredi Komisyon Ve
Masrafı
Kredi Komisyon Ve
Masrafı
348
Şakir Söylemez
İş Bankası
Dosya Mas. Ve Eks. Mas. Kabul
349
Sevgi Öztürk
Garanti Bankası
Kabul
350
Abdullah Saruhan
İş Bankası
Üyelik Ücreti
Dosya Masrafı Ve
İstihbarat Ücreti
351
Abdullah Saruhan
İş Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
352
Harun Arslan
Halkbank
Vade Kısaltım Ücreti
Kabul
353
Ayten Aydın
Teb
Dosya Masrafı
Kabul
354
Zeki Bozan
Denizbank
Dosya Masrafı
Kabul
355
Sibel Tekin
Halkbank
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
356
Metin Uğurlu
İş Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
357
Şengül Aysan
Vakıfbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
358
Ali Öztürk
Finansbank
Dosya Masrafı
Kabul
359
Elif Eroğlu
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
360
Ekrem Katar
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
361
Ali Öztürk
Akbank
İşlem Masrfı
Kabul
362
Gürtan Gürbüz
Akbank
İşlem Masrfı
Kabul
363
Nezihe Gürbüz
Muhammet Sait
Emeç
Denizbank
Dosya Masrafı
Kabul
İş Bankası
Kredi İstihbarat Ücreti
Kabul
Fatma Duru
Muhammet Sait
Emeç
Akbank
Kredi İşlem Masrfı
Kabul
Garanti Bankası
Kredi Masrfı
Kabul
364
365
366
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Ziraat Bankası
Kredi Komisyon Ve
Masrfı
Kredi Komisyonu Ve
Masrfı
Akbank
Kredi Kartı Aidatı
Kabul
Finansbank
Kredi Dosya Masrafı
Kabul
Fatma Duru
Garanti Bankası
Ekspertiz Masrfı
Kabul
Fatma Duru
Garanti Bankası
Kredi Tahsis Ücr.
Kabul
373
Fatma Duru
Akbank
Kabul
374
Sait Duru
Ziraat Bankası
Kredi Kullandırım Üc.
Kredi Komisyon Ve
Masrfı
375
Sait Duru
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
376
Orhan Aktay
Media Markt
Cep Telefonu
Red
377
İzzet Sağlam
Teknosa
Cep Telefonu
Kabul
378
Azizi Kaya
Ofisan
Cep Telefonu
379
Fahri Aktürk
İş Bankası
380
Yılmaz Kilim
Denizbank
381
Mehmet Topçu
Yapı Kredi Bankası
382
Hüseyin Gümüşöz
İş Bankası
383
Özgür Cengiz
Akbank
384
Özgür Cengiz
Akbank
385
Fatma Şahin
Akbank
Kredi Masrafı
Kredi Dosya Masrafı Ve
Kapama Ücreti
Kredi Açılış Ve İstiharat
Üc.
Kredi Rehin Kaldırma
Bedeli
Kredi Kullandırım Üc Ve
İstihbarat Ve İpotek
Ücreti
Vade Değiştirme İşlem
Üc.
Kredi Kullanım Ve İpotek
Ücreti
Kabul
Kısmen
Kabul
386
Makbul Aydın
Finansbank
Dosya Ücreti
Kabul
387
Fatma Şahin
İş Bankası
İstihbarat Ücreti
Kabul
388
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
389
Mehmet Yıldız
Hatice Sunuriye
Yıldız
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
390
Hülya Eti
Halkbank
İstihbarat Ücreti
Kabul
391
Asuman Eraslan
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
392
Oğuz Ergül
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
393
Muhsin Güler
Halkbank
Dosya Masrafı
Kabul
394
Nimet Çelebi
İş Bankası
Kabul
395
Emine Terzioğlu
İş Bankası
Ekspertiz Masrafı
Kredi İstihbarat Ücreti
Ve Ekspertiz Ücreti
396
Havva Nur Şen
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
397
Mehmet Ali Şen
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
398
Bilgin Tezcan
Teb
Kredi Tespit Ücreti
Kabul
399
Gülümser Lağap
Yapı Kredi Bankası
Kabul
400
Hüseyib Uz
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Dosya Masrafı Ekspertiz
Ve İpotek Ücreti
401
Hüseyin Uzun
Garanti Bankası
Yapılandırma Ücreti
Kabul
402
Hasan Ali Aycibin
Teknosa
Cep Telefonu
Kabul
403
Öznur Karcı
Ofisan
Cep Telefonu
Kabul
404
Gülistan Tural
Vakıfbank
Kabul
405
Elif Kebeli
Akbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kredi Kullandırma Ve
İpotek Ücreti
406
Özgür Cengiz
İş Bankası
İstihbarat Ücreti
Kabul
367
Ziraat Bankası
370
Fatma Duru
Buket
Oğuzoğulları
Çiğdem Kınık
Gürbüz
Çiğdem Kınık
Gürbüz
371
372
368
369
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
407
Şemsettin Sucu
İş Bankası
Kabul
Halkbank
Dosya Masrafı
Dosya , Ekspertiz Ve
İpotel Masrfı
408
Ali Parlar
409
410
Cennet Özçelik
İng Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
Turhan Bozdoğan
Teb
Kredi Kullandırım Masrafı Kabul
411
Murat Karabulut
Denizbank
Kabul
412
Birol Çalkan
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kredi Tahsis Ücreti Ve
Komisyonu
413
Fahriye Dörtlemz
Vakıfbank
Kabul
414
Şaban Yağlıcali
Akbank
Kredi Tahsisi Ücreti
Kredi Kullandırım Ücreti
İpotek Ücreti
415
M. Ertuğrul Kozan
Hsbc Bank
Dosya Masrfı
Kabul
416
İlhan Özden
Garanti Bankası
Dosya Masrfı
Kabul
417
M. Zafer Gök
Garanti Bankası
Kart Aidatı
Kabul
418
Celal Bahar
İş Bankası
Dosya Masrfı
Kabul
419
Aylin Güleşçi
Finansbank
Dosya Masrfı
Kabul
420
Zeki Sönmez
Akbank
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
421
Nusret Çevik
İng Bankası
Kabul
422
Tuba Başar Daz
İş Bankası
Kredi Açılış Ücreti
Kredi Masrafı Ve
Ekhesap Masrfı
423
Sadık Altun
Ayakkabı
Kabul
424
Mustafa Bilici
İsmail Hakkı
Çobanoğlu
Ziraat Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
425
Halit Kayıkçı
Vakıfbank
Kabul
426
Tuba Uzun
İng Bankası
Ekspertiz Ücreti
İstihbarat Ve Dosya
Masrafı
427
M. Ertuğrul Kozan
İş Bankası
Dosya Masrfı
Kabul
428
Zehra Gül Düldül
İş Bankası
Dosya Masrfı
Kabul
429
Kadir Bayrak
Garanti Bankası
Kredi Masraf Tutarı
Kabul
430
Mehmet Çimen
Garanti Bankası
Hesap İşletim Ücreti
Kabul
431
İnan Işık
Hsbc Bank
Dosya Masrafı
Kabul
432
İsmail Usluoğlu
Akbank
Dosya Masrfı
Kabul
433
Fahri Akdoğan
Garanti Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
434
Özlem Akdoğan
Vakıfbank
Kredi Tahsis Ücreti
Kabul
435
Ali Hıdır Akkılıç
Vakıfbank
Kabul
436
Zeliha Kader
Akbank
Kredi Tahsis Ücreti
Yapılandırma İşlem
Ücreti
437
Zeliha Kader
İng Bankası
Kabul
438
Tülay Koçoğlu
Ziraat Bankası
Kredi Tahsis Ücreti
Kredi Komisyon Ve
Masrafı
439
Yıldırım Ürek
Akbank
Dosya Masrafı
Kabul
440
Özlem Aslanca
İş Bankası
Üyelik Ücreti
Kabul
441
Yapı Kredi Bankası
Üyelik Ücreti
Kabul
İng Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
443
Müzeyyen İnce
Muhammet Sait
Emeç
Hasan Hulusi
Batur
Garanti Bankası
Üyelik Ücreti
Kabul
444
Sibel Yücel
Garanti Bankası
Üyelik Ücreti
445
Beyazıt Daz
Yapı Kredi Bankası
Üyelik Ücreti
Kabul
Kısmen
Kabul
446
Tuba Başar Daz
Yapı Kredi Bankası
Üyelik Ücreti
Kabul
447
Atlıhan Tibet
Yapı Kredi Bankası
Dosya Masrafı
Kabul
448
Öztekin Solak
Kuveyttürk
Kredi Kullandırım Ücreti
Kabul
442
Kabul
Kabul
Kabul
Red
Kabul
Kabul
Kabul
449
Ferdi Aydoğan
İş Bankası
Dosya Masrfı
Kabul
450
Ayşegül Gündoğ
Yapı Kredi Bankası
Üyelik Ücreti
451
Ali Hıdır Akkılıç
Garanti Bankası
Kredi Kartı Aidatı
Kabul
Kısmen
Kabul
452
Adile Erdal
Akbank
Kabul
453
Cemal Bayrak
Garanti Bankası
Kredi Kullandırım Ücreti
Kredi Komisyon Ve
Masrfı
454
Yahya Erdoğan
Akbank
Kredi İpotek Fek Ücreti
Kabul
455
Meriç Gül
Sadık Altun
Kabul
456
Akbank
457
Mevlüt Kalak
Namık Kemal
Ergin
Ayakkabı
Kredi Kullandırma ,
İpotek Ve İşlem Masrafı
Tanca Ayakkabı
Ayakkabı
Kabul
458
Sibel Yücel
Dosya Masrafı
459
Melek Uzaktaş
Hsbc Bank
American Time Dil
Okulları
460
Abdullah Saruhan
Avea İletişim
Fatura İtirazı
Kabul
Kısmen
Kabul
Kısmen
Kabul
461
Mahmut Ertan
Agm Bilgisayar
Kabul
462
Nihat Nazlıgül
463
Metin Öğüt
Garanti Bankası
Pegasus Hava
Taşımacılığı
Bilgisayar
Kredi Kartı Borç
Yapılandırması
Valiz
Red
464
Burhan Söğütlü
Nur Süveyda
Kaymaz
Ofisan
Pegasus Hava
Taşımacılığı
Telefon
Kabul
Bagaj
Red
Abamer Teks.
Ayakkabı
Red
467
Tuğba Üvak
Hediye Funda
Bilgin
C5 Elekt.
Cep Telefonu
Red
468
Esra Cansoy
Turkcell Süperonline İlş.
Fatura İtirazı
469
Ttnet
Fatura İtirazı
470
Nevzat Akoğlu
Mücahit Emin
Polat
Kabul
Kısmen
Kabul
D Smart
Fatura İtirazı
471
Soner Şahinbay
Krea İçerik Hiz.
Fatura İtirazı
465
466
Kur İptali
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kısmen
Kabul
Download

Yenişehir Tshh 23.01.2014 Kararları