ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2014/68
Tarih: 11.08.2014
Konu: Gelir İdaresi Başkanlığınca Borç Bilgilendirme Servisine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığınca internet vergi dairesi üzerinden hizmet veren Borç Bilgilendirme
Servisi kullanıma açılmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet
ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerin
vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik çalışmaya devam etmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığınca mükelleflere 2012 yılından bu yana internet vergi dairesi
intvd.gib.gov.tr üzerinden hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden
itibaren kesinleşmiş vergi ve vergi dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç
bilgilerinin anlık olarak öğrenilebilmesine imkân verecek şekilde yenilenmiştir.
Güncel tüm vergi borcunuz ile diğer kamu alacaklarına ilişkin borçlarınızın
 Usulsüzlük cezaları,
 Vergi ziya-ı cezası,
 Nüfus para cezası,
 Askerlik para cezası,
 Yükseköğrenim harç ve kredi borcu,
 Karayolları geçiş ücret/idari para cezaları ve diğerlerinin ayrıntılarını aşağıdaki adresten
ücretsiz olarak öğrenebilmesi mümkün bulunmaktadır.
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MBBS_SORGU_LOGIN_AC
Anlık borç sorgulaması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin tahsil ettiği vergileri
kapsamamaktadır.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 2
Download

Gelir İdaresi Başkanlığınca Borç Bilgilendirme Servisi kullanıma